WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття - Курсова робота

Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття - Курсова робота

Виторг від реалізації 4000000 грв
7 Витрати на виробництво 1876000 грв
8 Витрати на маркетинг 2000 грв
9 Загальні витрати 1878000 грв
10 ПДВ 666800 грв
11 Прибуток підприємства 1455200 грв
12 Податок із прибутку 436560 грв
13 Прибуток у розпорядженні 1018640 грв
14 Рентабельність 54
Як ми бачимо у наше підприємство є рентабельним.
10.4. Прибуток і збитки
Спочатку підприємство вкладає гроші в реалізацію виробничої програми, потім ці гроші будуть повертатися при реалізації товару. При досягненні в реалізації товару деякої цифри, названої точкою беззбитковості, підприємству повертаються всі гроші вкладені у виробничу програму і подальша реалізація буде приносити прибуток.
Точку беззбитковості ми вже знаходили коли розраховували беззбитковість підприємства. Ця критична точка у нас рівна 31476 штук. Тобто якщо підприємство за рік випускатиме менше продукції то воно буде збитковим і навпаки.
11. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ
11.1. Потреба у фінансуванні
Функціонування підприємства супроводжується неперервним кругообігом фінансів, що здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання прибутків, їхнім розподілом і використанням. При цьому визначаються джерела фінансів, напрямки і форми фінансування, оптимізує структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами по оплаті податків, персоналом підприємства і т.д.
В залежності від джерел фінансів фінансування ділиться на:
- внутрішнє фінансування - здійснюється за рахунок грошей, отриманих при діяльності підприємства, використання або продажу його майна.
- зовнішнє фінансування - своїми джерелами має гроші, не пов'язані з діяльністю підприємства: внесення власників підприємства, кредит, боргові доручення, державні субсидії.
У даному випадку при створенні підприємства організовувався статутний фонд, він і буде виступати в ролі внутрішніх фінансів. Для запуску виробництва нам необхідна величина капіталу рівна 1711236 гривень, тому наше підприємство випустило для продажу акції. Оскільки акціонерне підприємство закритого типу, то всі акції розподілені між прцівниками підприємства. При чому: контрольний пакет акцій, що складає 50% плюс одну акцію, знаходиться у керівеика підприємства. Всі інші акції розподілені між іншими працівниками відповідно до їх внесків. Кожний працівник вніс до статутного фонду суму приблизно рівну 1500 гривнів.
11.2. Умова одержання і повернення кредиту
Як було визначено, для функціонування нашого підприємства необхідно вкласти певні кошти. Ці кошти ми отримаємо від реалізації випущених акцій. Акції купили працівники підприємства за умови отримання 25% річних. Якщо підприємство збанкрутує, то ці кошти вони отримають назад після продажу майна підприємства.
11.3. Розрахунок термінів погашення кредитів
Розрахунки пов'язані з узяттям кредиту приводяться в таблиці 10.1.
Таблиця 10.1.
Найменування Квартал І Квартал ІІ Квартал ІІІ Квартал ІV
Виробнича програма (шт.) 25000 25000 25000 25000
Виручка від реалізації (грн.) 1000000 1000000 1000000 1000000
Виробничі витрати (грн.) 469000 469000 469000 469000
Затрати на маркетинг (грн.) 500 500 500 500
Виплати по процентам (грн.) 63665 63665 63665 63665
Загальні витрати (грн.) 469500 469500 469500 469500
ПДВ (грн.) 166700 166700 166700 166700
Прибуток (грн.) 363800 363800 363800 363800
Податок на прибуток (грн.) 109140 109140 109140 109140
Чистий прибуток (грн.) 254660 254660 254660 254660
Як ми бачимо з таблиці 10.1 за сім років (чи 28 кварталів) наше підприємство цілком розрахується з акціонерами, виплативши по закінченню цього терміну всю необхідну суму по процентам з акцій, після чого наше підприємство почне приносити прибуток.[6]?
Р Е З Ю М Е
Акціонерне товариство "Kомфорт" є товариством закритого типу , тобто весь пакет акцій розподілено тільки між засновниками, вони не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі.
Контрольний пакет акцій, що складає 50% плюс одна акція від загальної калькості, і належить генеральному директору підприємства Нагорній Надії Василівні.
Головна мета діяльності підприємства - виробництво і реалізація валінкового взуття - товару народного споживання.
Оскільки ринок не насичений аналогічною продукцією, то нам визначена вся величина збуту. Це спрощує наші дії по заняттю визначеного положення на ринку. Але усе ж необхідно прийняти до уваги той факт, що наша фірма тільки починає свою діяльність, і про якість нашої продукції нікому не відомо, або відомо вузькому колу осіб, тому спочатку необхідно завоювати визнання. Для забезпечення високих показників якості беремо в оренду нове обладнання, набираємо штат із висококваліфікованих працівників. Закупівельні ціни на сировину і матеріали не високі, але гарантується висока якість.
Повна собівартість одиниці продукції 18,76 грн. Ціна продажу - 40 грн. За рік планується випускати 100000 шт.
Мiнiмальний рiвень рентабельностi на протязi функцiонування 40%. Розрахунковий строк погашення виплат по процентам з акцій -сім років. Чистий прибуток за рiк по розрахунках становитиме 1018640 грн. (пiсля виплти процентів).
Фiрмi необхiднi iнвестицii в об'ємi 1711236 грн.
В И С Н О В О К
На прикладi цiєї курсовоi роботи, я навчилася складати бiзнес-план пiдприемства. В даному випадку наше пiдприємство "Комфорт" - випускає валінкове взуття. За допомогою бiзнес-плану фiрма зможе :
- отримати грошi для початкового розмаху фiрми;
-розрахувати необхiбну кiлькiсть робiтникiв якi будут задiянi в виробництвi продукцii;
- як i якi кошти потрiбно вкласти в пiдприемство, щоб через деякий час отримати прибуток;
- розрахувати основнi економiчнi показники, такi як: цiна, рентабельнiсть, собiвартiсть продукцii, начислити амортизацiю та багато iнших.
Свiтова практика свiдчить, що бiзнес-план потрiбен насамперед пiдприемцю, не кажучи вже про банкiрiв, iнвесторiв, у яких доведеться брати гроші під процент на реалiзацiю проекту, спiвробiтникiв пiдприемства, котрi бажають знати перспективу розвитку органiзацiйної структури.
У процесі діяльності підприємство охопить 100% ринку. На початку своєї діяльності акціонерне товариство випустить у обіг акції загальною вартістю 1711236 гривень. На протязі семи років підприємство виплатить всю необхідну суму по процентам і почне приносити прибуток.
?
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Герасимчук В.Г. Маркетинг. В.ш.: -К., 1994.
2. Герчикова И.Н. Менеджмент. М. "Банки и биржи". Издательское объединение "Юнити". 1997г.
3. Економiка пiдприемства.:Пiдручник.- В 2 т.Т2 /За редакцiею С.Ф.Покропивного.-К.:Вид.-во "Хвиля-Прес",1995.
4. Підприємницька діяльність. Посібник / Під ред. Козловського. - В: 97, 58с.
5. Магалецкий Г.В. Начальнык пособник по основам маркетинга, УАННП: -К., 1994.
6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Вінниця.
7. Конспект лекцій з предмету "Організація виробництва. Основи

 
 

Цікаве

Загрузка...