WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

принципал (наприклад, як відсоток від суми укладеної угоди).
Брокер-це фірма або окремий незалежний торговий посередник, що виконує посередницькі функції при укладанні угод на продаж товару, який не переходить у його власність.
Брокер "зводить" продавця та покупця, укладаючи угоду на комісійній основі. Йому надаються спеціальні повноваження для укладення угоди, і він повинен діяти суто в межах цих домовленостей.
Комівояжер - службовець підприємства, який займається пошуком клієнтів, чий обсяг повноважень регулюється керівництвом фірми або регіональним керівницт-вом, якому підпорядкований комівояжер (в разі якщо він діє на території, віддаленій від місця розташування фірми).
Збутові філії- організовуються великими підприємствами, основною функцією яких є швидка поставка продукції.
Маклер - посередник, який представляє інтереси обох сторін і займається пошуком можливостей для укладання угоди.
Торгові представники- посередники, які є юридичними особами, що укладають угоди і ведуть справи кількох фірм. Винагорода торговельних посередників залежить від обсягу збуту продукції. На відміну від комівояжерів торговельний представник діє самостійно.
Торгові синдикати організовуються шляхом виведення відділу збуту зі структури фірми. Доцільність залучення оптової та роздрібної торгівлі до розподілу визначається певними ринковими, конкурентними та іншими умовами, в яких діє фірма, особливостями цільового ринку, товару та можливостями фірми.
Тести
1. Ім'я, термін, знак, символ, рисунок або їх сполука, які призначені для ідентифікації товарів та послуг одного продавця або їх групи і диференціації їх від товарів та послуг конкурентів
Варіанти відповіді:
г)марка;
2. Адміністративні вертикальні маркетингові системи - це …
б) ті, які не передбачають договірних забов'язань та існують завдяки високої репутації одного з учасників системи;
3. Маркетингове дослідження - це:в) збір, упорядкування, аналіз і узагальнення даних для знаходження
4. Термін "комплекс маркетингу" охоплює:
б) ціноутворення;
в) товар;
г) методи збуту;
е) методи просування товару.
5.Вторинні дані в маркетингу - це:г) інформаціяю…, першочергово отримана з іншими цілями.
6. Послідовні етапи виробництва і розповсюдження координуються завдяки одноосібному володінню одного із учасників, який входить до вертикальної маркетингової системи розповсюдження. Такі риси характерні для:2. Корпоративної вертикальної маркетингової
Білет 10
Інноваційна політика
В умовах насиченості ринку товарами і загострення конкуренції головним завданням товарної стратегії є створення нових товарів. Логіка сучасного ринку така: здатність створювати нові товари відрізняє передове підприємство і є ознакою фірми, яка орієнтована на маркетинг. В сучасному ринковому середовищі майже половина доходів та виторгу від продажу надходить саме від реалізації нових товарів. Новизна товарів є результатом творчого пошуку і самостійної комерційної цінності.
В маркетингу термін "новий товар" має визначену глибину, тобто товар є новим, якщо він:
" задовольняє нові потреби;
" задовольняє нового потенційного споживача;
" задовольняє умови нових ринків.
Виходячи з цього під новим товаром або товаром ринкової новизни розуміють:
якісно новий товар, аналогів якому не існує, його на ринку дуже мало (ЕОМ, "Інтернет", мобільні телефони, тощо); товар із значним вдосконаленням, який з'явився у існуючому товарно-ринковому середовищі з новими техніко-економічними характеристиками (лазерні диски, відеокамери, які замінили кіно-камери, цифрові технології тощо); товар ринкової новизни, який є старим для попередніх ринків, але новим для даного, тобто нового ринку;
товар нової сфери застосування.
Концепція маркетингу полягає у тому, що, перш ніж приступити до створення нового товару, необхідно дослідити:
" сферу можливого використання товару;
" ємність потенційного ринку і коло потенційних покупців та їх чисельність;
" існуючі фактичні ресурси виробництва та збуту;
" оптимальний час впровадження товару;
" зміни у технології виробництва та збуту при переході на новий товар;
" можливий ризик зі сторони конкуренції нового товару;
Завдання 1. Дайте відповідь на тестові завдання .
1. Каналами непрямого маркетингу є…
б) торгівля зі складу дистриб'ютора;
в) торгівля у фірмових магазинах;
г) торгівля у супермаркетах;
д) торгівля через оптові бази виробника;
е) торгівля через торгові дома.
2. Кількість незалежних учасників розповсюдження, що перебувають на одному й тому ж етапі ланцюга по просуванню товарів від виробників до споживачів становить:
2. Ширину каналу розповсюдження.
3. Політика розподілу - це … г) планування, реалізація та контроль руху товарів;
4. Підприємство "N", яке реалізує комп'ютери, використовує послуги невеликої кількості добре підготованих посередників, застосовуючи при цьому:
1. Селективне розповсюдження.
5. У процесі тендерних торгів фірми-конкуренти призначають ціну пропозиції, стежачи за тим, щоб вона була:
2. Дещо нижчою, ніж у конкурентів.
6.Етап життєвого циклу товару характеризується невеликим збутом, мізерним прибутком, максимальними затратами на маркетинг та невеликою кількістю конкурентів. Йдеться про:
1. Етап виведення на ринок.
Білет 11
Поняття каналів розподілу товарів. Їх характеристика.
Ефективність політики розподілу багато в чому залежить від вибору ефективного каналу розподілу.
Канали розподілу - це сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на себе право власності на товар чи послугу або сприяють передачі цього права іншим фірмам чи особам на шляху руху товарів від виробника до споживача.
Канали розподілу мають дві характеристики:
o рівень каналу;
o ширина.
Рівень каналу розподілу - це будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу щодо наближення товару і права власності на нього до кінцевого споживача. Кількість рівнів визначає довжину каналу.
Якщо фірма використовує пряму систему розподілу "виробник - споживач", це так званий "канал нульового рівня", що отримав свою назву через відсутність посередницької ланки в ланцюгу товароруху.
Однорівневий канал включає одного посередника: "виробник - роздрібна торгівля - споживач", "виробник - торговий агент - споживач".
Дворівневий канал представлений двома посередниками: "виробник - оптовик - роздрібний торгівець - споживач" (схема, до якої вдаються виробники споживчих товарів); "виробник - брокер - роздрібний торгівець - споживач" тощо.
Ще однією характеристикою каналу розподілу є

 
 

Цікаве

Загрузка...