WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

маркетингу містить:
а) статистичний банк даних;
в) банк моделей;
5. Витратний метод визначення цін на товари базується на визначенні:
а) величини витрат підприємства;
6.Для сегментації ринку фірма "2" обрала психографічний принцип, взявши до особливої уваги одну із його ознак:
2. Стиль життя.
Білет 16. Поняття та особливості пропаганди.
Public relation (або маркетингова пропаганда) повинен сприяти створенню позитивного враження (іміджу) про фірму серед суспільства або окремих його груп (професійних, локальних тощо). Public relation опирається на широкий набір інструментів, які дають можливість побудови позитивного іміджу фірми. До них належать:
" нав'язування і підтримування добрих контактів з пресою, радіо, те-лебаченням (для цього можуть використовуватися: конференції для преси, в межах яких презентується діяльність фірми; бесіди осіб з керівництва та інтерв'ю для представників мас медіа; передача кореспондентам інформації про важливі події в фірмі);
" організація семінарів, читань, лекцій, пов'язаних з напрямом діяльності фірми;
" прийом туристичних груп та груп відпочинку;
" публікація інформаційних листів про фірму;
" організація "днів відкритих дверей";
" використання ювілейних дат фірми з можливістю презентації її позитивних сторін.
Особливо ефективною для фірми є діяльність, скерована на осіб чи групи осіб, які мають сильний вплив на формування суспільної думки, а саме: кореспондентів, артистів, політичних лідерів, бізнесменів, авторитетів в певній галузі.
Досить часто public relationназивають безплатною рекламою, хоча фірма не несе "відкритих" витрат на різні видання чи приготування певних форумів, незважаючи на значні "приховані" видатки.
Все частіше для пропаганди своєї продукції і діяльності фірми використовують такий інструмент комунікації як спонсорство. Серед вітчизняних фірм особливою спонсорською діяльністю відрізняються ТМ "Союз-Віктан", ВАТ "Немиров", НВО "Поверхность".
Тести
1. Цінова еластичність попиту являє собою:
а) залежність ціни товару від обсягів попиту;
2. Конкурентоспроможність товару - це:
г) здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу;
3. Широта товарного асортимента- це:
в)ступінь різноманітності товарів всіх асортиментних груп;
4. Стратегію охоплення ринку підприємства можна визначити як
концентрований маркетинг. Іншими словами підприємство:
1. Пропонує один товар усьому ринку споживачів.
2. Пропонує один товар одному сегменту споживачів.
3. Пропонує кожному сегменту споживачів окремий товар.
5. Торговельне підприємство пропонує споживачам торти трьох
видів, тістечка чотирьох видів, цукерки дванадцяти видів та напої шести видів. Визначте насиченість асортименту підприємства:
1. 4.
2 . 15.
3. 25.
6.Максимально можливу ціну товару визначає:
1. Конкуренція.
2. Попит.
3. Цільовий прибуток.
Білет 17 Комплекс маркетингу.
Концепція маркетингу охоплює вплив на ринок не окремих інструментів, а встановленої їх композиції, яка одержала назву "маркетингу-mix". Серед різноманітних спроб представлення структури маркетингу-mix, особливо популярною є так звана концепція "Four Р", або чотирьох "Р": product, price, place, promotion Отже, основними складовими частинами комплексу маркетинг-mix є:
1. товар, його асортимент, якість, дизайн, параметри, упаковка, торговельна марка, сервіс, гарантії, умови повернення і утилізації;
2. ціна, яка включає прейскурантну вартість, пільгові знижки, умови фінансування, кредитування, терміни сплати за купівлю;
3. товаропросування або дистрибуція - переміщення товарів, канали розподілу, розміщення запасів, транспортування, організація торговельного продажу.
4. комунікація або промоція включає стимулювання збуту, реклама, су-спільні відносини, прямий продаж, пропаганду купівлі і застосування;
Біле 18 Фактори, які визначають ціну товару.
Цілі ціноутворення:
o Максимізація поточного прибутку. Оцінюють попит на товар і витрати стосовно різних рівнів цін і відповідних обсягів збуту та обирають ціну, яка забезпечує максимальний поточний прибуток. У такому разі фірма орієнтується на сьогодення і менше уваги приділяє перспективі.
o Збільшення частки ринку. Фірма знижує ціни і сподівається, що зростання обсягу збуту поліпшить її позиції на ринку і приведе до збільшення прибутків у майбутньому.
o Завоювання лідерства за якістю продукції. Фірма прагне запропонувати ринку найкращий товар за високою ціною, яка повинна покрити витрати на науково-дослідні розробки і виробництво високоякісної продукції. Незважаючи на високу ціну, товар знаходить своїх покупців.
o Забезпечення виживання фірми у складній ринковій ситуації. Труднощі можуть виникнути внаслідок надлишкових потужностей, інтенсивної конкуренції чи змін в уподобаннях споживачів. Щоб забезпечити роботу підприємства і збут продукції, ціни знижують. У такій ситуації виживання важливіше за прибутковість. Доти, доки знижені ціни ще покривають витрати, фірма може деякий час існувати. Однак зрозуміло, що така ціль може бути лише тимчасовою.
Біле 19 Маркетингові дослідження. Первинна та вторинна інформація.
Важливою складовою частиною маркетингової діяльності є маркетингові дослідження, як надзвичайно важливі заходи, які треба здійснювати планомірно і постійно, для співставлення очікуваних результатів з реальною ситуацією на ринку з метою своєчасного реагування на неї і внесення коректив у підприємницьку діяльність.
Маркетингові дослідження - це система збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку з метою зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рішень.
Роль досліджень полягає у обліку та оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, створенні конкретної програми їх задоволення, враховуючи існуючу ситуацію на ринку, можливості фірми та її потенціал.
Метою цих досліджень є виявлення ринкових можливостей фірми, завоювання стабільних конкурентних позицій на ринку, зменшення ризику та збільшення шансів на результативний успіх всієї маркетингової діяльності.
Проведення маркетингових досліджень дозволяє вирішувати наступні завдання:
" пошук потенційних покупців;
" детальний аналіз потреб існуючих покупців;
" розрахунок співвідношення попиту і пропозиції;
" дослідження поведінки та мотивацій покупців;
" визначення конкурентоспроможності товарів і послуг;
" орієнтація виробництва на "потрібний" товар як для покупців, такі для фірми-виробника;
" обрання цільового (спеціального, ефективного) ринку збуту

 
 

Цікаве

Загрузка...