WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управлінські рішення у сфері основних маркетингу (автосервіс) - Курсова робота

Управлінські рішення у сфері основних маркетингу (автосервіс) - Курсова робота

модель цієї задачі має вигляд:
П=[Ц x N- (F+V+N)]?max, де
П- прибуток, який отримає підприємство від реалізації продукції за досліджувальний період;
F - постійні витрати підприємства на виробництво і збут продукції за даний період (8433 грн.);
V - змінні витрати на одиницю продукції (56 грн.).
Максимізувати функцію прибутку можна з використанням 10ої похідної dП/ dЦ.
Оскільки N=в0+в1хУ, то
П=Ц х П - (F + V x N) = N x (Ц - V) - F = (в0 + в1 х У) х (Ц - V) - F
= (в0 + в1 х V) Ц+ в1 х Ц2 - в0 - F
Похідна
Звідси Цопт.= при
Цопт.= (грн.)
Далі знаходимо обсяг реалізації, що відповідає оптимальній цілі на (товар) підприємства послуги:
N=1201,821-9,647хЦопт = 1201,821 - 9,647 х 90 = 334 (шт.)
Слід визначення також собівартість одиниці продукції при даному збуту товару:
S=
S= (грн.)
Отже, на основі методу ціноутворення. Що грунтується на попиті було визначено оптимальну ціну, яка склала 90 грн. Обсяг реалізації, що відповідає оптимальній ціні на послуги автосервісу склав 334 шин, а собівартість послуги складає 115 грн.
Автосервіс на майбутнє планує знизити в передзимовий період в заміні шин на зимові шини з певними знижками в подарунок кожному клієнту освіжував повітря в солон автомобіля, який буде обслуговуватися.
4. Організація збуту продукції
Методи розповсюдження. Збуту товару є третім елементом комплексу маркетингу. Збутова політика автосервісу має органічно поєднатись з іншими елементами комплексу маркетингу: характеристиками товару, його позиціонування на ринку, ціновими стратегіями, методами просування товару. Збутову діяльність розглядають в розрізі трьох проблем:
1) створення ефективності розподілу;
2) формування каналів збуту;
3) організація фізичного переміщення товарів, їх транспортування і складання.
В системі "маркетинг -мікс" суттєве місце займає збутова політика, основна мет якої - ефективний продаж виготовленої продукції. Комплекс маркетингових заходів, спрямованих на реалізацію цієї мети, включає визначення стратегії цінової політики, методів товарообороту, типів та кількості рівнів каналів товарообороту, широти, рівня інтенсивності каналу, системи керівництва каналами збуту.
Залежно від кількості рівнів каналу товарообороту канал нульового рівня, при якому збут продукції здійснюється виробником безпосереднього споживачам (проста система збуту). При складній системі збуту товарооборот може здійснюватись через одного (однорівневий), двох (дворівневий), трьох (трирівневий) і ін. посередників.
Найважливішими функціями каналу збуту товарообороту э розподіл та збут продукції, купівлі товарів та сировини, необхідних для виробництва маркетингові дослідження, стимулювання руху товарів, участь уплануванні товарного асортименту, фінансування витрат на функціонування каналу збуту, обслуговування проданих товарів, транспортування, складання, зберігання, підбір та фасування товару, прийняття на себе ризиків торгових угод та участь у формуванні цін.
Торговими посередниками можуть бути: оптовий продавець, роздрібний продавець, дистриб'ютори, джоббери, брокери, комісіонери, оптові Агнети, консигнатори, збутові агенти. Вибір торгового агента посередника здійснюється за допомогою таких критеріїв, фінансовий аспект, організація та основні показники збуту, продукція, збут якої здійснює посередник, загальна кількість товарів проданих та виробів різних фірм, охоплення ринку, запаси та складські приміщення, управління, репутація посередника.
Алгоритм вибору того чи іншого каналу збуту включає: виявлення особливостей споживачів, аналіз можливостей фірми, визначення характеристик товар, аналіз збутової політики конкурентів, виявлення особливостей ринку і порівняння вартості різних варіантів збуту.
Як ми знаємо, обсяг реалізації продукції є динамічним показником і внаслідок впливу різних факторів може змінюватися. Тому доцільно провести аналіз беззбитковості і знайти точку критичного збуту, при якій ціна дорівнює собівартості і фірма за рахунок доходів від реалізації може лише покрити свої витрати.
Точку самоокупності можна визначити аналітичним методом за формулою:
де
F - постійні витрати фірми за період часу;
Ц - ва вихідна ціна на товар;
V - змінні витрати на одиницю продукції.
Отже, Nкр = 8433/(90-56) ?248 шт.
Наведемо графічну інтерпретацію аналізу беззбитковості.
Рис. 3. Графік беззбитковості
5. Комунікаційна політика
Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.
До систем маркетингових комунікацій відносять:
1) реклама:
2) "набік рілейнинз";
3) персональний продаж;
4) стимулювання збуту.
Щоб стимулювати збут, для покупців застосовують різноманітні знижки, купони, конкурси, лотереї, кредити, пільгові пропозиції, для посередників - знижки в ціні, поставки частини товарів безкоштовно, подарунки, конкурси, а для продавців - премії та конкурси.
Просуванню товарів сприяє також участь фірми у виставках та ярмарках. Одним з основних критеріїв вибору тієї чи іншої форми стимулювання збуту є збільшення обсягу продажу. Дійовий засіб формування у споживачів сприятливого образу фірми - фірмовий стиль. Основними елементами якого є товарний знак, салоган, фірмовий колів, фірмовий комплекс шрифтів, фірмові поліграфічні константи, фірмовий блок.
"Чистіше не буває"
ВИСНОВОК
Отже, у даній курсовій роботі прийнято ряд управлінських рішень у сфері основних маркетингових політик: цінової, розповсюдження та стимулювання. Проведено детальний аналіз ринкових можливостей, результати якого послужили основою рішення про створення автосервісу "Автосервіс".
Розроблена товарна політика включає весь спектр послуг автосервісу і їх гарантії, а також доступний прейскурант на послуги автосервісу.
Обрана цікава стратегія автосервісу базується на методиці ціноутворення, що орієнтована на попит. Для оцінки взаємозв'яку між ціною і попитом на послуги.
Збутова політика фірми передбачає застосуванню товарної марки, оригінальні властивості, висока якість, гарантія, висококваліфікований монтаж, на другому рівні післяпродажне обслуговування, надання довготривалого кредиту.
Комунікаційна політика автосервісу орієнтована на активну рекламну компанію із розміщенням рекламних звернень у газетних виданнях, на радіо, телебачення, застосуванням зовнішньої реклами (вітрини, щити тощо).
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навчальний посібник. - Л.: 1999 - 244с.
2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник длявузів. - К.: Лібра, 1998 - 385 с.
3. Аристронг Г., Кошлер Ф. Маркетинг. Загальний курс. "Діалектика" М. Спо. К. 2001 - 601 с.
4. Берман Э. Дж.Р. 2001 Маркетинг. Пер. З англ.. - "Сирин". 2001 - 308 с.
5. Бревнов Л.А. Маркетинг малого підприємства, Практичний посібник - К. ВУРА-Р 1998 - 384 с.
6. Гейк П., Джексон П. Вчимо аналізувати ринок /Пер.з англ.. - Львів. Сейбр - Світло, 1995 - 270 с.Зав'ялов П.С. Маркетинг в схемах і малюнках, учбовий посібник. М. Унфра - М. 2000- 495 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...