WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

захищеність;
" функціональність, вигідність (упаковку можна не викидати, а ви-користовувати з упакованим товаром);
" естетичний вплив на споживача;
" можливість використання в рекламних цілях; відносно невисокі витрати;
" виконання вимог щодо збереження якостей товарів на шляху переміщення;
" забезпечення раціональних партій при транспортуванні і навантаженні;
Підсумовуючи вищесказане відмітимо, що сучасна, гарна упаковка - дуже важливий
фактор конкурентоспроможності товарів на ринку. До упаковки можуть додаватись ще такі інформативні джерела: керівництво з експлуатації, етикетка та пам'ятка з використання.
Керівництво з експлуатації лопається, якщо споживачеві потрібна додаткова інформація про конструкцію, правила використання або технічне обслуговування.
В етикетках додаються наступні дані: найменування виробу, його позначка, технічні дані, номер стандарту, відмітка ВТК про прийом, ціну і дату виготовлення.
Пам'ятка з використання додається при продажі, як правило, одягу з високоякісної матерії, при догляді за яким треба бути дуже обережним (прасування, хімічна чистка тощо).
Штрихове кодування
Тести
1. Корпоративні вертикальні маркетингові системи - це …
а) ті, які передбачають контроль одним власником системи розподілу, якому належать роздрібні магазини за всіма стадіями виробництва і збуту;
2. Товари, що купуються без роздумів і з мінімальними зусиллями
на їх порівняння між собою, відносять до товарів:
1. Повсякденного попиту.
3. Конкурентоспроможність товару - це:
г) здатність товару конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу;
4. Життєвий цикл товару- це:
б)сукупність фаз введеня товару на ринок, зростання збуту, зрілість товару і спад продажу;
5. Широта товарного асортимента- це:
в)ступінь різноманітності товарів всіх асортиментних груп;
6. Стратегія розширення меж марки передбачає:
1. Присвоєння єдиної марочної назви для всіх товарів.
Білет 6
1. Методика маркетингових досліджень.
Маркетингові дослідження - це система збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку з метою зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рішень.
В залежності від виду маркетингової інформації розрізняють такі методи
1. Кабінетних досліджень:
а) традиційний аналіз - інф-ція-аналіз-рішення.
б) контент аналіз- аналіз текстів з метою виявлення вних прихованої інф-ції
в) кореляційно-регресивний аналіз - дозволяє визначити залежність однієї величини від іншої.
2. Методи польових досліджень:
а) опитування - є усне, телефонне, поштою
б) спостереження - людина яка збирає інф-цію не вступає в безпосередній контакт з респондентами. Воно буває відкрите і приховане.
в) експеримент
г) панельні спостереження - неодноразове збирання інф-ції в 1-ї групи респондентів через рівні проміжки часу.
В залежності від можливості кількісного аналізу зібраної інф-ції розрізняють:
1) кількісні методи - це така інф-ція яку можна підрахувати в кількісному вимірі (метод панелей, стандартизоване опитування).
2) якісні - інф-ція яка не підлягає кількісному виміру (спостереження, нестандартизоване опитування, глибинне інтерв'ювання, фокус-група).
Тести
1. Канали розподілу - це … г) планування, реалізація та контроль руху товарів;
2. Київський хлібозавод №2 випускає хліб "Український", який вживають споживачі різного віку і різних смаків. Підприємство застосовує один із названих вище видів маркетингу: 1. Масовий.
3. Складові маркетингової інформаційної системи: д) усі раніше перелічені.
4. Фактори, які впливають на купівельну поведінку індивідуального покупця:
а) комплекс маркетингу;
в) психологічні фактори;
г) географічні фактори
5. Складові конкурентоспроможності товару:
а) стайлінг (сукупність естетичних властивостей);
б) технічні параметри;
г) економічні параметри.
6. Розподіл ринку на чіткі групи споживачів, для кожної з яких можуть знадобитися окремі товари чи комплекси маркетингу, - це процес:
2. Сегментації ринку.
Білет 7
Стратегії ціноутворення
Стратегічні рішення щодо рівня цін.
Ці рішення дуже важливі у процесі ціноутворення. Виділяють два принципово відмінні типи стратегій щодо цінового рівня:
" Стратегія високих цін;
" Стратегія низьких цін.
Вибираючи відповідну стратегію, ураховують цілі цінової політики фірми, а також психологію ціносприйняття.
Високі, "престижні" ціни асоціюються у споживачів із високою якістю товарів, що зумовлена використанням коштовних матеріалів, ретельним виготовленням, суворим контролем, а також високим рівнем сервісу. Висока ціна, відіграючи роль індикатора якості, має найбільший вплив при купівлі складних і цінних товарів (автомобілів, дорогої парфумерії тощо).
Низькі ціни, привабливі для значної частини ринку, дають змогу збільшувати обсяги продажу товарів, вести активну цінову конкурентну боротьбу.
При встановленні цін на принципово нові "піонерні" товари, захищені патентом, ці дві альтернативні стратегії проявляються найяскравіше і мають свої назви:
" Стратегія "зняття вершків";
" Стратегія "проникнення".
Встановленню ціни проникнення сприяють такі умови:
" Ринок характеризується високою ціновою еластичністю попиту;
" Збільшення обсягів збуту сприяє зниження витрат на виробництво і реалізацію
" Низька ціна приваблює потенційних покупців.
1. Довжина каналу розподілу - це …в) визначається кількістю рівнів;?????
2. Глибина товарного асортименту-це:в)сукупність всіх асортиментних груп товарів.
3. Під поняттям "товарний знак" розуміють:2. Марку або її частину, забезпечену правовим захистом.
4. Вторинні дані в маркетингу - це:г) інформація…, першочергово отримана з іншими цілями.
5. Традиційна система розподілу - це …б) передбачає об'єднання зусиль компаній одного рівня; ???
6. Відомо, що підприємство "С" займає суттєву частку …2. Олігополістичної конкуренції.
Білет 8
Сутність та характеристика методів ціноутворення
Мотод надбавок
Найбільшого ефекту від використання цього методу можна очікувати, якщо брати середні надбавки по галузі лише за орієнтир, а далі ціну коригувати з урахуванням кон'юнктури конкретного ринку
Цей найпоширеніший метод ціноутворення належить до витратної моделі. Згідно з цим методом ціну товару визначають додаванням до витрат на його виробництво і збут певної надбавки.
Метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал.Він також належить до витратної моделі ціноутворення. Фірма прагне встановити таку ціну, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...