WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингове середовище. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення - Контрольна робота

Маркетингове середовище. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Маркетингове середовище. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення
1. Маркетингове середовище
Фірма - це відкрита система, і її розвиток залежить від зовнішнього середовища. Поняття зовнішнє середовище та його фактори розглядаються багатьма вченими (його називають середовищем не прямого впливу або сукупністю неконтрольованих факторів), власне вони і формують маркетингове середовище фірми.
Маркетингове середовище фірми - це сукупність активних суб'єктів і сил, які діють за межами фірми і впливають на можливість керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.
Найчастіше фактори зовнішнього впливу класифікують за такими групами:
1. Економічні - фактори, що пов язані з обігом грошей, товарів інформації та енергії.
2. Політичні - фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду.
3. Соціально-демографічні фактори, які впливають на рівень і тривалість життя людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію.
4. Технологічні - фактори, що пов язані з розвитком техніки, обладнання інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів матеріалів та технологій, а також ноу-хау.
5. Конкуренція - фактори, які відбивають майбутні та поточні дії конкурентів.
6. Географічні - фактори, пов язані з розміщенням, топографією місцевості, кліматом і натуральними ресурсами (зокрема корисними копалинами).
Всі ці фактори знаходяться у тісному взаємозв язку, тобто зміна одного із них впливає на зміну інших складових. Тому, не слід забувати, що процеси які відбуваються у зовнішньому середовищі досить складні, містять багато суперечностей і потребують уважного та систематичного вивчення.
Загальний стан зовнішнього середовища може бути визначений за допомогою таких груп чинників:
1. Стан економіки та ринків (економічні фактори):
" Характер економіки та економічних процесів (у тому числі інфляція або дефляція);
" Система оподаткування та якість "економічного законодавства";
" Масштаби економічної підтримки окремих галузей (фірм);
" Загальна кон юнктура національного ринку;
" Розміри та темпи зростання чи зменшення ринку;
" Розміри та темпи зростання сегментів відповідно до інтересів фірми;
" Стан фондового ринку;
" Інвестиційні процеси;
" Ставки банківського проценту;
" Система ціноутворення та рівень централізовано регульованих цін;
" Вартість землі.
2. Діяльність уряду (політико-інституційні фактори):
" Стабільність уряду;
" Державна політика приватизації/націоналізації;
" Державний контроль і регулювання діяльності фірм;
" Міжнародні угоди з іншими урядами;
" Рішення уряду про підтримання окремих галузей, фірм (пріоритети);
" Вимоги забезпечення рівня зайнятості;
" Державна політика щодо забезпечення ресурсами окремих галузей і фірм;
" Рівень корупції державних структур;
" Рівень економічної свободи держави (згідно з міжнародними оцінками).
3. Структурні тенденції.
" Структура галузей національної економіки;
" Виникнення нових галузей;
" Згортання діяльності застарілих галузей;
" Вплив міжнародного розподілу праці на діяльність окремих галузей чи фірм;
" Зміни оптимальних розмірів підприємств.
4. Науково-технічні тенденції.
" Скорочення або продовження "життєвого циклу" технологій;
" Питома вага наукоємких виробництв і продукції;
" Вимоги до науково-технічного рівня виробництва, що забезпечує конкурентоспроможність;
" Вимоги до кваліфікації кадрів високотехнологічних виробництв;
" Вимоги до науково-технічного рівня конкурентоспроможної продукції.
1. Природно-екологічна складова:
" Природно-кліматичні умови;
" Територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів;
" Стан екологічного середовища та його вплив на виробництво.
2. Тенденції ресурсного забезпечення:
" Структура і наявність національних ресурсів;
" Імпорт, експорт;
" Рівень дефіцитності ресурсів, що споживаються окремими фірмами;
" Доступність ресурсів (ціни та витрати на перевезення).
3. Демографічні тенденції:
" Кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах та їх доходах);
" Наявна та потенційна кількість робочої сили;
" Кваліфікаційні характеристики робочої сили (якість робочої сили).
4. Соціально-культурна складова.
" Сприяння чи недовіра до приватного сектору;
" Економічний націоналізм, ставлення до іноземців;
" Профспілкова активність.
5. Міжнародне середовище.
" Структура господарства країни;
" Інфляція та ставки банківського проценту;
" Обмінний курс валюти відносно країни-партнера.
Усі названі чинники, що визначають стан зовнішнього середовища також знаходяться у тісному зв язку, що ще раз підкреслює необхідність системного підходу до зовнішнього середовища, що дасть змогу відслідковувати не лише зміни в окремих складових, а і їхній взаємний перехресний вплив.
Треба зважати і на те, що взаємодія окремих фірм з оточенням має певну специфіку: окремі компоненти середовища по різному впливають на окремі фірми. Ступінь впливу залежить, як правило, від розмірів і галузевої належності фірми, територіального розміщення та якості управління. Тому фірма повинна з ясувати для себе, які саме із зовнішніх факторів найсуттєвіше впливають на їхню діяльність, і ретельно їх дослідити.
Також поняття маркетингове середовище припускає визначення мікро- і макросередовища.
Мікросередовище - сукупність відносин, які складаються усередині фірми, і ті зв'язки, які на мікрорівні забезпечують одержання прибутку в результаті реалізації на ринку певного товару.
Суб'єктами мікросередовища виступають конкуренти і контактні аудиторії: постачальники, посередники, клієнти.
Характеристика мікросередовища припускає насамперед налагодження взаємодії і добрих відносин між співробітниками підрозділів фірми і підпорядкування їх меті одержання максимальних прибутків, надаючи ринку товари певних властивостей і якостей.
Макросередовище - більш ширше визначення, яке включає Фактори що впливають на всі елементи її мікросередовиша, але якими не може керувати фірма, тобто це неконтрольоване середовище.
Рис. 1. Маркетингове середовище фірми
2. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення
Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексного використання деяких їх цих методів, а також викладу безпосередньо пов'язане з їх застосуванням питання: особливості встановлення ціни на новий товар.
Потрібно розуміти, що для ефективності зовнішньоекономічної діяльностіпідприємства і його операцій на зовнішньому ринку не можна використати різні методи ціноутворення і аналізу конкурентних цін у відриві від стратегії підприємства на даному етапі його діяльності.
Підприємство може мати різні задачі на даному ринку - це може бути:
вихід на новий ринок з вже готовим і товаром, що продається на іншому ринку;
вихід на новий ринок з новим товаром;
розширення частки ринку для даного товару;
збереження вже досягнутих об'ємів продажу товару на ринку
і ін.
Самою складною задачею можна вважати вихід на новий ринок з новим товаром, оскільки для цей захід пов'язаний з багатьма

 
 

Цікаве

Загрузка...