WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми - Реферат

Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми"
Конкурентний статус фірми (КСФ) характеризує передумови досягнення фірмою того чи іншого рівня конкурентної переваги, тобто головної мети конкурентної боротьби на ринку.
Ці передумови визначаються:
" стратегічним потенціалом фірми (тобто внутрішніми факторами конкурентноздатності фірми);
" сукупним впливом зовнішніх факторів маркетингового середовища (детермінантів ) на умови досягнення визначеного рівня конкурентної переваги.
КСФ визначає рівень конкурентної переваги фірми (далі для зручності КПФ):
YКПФ= f (КСФ)
Головна задача у визначенні КСФ - оцінка ступеня достатності розвитку стратегічного потенціалу фірми (СПФ) і умов зовнішнього маркетингового середовища для підтримки на високому рівні КПФ.
Для цього повинні бути виконані наступні дії:
" по кожному елементу стратегічного потенціалу повинні бути визначені ресурси, які можуть забезпечити досягнення цілей фірми в тій чи іншій фазі (етапі) життєвого циклу (ЖЦ) КПФ. Порівнюючи значення фактичних і необхідних параметрів ресурсів, визначають показники відповідності фактичних параметрів необхідних по кожному елементу стратегічного потенціалу, які зводять в узагальнюючу оцінку з врахуванням значимості кожного елементу;
" повинна бути визначена ступінь достатності умов, формованих елементами . Складність полягає в тому, що умови зовнішнього середовища характеризуються високою динамічністю. Оскільки швидкість, з якою відбуваються зміни, практично непередбачена, залишається лише постійно відслідковувати ці зміни, прогнозувати можливість і очікувати моменти їх появи. На основі обробки отриманої інформації експертним шляхом визначають, наскільки сприятливі зовнішні умови для досягнення фірмою максимального значення рівня КПФ на тому чи іншому етапі його життєвих циклів (ЖЦ).
Таким чином, рівень КСФ залежить від рівня (Парето-ефективності) СПФ і характеру і ступеня використання умов зовнішнього середовища.
YКСФ = f (СПФ, DНР )
Принципи кількісної оцінки рівня КСФ полягають у наступному:
" оцінки повинні бути диференційовані по етапах життєвого циклу КПФ;
" оцінки повинні враховувати значимість кожного детермінанта у формуванні умов КПФ;
" оцінки повинні враховувати структуру СПФ по його елементах, видам і ступеню відповідності ресурсів принципу Парето-ефективності;
" оціночні показники повинні дозволяти аналізувати вплив як окремих сторін внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища (частки показники), так і сукупний вплив цих умов на створення передумов відповідного рівня КПФ (узагальнюючий показник).
У даному випадку оцінки всіх умов для створення КПФ здебільшого не можуть бути визначені статистично, вони, як правило, базуються на суб'єктивних думках (відчуттях) експертів.
Формують наступні оціночні показники умов для КПФ (тобто показники КСФ), обумовлених зовнішньою і внутрішньою сферами:
а) Умови, формовані сукупним впливом детермінантів , оцінюються наступними показниками:
; ,
де , - показники сукупного впливу детермінантів за весь і за z-й етап ЖЦ КПФ, відповідно; відношення числа сприятливих до загального числа факторів, формованих g -м детермінантом у z-й етапі ЖЦ КПФ; a g z - коефіцієнт значимості g -ог детермінанта для z-ог етапу ЖЦ КПФ.
б) Умови, формовані стратегічним потенціалом фірми, оцінюються показниками
; ;
; ,
де - показник оцінки i-ог елемента стратегічного потенціалу фірми по відповідності j-ог ресурсу фірми вимогам, що відповідають цілям фірми в z-ом етапі ЖЦ КПФ; - коефіцієнт значимості i-ог елемента стратегічного потенціалу в z-ом етапі ЖЦ КПФ; - коефіцієнт відповідності j-ог ресурсу фірми вимогам, що відповідають цілям фірми в z-ом етапі ЖЦКПФ; СПФ, СПФz , СПiz - показники відповідності стратегічного потенціалу цілям фірми по формуванню КПФ за весь ЖЦ КПФ, z-й етап ЖЦ КПФ, i-ог елемента стратегічного потенціалу за z-й етап ЖЦ КПФ, j-ог виду ресурсу фірми за z-й етап ЖЦ КПФ, j-ог виду ресурсу фірми за весь ЖЦ КПФ, відповідно.
; ;
Узагальнюючими оцінками КСФ будуть:
а) за z-й етап ЖЦ КПФ1
б) за весь ЖЦ КПФ КСФ
Кількісну оцінку рівня КСФ використовують для наступного аналізу причин найбільш істотної розбіжності між фактичними і необхідними значеннями параметрів СПФ, виявлення ступеня позитивного (чи негативного) впливу зовнішніх факторів на рівень КПФ і вироблення на основі такого аналізу найбільш актуальних цілей стратегічного розвитку фірми.
Результати оцінки рівня КСФ зводять в аналітичні таблиці, за допомогою яких аналізують рівень КСФ у наступних розрізах:
" визначення забезпеченості на кожнім етапі ЖЦ КПФ елементів СПФ ресурсами як по кожному елементу стратегічного потенціалу, так і по кожнім виді ресурсу(табл.A );
" визначення рівня КСФ, формованого стратегічним потенціалом фірми як по кожнім виді ресурсів, кожній фазі (етапу) ЖЦ КПФ, так і стратегічному потенціалу фірми в цілому (табл.B );
" визначення рівня КСФ, формованого детермінантами , як по кожнім детермінанті, кожній фазі ЖЦ КПФ, усьому ЖЦ КПФ, так і в цілому по всьому (табл.C );
визначення рівня КСФ, формованого сукупним впливом внутрішніх і зовнішніх факторів (табл.D )
Таблиця

 
 

Цікаве

Загрузка...