WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття - Курсова робота

Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття - Курсова робота

круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий і технічний штампи, товарний і фірмовий знаки, інші, передбачені законом, реквізити.
Місцезнаходження "підприємства" - Україна, 23000 Вінницька область, м. Бар вул. Буняковського 11.
Підприємство має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті майнові права і нести обов'язку, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, третейському суді, самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, бути учасником і засновником господарських товариств і об'єднань. [4]
1.2. Власники фірми і ключові функції
Засновниками і учасниками акціонерного товариства є всі працюючі на підприємсеві люди. Акції розподілені відносно їх внесків. Акції є простими, що дозволяє їх власникам отримувати прибуток (дивіденди) в залежності від конкретних результатів роботи підприємства.
Контрольний пакет акцій, що складає 50% плюс одна акція від загальної калькості належить генеральному директору підприємства Нагорній Надії Василівні.
Головна мета діяльності підприємства - виробництво і реалізація валінкового взуття - товару народного споживання.
Предметом діяльності є:
-реалізація зробленої продукції на Україні, в інших державах;
-фінансово-кредитна діяльність.
Всі види діяльності підприємство здійснює як в Україні, так і за кордоном.[4]
1.3. Перелік документів необхідних для реєстрації
Для реєстрації підприємства необхідно подати в Раду народних депутатів Барського району наступні документи:
1. Рішення власників про створення підприємства (Установчий договір);
2. Проект печатки і штампа майбутнього підприємств;
3. Заповнену регістраційну карточку встановленого зразку;
4. Статут підприємства;
5. Документ, що засвідчує сплату державної реєстрації.
1.4. Основні розділи статуту
Статут затверджено загальними зборами засновників АТ "Комфорт", зареєстровано Виконкомом районної Ради народних депутатів м. Бар, Вінницької області, взято на облік і зареєстровано в ДПУ.
1. Загальні положення.
1.1 Товариство створюється з метою одержання максимального прибутку від виробничої та інших видів діяльності по забезпеченню потреб населення у товарах народного вжитку.
1.2. Для вирішення цих завдань підприємство здійснює:
- виробничу діяльність у обсязі та асортименті, що забезпечують потреби населення у товарах народного вжитку та прибуток підприємства;
- закупівельну діяльність по забезпеченню працівників підприємства ТНВ та продовольчими товарами;
- оптову та фірмену торгівлю;
- організацію господарських зв'язків між підприємствами, організаціями пов'язаних з напрямком діяльності товариства.
Товариство самостійно визначає форми, методи і механізм здійснення виробничої, господарської та інших видів діяльності.
1.3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, може від свого імені укладати договори, бути позивачем і відповідачем у арбітражі, має товарний знак, печатку і бланки зі своєю назвою.
1.4. Товариство має право створювати дочірні підприємства.
2. Майно, статутний фонд, фонди і прибутки.
2.1. Максимальна частка майна придбаного юридичною особою не може перевищувати статутного фонду;
2.2. Внесками засновників можуть бути будинки, споруди, обладнання, цінні папери;
2.3. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% від статутного фонду;
2.4. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань 5% від чистого прибутку;
2.5. Чистий прибуток розподіляється таким чином:
- на формування фондів розвитку виробництва, матеріального заохочення, соціально-культурного розвитку;
- на виплату працівникам винагороди у вигляді фіксованого проценту;
- на виплату засновникам дивідендів.
3. Права та обов'язки засновників
3.1. Засновники мають право:
- відчужувати належну їм частку, а також заповідати її у спадщину;
- одержувати належну їм частку при ліквідації товариства.
3.2. Засновники зобов'язанні;
- додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів;
- не розголошувати комерційну таємницю товариства.
4. Управління акціонерним товариством
4.1. Органами управління і контролю товариства є:
- загальні збори;
- правління;
- ревізійна комісія.
4.2. Вищим органом управління є загальні збори.
5. Економічне і правове становище
5.1. Товариство функціонує як єдиний господарський комплекс і в праві створювати філії.
6. Трудові відносини
6.1. Трудові відносини співробітників регулюються чинним законодавством з урахуванням цього Статуту.
7. Зовнішньоекономічна діяльність
7.1. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність у напрямках:
- експорт і імпорт сировини, комплектуючих виробів та готової продукції.
8. Облік і звітність
8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності, веде статистичний облік.
9.Припинення діяльності
9.1. Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації. Реорганізація товариства відбувається за рішенням загальних зборів засновників.
9.2. Підприємство ліквідується на основі:
- рішення загальних зборів;
- рішення судових або арбітражних органів;
- інших вимог, передбачених законодавством.
9.3. Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією;
9.4. Ліквідація товариства проводиться згідно з чинним законодавством і вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
1.5. Організаційна схема управління фірмою
Так як технологічний процес виготовлення валінкового взуття включає велику кількість операцій, то виникає необхідність розподілити задачі управління між окремими виконавцями. Склад, взаємозв'язки, підпорядкованість організаційних одиниць утворюють організаційну структуру управління.
Так як наше підприємство відноситься до малих, його штат не великий, то схема управління фірмою буде доволі проста.
Зобразимо схему управління фірмою:
Генеральный директор
Замісник директора
сник директора Секретар-референт
Шшшшшшшшшшшшш
Рис. 1. Схема управління фірмою
В подальшому з розвитком і розширенням виробництва підприємства можливе ускладнення струк-тури управління.
1.6. Консультанти і радники
На певному етапі функціонування у підприємства можуть виникнути певні складнощі у вирішенні економічних чи юридичних питань. Тому для надання консультацій і рекомендацій з різних питань, таких як: стягнення податків, бухгалтерський облік, зміна економічної нормативно-правової бази, робота з документами та юридичнеобслуговування здійснює аудиторська компанія "Престиж". Її офіс знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 41 кімната 12.
Радниками фірми є споживачі. Саме вони вносять пропозиції щодо розширення асортименту, а також пред'являють інші вимоги.
2. КАДРОВИЙ ПЛАН
2.1. Розрахунок чисельності працюючих за

 
 

Цікаве

Загрузка...