WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

Сутність маркетингу (шпаргалка) - Реферат

ШПАРГАЛКИ ПО МАРКЕТИНГУ
Білет 1.
Сутність маркетингу та основні концепції маркетингу.
Термін "маркетинг" походить від слова англійського походження "marketing", що означає продаж, збут, ринкова діяльність.
Його появу пов'язують з американськими фермерами, які, шукаючи ринок збуту продукції, ввели поняття "Market Getting", що означало оволодіння ринком. Пізніше це словосполучення дало єдине слово - "маркетинг".
Розуміння суті і значення маркетингу полегшується при розгляді цього терміна з різних методологічних позицій.
" загальноконцептуальний, тобто спрямування ділового мислення і ділової активності на задоволення потреб споживачів в умовах конкуренції, врахування специфіки вимог, реагування на управлінські особливості у процесі побудови ефективної системи управління виробництвом і збутом тощо;
" функціонально-товарний підхід, який є більш конкретним у сферах використання
основних ресурсів фірми, її ринкових можливостей у виробничо-збутовій діяльності, вивчення умов товарного продажу через торговельну мережу та просування на ринку; виявлення зацікавленості до товару, його ціни, витрат і прибутків;
o системно-комплексний підхід є узагальнюючим способом виявлення можливостей збутової діяльності. Він охоплює систему виходу на ринок (товарно-виробничі можливості фірми), стан конкуренції між: фірмами, комунікативні зв'язки (інформованість і узгодження дій), умови адаптації до внутрішніх і зовнішніх змін на ринку, розподіл окремих операцій з переміщенням товарів від виробників до споживачів.
Маркетинг складається з ріних елементів, які в сукупності формують комплекс маркетингу. Це:
1) товар- це розробка товару, його модифікація і сукупність всіх властивостйт товару.
2) ціна- формування прейскурантної ціни, розробка системи знижок та кредитування.
3) розподіл (збут)- переміщення товарів, вибір оптимальни каналів збуту та посередників
4) просування - реклама, стимулювання збуту, прямий продаж (персональний), паблік рілейшнз.
В узагальненому виді маркетинг - це система організації і збуту товарів, спрямована на задоволення потреб конкретних споживачів і користувачів та на одержання прибутку фірмою на основі дослідження і прогнозування ринку.
Світова практика маркетингової діяльності засвідчила п'ять основних концепцій розвитку маркетингу:
1. Концепція вдосконалення виробництва, суть якої полягає у зосередженні зусиль і спрямуванні усіх ресурсів підприємств на вдосконалення виробництва товарів та підвищення ефективності їх розподілу. Відповідно до даної концепції фірма скеровує зусилля на здешевлення виробництва товарів, підвищуючи тим самим обсяги їх реалізації. 2. Концепція вдосконалення товарів, суть якої полягає у зосередженні фірмою зусиль на вдосконаленні товарів, їх параметрів та повному використанні якісних характеристик, розробці значної кількості модифікацій товару
3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль (концепція збуту) орієнтована на покращення роботи із стимулювання збуту, рекламування, персонального продажу і пропаганди товарів і послуг. Дана концепція комерціалізації найбільш прийнятна в період надвиробництва товарів.
4. Концепція маркетингу передбачає визначення і детальний аналіз ринку, пошук цільових сегментів, застосування комплексу дослідження ринкового середовища і конкуренції. Дана концепція маркетингу реалізується в умовах високого рівня життя і купівельної спроможності населення та передбачає досконале володіння інструментами маркетингу.
5.Концепція соціально-етичного маркетингу пов'язана із скрупульозним вивченням потреб, запитів і вимог споживачів, забезпеченням задоволення більш ефективними, порівняно з конкурентами, способами використання, збереження і сприяння оздоровленню громадян суспільства.
Отже, концепція маркетингу - це інтегрована, орієнтована на споживача і прибуток філософія бізнесу.
1.Відчуття людини з приводу нестачі чогось: а)потреба;
2. Виступ в кількох сегментах ринку з розробкою окремої пропозиції для кожного з них: д)товарно-диференційований маркетинг;
3. Політика розподілу - це … г) планування, реалізація та контроль руху товарів;
4. Вторинні дані в маркетингу - це: .г) інформація з внутрішніх джерел або особиста інформація, першочергово отримана з іншими цілями.
5. Аналітична система маркетингу містить:
а) статистичний банк даних;
в) банк моделей;
6. Концепція управління підприємством стверджує, що споживачі
будуть прихильні до товарів, які пропонують найвищу якість, найкращі
експлуатаційні властивості та характеристики. Це концепція:
2. Удосконалення товару.
.
Білет 2
1. Поняття товару в системі маркетингу. Три рівні товару.
Використовуючи маркетинг стосовно певного виробу чи послуги завжди приймається рішення щодо:
" створення товару чи пристосування вже існуючого товару відповідно до побажань і очікувань споживачів;
" вибору найкращого шляху доведення товару до споживача і місця продажу;
" умов контракту - величини цін, термінів оплати і т. д.;
" способів інформації потенційних покупців щодо пропонованого товару.
З точки зору маркетингу, товаром є: вироби і послуги, що пропонуються покупцеві, супутні послуги (упаковка, маркування, обслуговування), вигоди, які отримує покупець завдяки здійсненій купівлі.
Отже, товар - це складне, комбіноване поняття, де головним є споживча властивість, тобто здатність товару задовольняти потреби того, хто ним володіє.
Усі товари, виготовлені для продажу покупцям і споживачам, класифікують на такі види:
" за призначенням;
" за характером вжитку і ступенем обробки;
" за терміном використання; Ч за ціною;
" за способом використання, експлуатації, утилізації.
За споживчими звичками товари групуються за наступними ознаками:
" товари повсякденного попиту (частого користування з мінімальними зусиллями);
" товари попереднього вибору (порівняння у процесі вибору і придбання за показниками придатності, якості, ціни, упаковки);
" товари особливого попиту (товари з унікальними характеристиками, окремі марочні вироби);
" товари пасивного попиту (відсутність знань про товар).
Детальна класифікація товарів подана на рисунку 2.1. Відповідно до концепції
Отже, будь-який товар розглядається з точки зору чотирьох рівнів:
Серцевина товару (ідея задоволення потреби) - це та основна послуга або вигода, завдяки якій покупець придбав товар.
Товар в реальному виконанні (готовий для продажу виріб) - це про-понований для продажу товар з рівнем якості, набором властивостей споживання та користування, специфічним оформленням, назвою торговельної марки,

 
 

Цікаве

Загрузка...