WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність, види і рівні нових виробів - Реферат

Сутність, види і рівні нових виробів - Реферат


Реферат на тему:
Сутність, види і рівні нових виробів
В умовах частої зміни конкурентного оточення, технологій і відповідно запитів покупців ТВП значної уваги потребують розробка і впровадження нових промислових товарів. У сучасній літературі з поняттям нового товару пов'язано понад 50 визначень. Наведемо деякі з них.
Новий товар:
o це кінцевий результат творчого пошуку, що суттєво поліпшує розв'язання будь-якої проблеми споживача або вирішує цілком нову проблему;
o це новий запропонований ринку продукт, що відрізняється від існуючих товарів аналогічного призначення певною зміною споживчих властивостей;
o це виріб, який задовольняє нові потреби споживачів або на якісно вищому рівні існуючі.
Новий продукт:
o це серійна чи масова продукція, виробництво якої вперше освоєно підприємством за умови, що його розробка та впровадження у виробництво здійснювались відповідно до нормативних документів зі стандартизації;
o це модифікований товар (тобто частково змінений існуючий товар) або нововведення, яке споживач вважає значущим.
Модифікація - це зміни у продукції, які охоплюють розробку нових моделей, стилів, кольорів, удосконалення товарів і нових торговельних марок.
Нововведення - це комплексний процес створення та використання нового практичного засобу (новинки) для нової чи кращого задоволення існуючої потреби.
Новинка, новація - нове (оновлене, змінене, новий вид продукції, технології тощо) порівняно з існуючим у цій сфері.
Багатозначність поняття "новий товар" відбиває існуюче різноманіття його властивостей і характеристик як нового. Часто визначення або вузьке, однобічне (наприклад, з позицій виробника чи споживача), або абстрактне (як товар, що задовольняє потребу).
Наведемо три основних підходи до визначення поняття "новий товар" за певними критеріями:
o за критерієм часу - новим є будь-який вперше виготовлений виріб (критерієм новизни є час його освоєння та виробництва);
o за критерієм відмінності - новий товар має відрізнятись від аналогів і прототипів (доцільно використовувати принцип створення та/чи задоволення товарами раніше невідомої потреби; відмінності можуть стосуватися сировини, матеріалів, технологій, дизайну тощо);
o за сукупністю критеріїв, які характеризують ті чи інші аспекти новизни (на думку американських спеціалістів, існує шість категорій нового товару, які різняться ступенем новизни для виробника та споживача).
З погляду підприємства новий продукт є абсолютною новинкою чи модифікацією залежно від цілей або можливостей виробника, оскільки потребує відповідних витрат для впровадження на ринок, припускає різний рівень цін тощо:
o новий продукт для світу (новий товар для нового ринку);
o нова виробнича лінія (асортимент нового товару для ринку, який вже визначився);
o доповнення до існуючих виробничих ліній, тобто до існуючого асортименту (новий продукт доповнює існуючий асортимент) ;
o зміни чи вдосконалення існуючого продукту (новий продукт удосконалюється і замінює існуючий);
o зміна позицій, тобто репозиціонування (існуючий товар спрямовують на новий ринок або на його сегмент).
З погляду споживача новизна продукту визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку і як його купують. З огляду на це нову продукцію класифікують за трьома рівнями (тобто за ступенем ознайомлення з нею споживачів):
перший рівень - продукція, яка не потребує нового вивчення споживачем, оскільки є модифікацією існуючої і відомої споживачеві;
другий рівень - продукція, яка розширює існуючу практику її використання, але не потребує нового вивчення; третій рівень - абсолютно нова продукція, аналогів якої не існує. За характером і функціональним призначенням нововведення класифікують так:
o технічні (нові продукти, матеріали, технології, енергія, устаткування) ;
o організаційні (нові методи і форми організації всіх видів діяльності, добровільне об'єднання компаній, тобто створення асоціацій, товариств);
