WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

власних товарів з метою його поступового захоплення.
Успішне функціонування будь-якої фірми у ринковому середовищі може бути забезпечено лише при наявності точної, повної і вірогідної інформації.
Маркетингова інформація - важливий етап маркетингових досліджень, що дозволяє підприємству на ринку отримувати переваги у конкурентній боротьбі, знижувати ступінь ризику, своєчасно визначати зміни у маркетинговому середовищі, координувати дії у ринковій стратегії.
Первинні дані - це інформація, яку зібрано вперше для якоїсь конкретної цілі.
Вторинні дані - це інформація, яка вже десь існує, тобто зібрана раніше для певних цілей.
Найбільш цінною для налагодження системи маркетингових досліджень є первинна інформація. Незважаючи на складність і тривалість ЇЇ збирання, потребу у підготовці і використанні висококваліфікованих спеціалістів, досить великі грошові затрати, вона дає конкретну спрямованість на вирішення маркетингових проблем, забезпечуючи достовірність і надійність проведених досліджень.
Білет 20 Сегментація ринку та позиціонування товару.
З метою характеристики ринку необхідно визначити ринки цільові, на яких фірма має намір працювати. Вибір цільового ринку - це процес оцінки привабливості кожного сегмента ринку, що здійснюється на підставі сегментації ринку.
Сегментацію ринку можна трактувати як процес розподілу споживачів на групи за основними відмінностями в потребах, характеристиках чи поведінці.
Сегмент ринку утворюють споживачі, які однаково реагують на один і той же набір спонукальних (причинних) стимулів маркетингу
Сегментацією ринку називають розподіл, в процесі маркетингового планування і дослідження, сукупності споживачів на ряд груп, об'єднаних за певними ознаками і які відрізняються одна від іншої ставленням до пропонованого товару.
Основоюсегментації ринку є типологічне групування споживачів за певними чітко вираженими ознаками. Сегментації ринку завжди передує маркетингове дослідження, метою якого є виявлення типу і структури ринку конкретного товару, знаходження ознак, у відповідності до яких проводитиметься сегментація споживачів. Особливого значення набуває визначення привабливості сегмента для збуту товару, його потенційна місткість, обґрунтування вибору даного сегменту.
Сегментація ринку - це дуалістичний процес. З одного боку, це функція маркетинг-менеджменту, а з іншого - суто статистичний процес, функція маркетингового дослідження.
Цільовий маркетинг (сегментаційна стратегія маркетингу) потребує проведення трьох основних заході: сегментація ринку, вибір цільових сегментів ринку та позиціювання товару на ринку.
Сегментація ринку - це розподіл ринку на чіткі групи покупців, для кожної з яких потрібні свої особливі окремі товари чи комплекси маркетингу.
Позиціювання товару - це забезпечення товару конкурентного положення на ринку і розробка детального комплексу маркетингу.
Сегментацію ринку можна трактувати як специфічну діяльність з класифікації потенційних споживачів товарів у відповідності з якісними особливостями їх попиту. Тобто, здійснюючи сегментацію, підприємство поділяє ринок на окремі сегменти, які найімовірніше будуть характеризуватись подібною або однаковою реакцією на стимули маркетингу.
Білет 21 Пристосування ціни.
Після того, як цінова стратегія починає втілюватися в життя, вона потребує постійного коригування для врахування змін у витратах, конкуренції попиті, умовах придбання товарів тощо. Ціни можна пристосовувати, використовуючи поправки (знижки, надбавки), а також зарахування.
Важливо, щоб ціну використовували як адаптивний механізм. Розглянемо найпоширеніші види поправок до ціни.
Білет 22. Паблік рілейшнз", персональний продаж, стимулювання збуту.
стимулювання збуту - форма просування товарів шляхом короткострокового використання стимулів з метою заохочення споживачів і посередників до здійснення купівлі;
персональний продаж - вид просування, який передбачає особистий контакт продавця з одним або кількома покупцями з метою продажу товару та налагодження тривалих стосунків з клієнтами;
паблік рилейшнз (ПР), або зв'язки з громадськістю-діяльність, спрямована на формування і підтримку сприятливого іміджу фірми через налагодження стосунків між організацією та різноманітними контактними аудиторіями, ініціювання самою фірмою поширення інформації про товари, ідеї, послуги, яка подається як новина, а також запобігання та усунення небажаних чуток і дій, які можуть зашкодити діяльності фірми;
Білет 23 Маркетингова цінова політика.
Виважена цінова політика здійснює значний вплив на ринковий успіх підприємства. Ціни часто змінюються протягом життєвого циклу товару: від високих для залучення покупців-новаторів, що орієнтуються на престиж, до низьких, розрахованих на масовий ринок.
Ціни тісно пов'язані і з іншими складовими комплексу маркетингу підприємства, передусім із самим товаром, його якісними характеристиками, рівнем сервісу тощо. Рівень цін пов'язаний також з обраною системою розподілу товару і витратами на його просування. Групи товарів із різними рівнями цін залучають різні сегменти ринку.
Установлення ціни на новий товар здійснюється у декілька етапів:
1)Визначення цілей ціноутворення 2)Аналіз факторів, що впливають на цінову політику: -Оцінка -Визначення попиту на товар; -Аналіз цін; 3)Вибір цінової стратегії 4)Вибір моделі і методу управління 5)Розрахунок ціни.
Білет 24 Реклама.
Реклама - це переконуючий засіб інформації про товар, фірму, комерційна пропаганда споживчих властивостей товарів і переваг діяльності фірми. Саме тому відомі фірми, компанії та корпорації витрачають на рекламу до 60-70 центів на 1 долар вартості товару.
В залежності від об'єкта рекламування відомими є два види реклами:
1. реклама товару (товарна реклама);
2. реклама з метою створення іміджу, престижу фірмі (престижна реклама).
Головним завданням товарної реклами є формування і стимулювання збуту товарів.
Головним завданням престижної реклами є представлення переваг фірми, її привабливих рис, довір'я до неї.
25 Організація маркетингової діяльності
Білет 26 Цінові стратегії.
Цінові стратегії:
1) Стратегічні рішення щодо цінового: - Стратегії високих чи низьких цін; -Ціни на "піонерні" товари; -Стратегії щодо показників "ціна-якість"; -Стратегія незаокруглених цін;
2) Стратегії єдиних чи перемінних цін: -Єдині ціни; -Гнучкі ціни; - Цінова дискримінація; - Ціни, встановлені за географічним принципом.
3) Цінові стратегії у межах товарного ассортименту: - Цінові лінії; -Ціни на доповнювальні товари; - Ціни на "обовязкове" приладдя.

 
 

Цікаве

Загрузка...