WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

упакуванням.
Товар з підкріпленням (перелік додаткових послуг) - це продукт продажу в реальному виконанні з супроводжуючим поясненням обслуговування, користування, термінів гарантії, особливостей монтажу, профілактичним сервісним обслуговуваннямтощо.
Потенційний товар. потенційний продукт охоплює все, що може зробити продукт дуже привабливим і притягує покупця
В маркетингу товар розглядається з позиції трьох рівнів:
1. Товар за задумом виробника - визначається потреба яку задовольняє даний товар.
2. Товар у реальному втіленні - це сукупність певних властивостей самого товару (марка товару, експлуатаційні та функціональні х-ки, якість, дизайн, упаковка).
3. Товар з підсиленням - надання додаткових послуг споживачеві (продаж в кредит, доставка, монтаж, установка і т.д.)
Тести
1. Поняття "дійсної потреби" ми розуміємо як:
а) Потребу, що має специфічну форму відповідну до культурного рівня та
особливостей особистості.
2. Різноманітну діяльність, завдяки якій товар фізично стає доступним для цільових споживачів, відносять до: 1. Методів розповсюдження товарів.
3. Запорукою досягнення цілей організації є визначення нужд і потреб цільових ринків та забезпечення бажаної задоволеності ефективнішими й продуктивнішими, ніж у конкурентів, способами. Організація дотримується концепції: 2. Маркетингу.
4. Цінова еластичність попиту являє собою: а) залежність ціни товару від обсягів попиту;
5. Комплекс маркетингу складають наступні елементи: 2. Товар, ціна, розповсюдження та комунікації.
6.Фактори, під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу підприємства, поділяють на: 1. Внутрішні та зовнішні ( мікро- та макрофактори).
Білет 3.
1. Маркетингова інформаційна система
МІС - це постіно діюча система щодо збирання, аналізу м-нгової інформації.
МІС складається з:
1) система внутрішньої звітності- це інф-ція про стан та події всередині фірми.
Джерело інф-ції - звітність підприємства.
2) система зовнішньої поточної інформації - збирання інф-ції щодо змін на ринку. Джерело інф-ції: ЗМІ, статистичні довідники; відгуки клієнтів, наукові прогнози.
3) Система маркетингових досліджень - це комплекс методів та заходів щодо збору інф-ції, яка відповідає меті дослідження.
4) Аналітична система маркетингу- це є прогресивні засоби для аналізу даних. Аналітична система склад з: а) статистичний банк - сукупність статистичних методів обробки інформації; б) банк моделей - набір математичних моделей, які допомагають приймати найоптимальніші рішення. в) Дослідження споживачів - визначення їх платоспроможності, моделі поведінки споживачів на ринку; г) дослідження конкурентів; д) дослідження постачальників; е) аналіз стану самого підприємства.
Тести
1. Комплексне дослідження ринку передбачає:
а) вивчення поведінки споживачів;
в) аналіз ринкових можливостей;
г) визначення місткості ринку;
2. Традиційна система розподілу - це … в) сукупність незалежних компаній, у яких кожен рівень збутовго каналу діє незалежно від інших;
3. Спеціалізована фірма "Холмс", яка проводила маркетингові дослідження впливу стратегій, застосовуваних конкурентами, на діяльність фірми-замовника, віднесла названий фактор до: 2. Мікрофакторів зовнішнього середовища.
4. Якість товару в маркетингу-це: б)сукупність фізичних, технічних , економічних характеристик товару;
5. Фірма "Холмс" відібрала одинадцять зацікавлених у певному товарі споживачів для проведення бесіди з метою виявлення глибинних, неусвідомлених ними мотивів їх поведінки. Йдеться про застосування однієї з наступних методик опитування: 2. Фокус-група.
6.Для сегментації ринку фірма "2" обрала психографічний принцип, взявши до особливої уваги одну із його ознак: 2. Стиль життя.
?
Білет 4
1. Основні та синтетичні засоби комунікацій у системі маркетингу.
Тести
1. Фірма вибирає стратегію покриття ринку, сутність якої - в розробці єдиного комплексу маркетингових заходів на весь ринок. Дана стратегія має назву:
3. Недиференційований маркетинг.
2. Ширина каналів розподілу - це … кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу розподілу.
3. Як розглядається товар згідно з концепцією маркетингу? б) усе те, що може задовольнити потребу споживача;
4. Аналітична система маркетингу містить:
а) статистичний банк даних;
в) банк моделей;
5. Ринок організацій-споживачів формується з: д) безприбуткових організацій.
6. Торговельне підприємство пропонує споживачам торти трьох
видів, тістечка чотирьох видів, цукерки дванадцяти видів та напої шести видів. Визначте насиченість асортименту підприємства:
3. 25.
Білет 5
1. Поняття товарної марки. Рішення стосовно упаковки товару.
Виготовляючи будь-який товар, фірма повинна насамперед потурбуватись про те, щоб він був в пізнаваний споживачами, покупцями чи користувачами. Отже, фірма займається формуванням та представленням індивідуального ринкового "обличчя" товару, наданої послуги. Це досягається шляхом використання товарно-знакової символіки і інформації.
У торговельній практиці дуже поширеним є поняття або термін - товарна марка, яка являє собою ім'я, знак або символ (малюнок або їх комбінація), які служать для відокремлення товарів різних товаровиробників. У якості товарної марки можуть бути використані:
фірмове ім'я - це буква, слово, група слів або букв, які можна прочитати (наприклад, "Маяк", "Оболонь", "Світоч", "Галичина" та інші);
фірмовий знак - це символ, малюнок, своєрідний колір, що є частиною товарної марки, яку можна впізнати, але не прочитати, вимовити. Фірмові кольори є надзвичайно важливим інструментом, фоном товарного знака серед схожих, подібних, майже тотожних товарів.
Товарний знак - це специфічне позначення, яке допомагає відокремити товари одних фірм від товарів інших підприємств.
Товарний знак реєструється, юридичне захищається і володіє властивістю виключної приналежності. Широке розповсюдження та використання товарних знаків пояснюється потребою скоротити, як правило, довгу назву, інколи однакову або схожу назву інших формувань. В ринковій економіці товарний знак - це об'єкт власності. Власник має право володіти, використовувати, забороняти його незаконне використання. В якості товарного знака найбільш поширеними є словесні позначення (біля 80% всіх товарних знаків у світі) і замальовки (15%), а також їх комбінації (5%).
Упаковка товару
Упаковка виконує функціональні та маркетингові функції. Тому зовнішнє оформлення і інформативний зміст мають величезне значення.
Вимоги до упаковки:
" оригінальність, патентна

 
 

Цікаве

Загрузка...