o економічні (методи господарювання - прогнозування, планування, фінансування, ціноутворення, мотивація і оплата праці);
o соціальні (форми активізації людського чинника);
o юридичні (закони та нормативні акти).
Продукт може мати багато технічних новацій і водночас не мати ринкової новизни, якщо задовольняє ті самі потреби і має таке саме коло споживачів, що й раніше.
Отримати нововведення можна різними способами:
o купити інформацію про новинку (патент чи ліцензію);
o власними зусиллями створити новий товар (відділ досліджень і розробок);
o удосконалити конструкцію чи зовнішнє оформлення товару;
o розробити новинку спільно з іншими фірмами.
Вибір того чи іншого способу залежатиме від того, на якій стадії життєвого циклу перебуває товар. Крім того, необхідно узгодити його життєвий цикл із певним ринком (один і той самий товар на різних ринках може перебувати на різних стадіях життєвого циклу) і врахувати вплив товарів або товарних груп на тривалість життєвого циклу.
Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення
Здатність створювати нові товари відрізняє ефективно діючі підприємства від конкурентів і є ознакою фірм, орієнтованих на маркетинг.
Необхідність створення нової продукції для постійного економічного розвитку фірм зумовлена такими факторами:
o нова продукція сприяє стабілізації обсягів збуту і витрат протягом року компаніям із сезонним характером виробництва;
o нові вироби дають змогу фірмі одержати більший прибуток і контролювати маркетингову програму;
o зменшується залежність від одного товару або асортиментної групи;
o досягається максимальна ефективність системи реалізації;
o з'являється можливість раціонального використання відходів виробництва.
Фірма має бути готова до того, що деякі нові продукти не користуватимуться попитом внаслідок конкуренції і несподіваної зміни смаків споживачів. Упровадження нового товару - завжди ризик, тому потрібно враховувати, що ринок може відхилити створений товар, і мати можливість замінити цей виріб на інший і його маркетингову програму.
Створенню нового товару має передувати оцінка:
o сфери можливого використання, чисельності та складу потенційних покупців;
o наявних ресурсів виробництва і збуту;
o можливих змін у технологічному забезпеченні випуску нового товару;
o господарських ризиків та ймовірності конкуренції нового товару з тими, що вже виробляються підприємством.
Крім того, фахівець з маркетингу має оцінити зв'язок нової продукції з товарами, що вже виробляються, щодо рівня технології і методів реалізації. Це дає змогу ефективніше використовувати технологічні, виробничі і збутові можливості. Потрібно також з'ясувати рівень стандартизації товару. Створення стандартного товару (і це справедливо для всіх ринків) забезпечує безперечні переваги:
o досягається значне заощадження коштів за рахунок збільшення обсягіввиробництва;
o спрощується контроль за рухом товарних запасів і організацією технічного обслуговування;
o з'являється можливість розробити стандартні програми маркетингу ;
o забезпечується швидка окупність інвестицій.
Для того щоб з'ясувати, яким має бути новий товар - стандартним (індиферентним до ринку), диференційованим (залежно від ринку) або універсальним (тобто поєднувати дві ознаки), необхідно вивчити природу товару і вимоги ринку до нього. Оптимальним є максимально стандартизований товар з оригінальними елементами, що відбивають специфічні вимоги ринку. Інакше кажучи, слід керуватися принципом: стандартизація - там, де можливо, а різноманітність - там, де необхідно. У міжнародному бізнесі вважається за доцільне випускати не один виріб, а широкий параметричний набір (product line - продуктова лінія). З розширенням асортиментного набору збільшується ймовірність того, що будь-який покупець знайде для себе необхідний товар. Це суттєво зміцнює позиції фірми на ринку і збільшує обсяг продажу.
Широкі параметричні ряди дають змогу гнучко реагувати на перехід товару з однієї стадії життєвого циклу на іншу. Водночас індивідуалізація конструкцій і розмірів схожих за призначенням виробів призводить до зменшення

 
 

Цікаве

Загрузка...