WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття - Курсова робота

Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття - Курсова робота

складе:
, (10.10)
;
;
;
;
.
Приймаємо ціну для реалізації рівну: Цреаліз=40(грн). [6]
10.2. Розрахунок очікуваного річного кошторису витрат на виробництво
Бізнес-план включає оцінку ефективності підприємницької діяльності шляхом співставлення розміру затрат на виробництво продукції з результатами її реалізації.
Результативним показником ефективності є валовий прибуток, що визначається для кожного товару окремо. Валовий прибуток розраховується як різниця між ціною продажу і сумою змінних витрат. Таким чином визначається стабільність надходження прибутку та тенденції його зміни. Для обусловлювання цієї тенденції потрібно розрахувати перемінні і постійні затрати, а також питому вагу статей калькуляції в собівартості продукції. Для цього необхідно встановити критеріальні значення статей, надати їм на визначений період часу еталонний характер і шляхом співставлення з ними реальних затрат зробити висновки про рентабельність підприємства. Величина цих затрат знаходиться в прямій залежності від об'єму продаж. Виходячи з цього необхідно розрахувати оптимальну величину об'єму продаж, нижче і вище якої підприємству буде не вигідно випускати продукцію. Такий розрахунок дозволить зробити висновок про зону беззбиткової діяльності підприємства і про гарантію ефективної роботи, захищеної від банкрутства підприємства.
Банкрутство означає фінансову неспроможність підприємства через порушення відповідності між розміром затрат на виробництво продукції і сумою виручки від її реалізації. Багаторазове повторення перевищення затрат над виручкою приводить до збиткової роботи і, до необхідності ліквідації підприємства.
Щоб уникнути банкрутства, потрібно знати, що буде вигідним, а що не вигідним для підприємства.
Не вигідно:
- Виробляти продукцію в умовах жорсткої конкуренції, не знаючи можливостей конкурентів;
- Імпортувати товари, так як мито та податки "з'їдять" весь прибуток;
- Експортувати продукцію, так як курс долара часто робить експорт збитковим;
- Інвестувати, якщо дуже великий ризик повернення і не аналізувалися позитивні результати;
- Приватизовувати - зростання цін на сировину, матеріали і обладнання може призвести до банкрутства;
- Зберігати гроші в банку, так як інфляція обезцінює вклади;
- Створювати спільні підприємства в країнах з нестабільною політичною структурою, де не має майнових гарантій для нормальної роботи і т. д.
При обчисленні собівартості продукції важливе значення має визначення складу витрат, що включаються до неї. Як відомо, витрати підприємства повертаються за рахунок двох власних джерел: собівартості і прибутку. Тому питання про склад витрат, що включаються в собівартість, є питанням їхнього поділу між визначеними джерелами повернення. Загальний принцип цього поділу полягає в тому, що через собівартість повинні повернуться витрати підприємства, що забезпечують просте відображення всіх чинників виробництва: предметів, знарядь праці, робочої сили і природних ресурсів.[1]
Відповідно до вище сказаного необхідно розрахувати кошторис витрат на виробництво, що включає наступні витрати.
Матеріальні:
Зм = (М+К+Тр.вит) * Nрiч + Q
- матеріали ( ) - дорівнюють ціні матеріалів, що використовуються для виготовлення одиниці продукції;
- комплектуючі ( ) - дорівнюють ціні комплектуючих, що застосовуються для виготовлення одиниці продукції.
- транспортні витрати:
, (10.11)
- паливо й енергія ( ) рівні загальним витратам палива й енергії, що використовуються при створенні і реалізації продукції;
Витрати на оплату праці ( ) - грошова маса призначена для виплати заробітної плати робочим і додатковою заробітною платою;
Відрахування ( ) - відрахування в пенсійний фонд, фонд постраждалим від ЧАЕС, фонд зайнятості, на страхування і т.д. :
, (10.12)
Амортизація:
- приміщення - грошові витрати по поверненню собівартості або оренди робітників і складських помешкань;
, (10.13)
- обладнання - витрати на купівлю промислового устаткування, необхідного в процесі виробництві;
, (10.14)
а) примiщення (при нормi амортизацii 5 %):
Апр = 200000 * 0.05 = 10000 (грн)
б) станки та установки (норма амортизацii 30 %):
Аоб. = 20000 * 0.3 = 6000 (грн)
в) iнструмент :
Аiнс = 5000 * 0.4 = 2000 (грн)
г) транспорт :
Атр = 35000*0.2= 7000 (грн)
Загальна сума по амортизацii : А = 25000 (грн.)
- Інші витрати - витрати, що породжуються явищами нерозривно пов'язаними з виробничою або невиробничою сферою виробництва, але в однаковій мірі впливають на собівартість продукції. Даний кошторис приведений у таблиці 10.2.[6]
Таблиця .10.2. Кошторис витрат на виробництво.
№п/п Найменування Ціна, грв.
1 Матеріальні
а) матеріали
б) комплектуючі
в) транспортні витрати
г) паливо і энеpгия
Разом:
11,88
2,55
1,1524
0,529
1700000
2 Витрати на оплату праці 54782,8
3 Відрахування 22578,105
4 Амортизація 25000
5 Інші витрати 10000
6 Разом: 1711236
10.3. Аналіз показників господарської діяльності
Для того, щоб зробити висновки про діяльність підприємства необхідно ввести показник, який би прямолінійно відображав результати цієї діяльності. Таким показником у господарській діяльності є рентабельність.
Рентабельність - це відносний показник ефективності роботи підприємства. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат.
При обчисленні рентабельності необхідно враховувати наступні пункти:
1. Ємність ринку ( ) - кількість даної продукції, що може бути реалізована на ринку;
2. Відсоток охоплення ринку - частка нашої продукції на ринку;
3. Виробнича програма - кількість продукції, що ми збираємосявиробляти;
4. Відпускна ціна ( ) - ціна одиниці товару з урахуванням ПДВ;
5. Собівартість ( ) - собівартість одиниці продукції;
6. Виторг від реалізації:
, (10.15)
(грн);
7. Витрати на виробництво:
, (10.16)
(грн);
8. Витрати на маркетинг ( ) - витрати, що необхідно зробити для рекламування, просування товару на ринок для забезпечення надалі більшої кількості реалізації.
Мар = 2000(грн);
9. Загальні витрати - витрати на маркетинг і виробництво:
, (10.17)
(грн);
10. Податок із додаткової вартості (ПДВ):
, (10.18)
(грн);
11. Прибуток підприємства обчислюється по формулі:
, (10.19)
(грн);
12. Податок із прибутку - податок держави на отриману підприємством прибуток:
, (10.20)
(грн);
13. Прибуток у розпорядженні - "чистий" прибуток підприємства:
, (10.21)
(грн);
14. Рентабельність:
, (10.22)
Обчислення, зроблені по формулах (10.15)-(10.22) зведені в таблицю 9.3.[5],[6]
Таблиця 10.3.Основні показники господарської діяльності
№п/п Найменування Значення од. вим.
1 Ємність ринку 100000 шт
2 Відсоток охоплення ринку 100 %
3 Виробнича програма 100000 шт
4 Відпускна ціна 40 грв
5 Собівартість 18,76 грв
6

 
 

Цікаве

Загрузка...