WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингове середовище. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення - Контрольна робота

Маркетингове середовище. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення - Контрольна робота

комерційними ризиками і вимагає проведення ретельного аналізу ринку.
Дані, які може використати підприємство в своєму аналізі ринку варіюються в залежності від його задач: вони можуть бути досить повними, частковими або взагалі бути відсутнім для даного товару.
Згідно із задачами, що є у підприємства і відповідно даним, що є у нього по ринку потрібно вибирати метод визначення ціни на свій товар.
У аналізі конкурентної ціни потрібно мати на увазі таке поняття, як гранична норма заміщення товару, тобто кількість одного товару, від якої споживач здатний відмовитися на користь іншого без виграшу або втрати в задоволенні потреби. Практично до визначення граничної норми заміщення і зводиться аналіз цін конкурентів.
Методи аналізу цін допомагають зорієнтуватися в цінах конкурентів, а широта їх діапазону дає можливість їх застосування практично при будь-якій стратегії підприємства по відношенню до товарів, що аналізуються.
Цінова стратегія підприємства - сукупність маркетингових дій відносно встановлення та регулювання ціни на товари фірми на доволі тривалий період часу. Вона залежить від цілей фірми в галузі ціноутворення, а також від загальної орієнтації у виробничо-господарській діяльності.
Стратегію ціноутворення необхідно переглядати у разі:
· створення нової продукції;
· удосконалення продукції;
· зміни конкурентного середовища на ринку;
· зміни стадії життєвого циклу товару;
· зміни витрат виробництва.
Стратегія високих цін або стратегія "зняття вершків"
Характеристика Умови застосування
Продаж товару спочатку за високою ціною, значно вище ніж ціни виробництва, а потім поступове їх зниження. Фірма спочатку випускає дорогий варіант товару, а потім починає залучати все нові сегменти ринку, пропонуючи покупцям більш прості і дешеві товари, що забезпечує швидку окупність коштів. · високий рівень поточного попиту з боку великої кількості споживачів;
· первісна група споживачів, які менш чутливі до ціни, ніж наступні;
· непривабливість високої початкової ціни для фірм конкурентів і обмеженість конкурентів;
· асоціація у покупців високої ціни з високою якістю товару;
· відносно невисокий рівень витрат дрібносерійного виробництва, якій забезпечує фінансові вигоди для компанії
Стратегії низьких цін, або стратегія проникнення на ринок
Продаж товару, які не мають патенту спочатку по низькій ціні з метою стимулювання попиту, одержання перемоги у конкурентній боротьбі, несприятлива для ринків з низькою еластичністю. · чутливість ринку до цін з високою еластичністю попиту;
· несприятливість низької ціни для активних і потенційних конкурентів;
· скорочення витрат виробництва і обігу в міру збільшення обсягів виробництва і збуту товарів
Стратегії диференційованих цін
Передбачає сезонні знижки, знижки за якість, постійним партнерам, а також встановлення різного рівня цін і їх співвідношення по різних товарах в загальній номенклатурі, а також по кожній модифікації. Дана стратегія дозволяє "карати" чи "нагороджувати" покупців, стимулювати чи стримувати продаж різних товарів на різних сегментах ринку. · ринок легко сегментується;
· наявність чітких меж ринкових сегментів і висока інтенсивність попиту на них;
· неможливість перепродажу товару із сегментів з низькими цінами в сегменти, де фірма продає товари по високих цінах;
· узгодженість щодо законодавства;
· покриття додаткових витрат щодо проведення стратегії диференційованих цін сумою додаткових надходжень в результаті її проведення.
Стратегія пільгових та дискримінаційних цін
Є різновидом стратегії диференційованих цін. Можуть бути заходом як для стимулювання так і для стримування попиту. · застосовується як тимчасовий захід;
· засіб політики держави і фірми по відношенню до певних країн і споживачів.
Стратегія єдиних цін
Єдина ціна товарів та послуг для усіх категорій споживачів. Зміцнює довір'я споживачів, зручна, робить можливим продаж за каталогами, однак вона обмежена тимчасовими і географічними ринками. · однакові характеристики різних сегментів ринку.
Стратегія стабільних, стандартних цін
Продаж товарів за незмінними цінами протягом тривалого періоду · незмінність факторів ринкового ціноутворення;
Стратегія нестабільних, змінних цін
Зміна рівня продажних цін в залежності від уміння покупця торгуватися і його купівельної сили. Фірма встановлює ціни для різних ринків і різних сегментів. · ринок легко сегментується;
· наявність чітких меж ринкових сегментів і висока інтенсивність попиту на них;
Стратегія цінового лідера
Співвіднесення фірмою свого рівня цін з рухом і характером цін фірми-лідера на даному ринку по конкретному товару, тобто у випадку зміни ціни лідером, фірма також змінює свою ціну. · ідентичність ресурсного потенціалу, а також іміджу фірми-лідера і фірми, що застосовує дану стратегію;
· достатня місткість ринку;
Стратегія конкурентних цін
Передбачає проведення агресивної цінової політики фірм конкурентів. Застосовуються дві цінові стратегії: розширення частки ринку і зміцнення монопольного положення на ринку Перша стратегія:
· висока еластичність попиту;
· зниження витрат виробництва і обігу.
Друга стратегія:
· наявність відданих споживачів
Стратегія престижних цін
Передбачає продаж товарів за найвищими цінами. Вона будується на психологічному ціноутворенні. · наявність сегментів ринку що чутливо реагують на якість товару і товарну марку;
· товари, які мають низьку еластичність попиту;
· високий престиж фірми;
· мінімальна конкуренція
Ціни класифікують у різних напрямах.
По сферах товарного обслуговування:
- оптові ціни, по яких підприємства реалізовують у великих об'ємах продукцію промислово-технічного і споживчого призначення (між галузями всередині оптової сфери і з оптової в роздрібну). При наявності розгалуженої мережі споживання товару оптимізувати продаж дозволяють посередницькі оптові фірми або організації (постачальницько-збутові організації, товарні біржі). При відсутності потреби в посередниках постачальники і споживачі встановлюють прямі господарські зв'язки;
- роздрібні ціни, по яких товари реалізовуються кінцевому споживачеві (восновному населенню) в обмеженій кількості;
- закупівельні ціни, по яких держава купує продукцію у сільськогосподарських підприємств (фермерів);
- ціни і тарифи на послуги. Тарифи можуть відноситися до сфери оптової торгівлі (наприклад, вантажні транспортні тарифи, фрахт) і роздрібної (пасажирські тарифи).
За способом відображення транспортних витрат:
- ціни франко-відправлення (на товари обмеженого виробництва і розгалуженої мережі споживання), що включають транспортні витрати до пункту магістрального транспорту (порту, залізничної станції), витрати на інший шлях покриває покупець;
- ціни франко-призначення, що включають транспортні витрати до пункту призначення.
За формами продажу:
- контрактні (договірні) ціни - ціни фактичної домовленості між продавцем і покупцем;
- біржові котирування - це рівень ціни товару, що реалізовується через біржу. Ціна біржового товару складається з біржової котировання і надбавки (знижки) за якість, віддаленість від місця постачання;
- ціни ярмарків і виставок (часто пільгові);
- аукціонні ціни, що відображають хід продажу на аукціонах (розрізняють стартові ціни і продажні).
Аукціони (публічні торги) бувають трьох типів:
1. З підвищенням ціни (товар

 
 

Цікаве

Загрузка...