WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності - Реферат

Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності - Реферат

створення, функціонування та вдосконалення Системи;
o вносить пропозиції щодо взаємодії з національними органами інших держав та міжнародними організаціями із сертифікації.
Органи із сертифікації продукції призначає та акредитує Національний орган із сертифікації. Орган із сертифікації продукції виконує такі основні функції:
o здійснює управління системою сертифікації закріпленої за ним номенклатури продукції та несе відповідальність за її функціонування;
o розробляє організаційно-методичні документи із сертифікації закріпленої продукції;
o за дорученням Національного органу із сертифікації здійснює акредитацію випробувальних лабораторій (центрів);
o визначає схему та порядок сертифікації закріпленої продукції;
o організовує та здійснює атестацію виробництв;
o здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її виробництвом;
o видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв.
Органи із сертифікації систем якості призначає та акредитує Національний орган із сертифікації. Орган із сертифікації систем якості виконує такі основні функції:
o розробляє організаційно-методичні документи із сертифікації систем якості;
o організовує та здійснює сертифікацію систем якості;
o за пропозицією органу із сертифікації продукції організовує та здійснює атестацію виробництв;
o здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами якості та атестованими виробництвами;
o видає сертифікати на системи якості.
Випробувальні лабораторії (центри) акредитує Національний орган із сертифікації або за його дорученням - орган із сертифікації продукції. Випробувальна лабораторія виконує такі основні функції:
o випробовує продукцію, що сертифікується, відповідно до сфери акредитації і видає протоколи випробувань;
o за пропозицією органу із сертифікації продукції бере участь у здійсненні технічного нагляду за виробництвом сертифіко-ваної продукції, а за пропозицією Національного органу із сертифікації - у здійсненні інспекційного контролю;
o за пропозицією органу ізсертифікації продукції бере участь в атестації виробництва продукції, що сертифікується.
Експерти-аудитори, які атестовані в Системі та занесені до реєстру Системи, за дорученням Національного органу із сертифікації можуть виконувати окремі роботи, пов'язані із сертифікацією продукції.
Науково-методичним та інформаційним центром у Системі є Український науково-дослідний інститут із стандар-
тизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України. Він виконує такі основні функції:
o розробляє та вдосконалює організаційно-методичні документи Системи;
o готує та подає в Національний орган із сертифікації пропозиції та проекти законодавчих актів у сфері сертифікації;
o аналізує можливості підприємств та організацій щодо виконання функцій випробувальних лабораторій (центрів), здійснює експертизу їх вихідних документів та готує пропозиції Національного органу із сертифікації щодо їх акредитації в Системі;
o готує пропозиції з номенклатури продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;
o бере участь на договірній основі в підготовці органів із сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) до акредитації, а також у підготовці підприємств до сертифікації продукції та систем якості;
o за дорученням Національного органу із сертифікації бере участь в акредитації органів із сертифікації, випробувальних лабораторій, а також в інспекційному контролі за їх діяльністю.
Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України виконують у Системі такі основні функції:
o за дорученням Національного органу із сертифікації здійснюють інспекційний контроль за додержанням правил Системи;
o за пропозицією органу із сертифікації продукції здійснюють технічний нагляд за сталістю показників сертифікованої продукції у процесі її виробництва;
o подають на договірній основі методичну допомогу підприємствам у підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій, сертифікації продукції, систем якості та атестації виробництва.
Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрології та сертифікації здійснює навчання та підвищення кваліфікації фахівців у сфері сертифікації.
Список використаної літератури
1. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989.
2. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с англ. - М.: Финстатинформ, 1993.
3. Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Комплексное прогнозирование создания новой техники. - М.: Экономика, 1989.
4. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1991.
5. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Шдруч. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
6. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Шдруч. для вузів. - К.: Лібра, 1998.
7. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1994.
8. Державна система стандартизації. - К.: Держстандарт України, 1994.
9. Долинская М. Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1991.
10. Евдокимов Ф. И., Гавва В. М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - Днепропетровск: Сталкер, 1998.
11. Жариков В. Д. Прогнозирование потребности в оборудовании. - М.: Экономика, 1986.
12. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1997.
13. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
14. Лавров С. М., Злобин С. Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. - М.: Внешторгиздат, 1989.
15. Леонов И. Г., Аристов О. В. Управление качеством продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1990.
16. Львов Д. С. Эффективное управление техническим развитием. - М.: Экономика, 1990.
17. Маркетинг / Упоряд., вступ, ст. А. I. Кредисова. - К.: Україна, 1994.
18. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посіб. / Є. В. Савельев, В. П. Дяченко, В. Є. Куриляк. - К.: НМК ВО, 1993.
19. Маркетинг инновационного процесса: Учеб. пособие / Н. П. Гончарова и др. - К., 1998.
20. Маркетинг промышленных товаров: Пер. с англ./Общ. ред. и пре-дисл. В. И. Седова. - М.: Прогресс, 1978.

 
 

Цікаве

Загрузка...