WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності - Реферат

Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості та конкурентоспроможності - Реферат

об'єднань (концернів, асоціацій тощо), які затвердили ці стандарти.
Міжнародні, міждержавні та регіональні стандарти, національні стандарти інших країн використовують в Україні в межах її міжнародних договорів за порядком, встановленим Держстандартом України. Застосовувати ці стандарти та стандарти фірм інших країн для виготовлення і поставки продукції на експорт можна лише за пропозиціями споживачів (замовників) цих країн на договірних (контрактних) умовах згідно з міжнародно визнаним законодавством у сфері захисту авторських прав.
У разі поставки продукції на експорт відповідно до вимог міжнародних, регіональних та національних стандартів інших країн або стандартів фірм зарубіжних країн, які встановлені в контрактах на поставку, на пропозицію споживача (замовника) слід виконувати обов'язкові вимоги державних стандартів України під час виготовлення продукції, її зберігання та транспортування на території України.
Продукція підприємств України або громадян - суб'єктів підприємницької діяльності не підлягає реалізації за призначенням, якщо вона не відповідає обов'язковим вимогам, передбаченим діючими стандартами або технічними умовами.
Продукція, яка імпортується, повинна відповідати обов'язковим вимогам державних та галузевих стандартів України щодо безпеки та охорони навколишнього середовища.
Із розвитком зовнішньоторговельних та економічних відносин,науки і техніки постала потреба в об'єктивних випробуваннях виробів незалежно як від виробника, так і від споживача продукції, тобто третьою стороною. Такі випробування мали гарантувати відповідність виробу певним вимогам якості. Так з'явилась сертифікація в сучасному розумінні цього слова.
Сертифікація - сукупність дій і процедур, які виконують з метою підтвердження (за допомогою сертифікату відповідності або знаку відповідності) того, що виріб чи послуга відповідає певним стандартам.
Нині сертифікація стала одним з важливих механізмів управління якістю, який дає змогу об'єктивно оцінити продукцію, надати споживачу підтвердження її безпеки, забезпечити контроль за відповідністю продукції вимогам екологічної чистоти, а також підвищити її конкурентоспроможність.
Необхідність у достовірному оцінюванні технічного рівня та якісних показників підсилюється з розвитком міжнародного поділу праці. У розвинених країнах світу безпека продукції для людини і навколишнього середовища давно підтверджується сертифікацією.
Залежно від того, хто здійснює сертифікацію, її поділяють на три види:
o самосертифікація (здійснює безпосередньо виробник);
o сертифікація, яку здійснює споживач;
o сертифікація, яку здійснює третя сторона (спеціалізована організація, що не залежить від виробника чи споживача).
Останній вид сертифікації користується найбільшою довірою, про що свідчить і вітчизняна, і міжнародна практика.
До системи сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система) належать:
КНД 50-002-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення;
КНД 50-003-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх акредитації;
КНД 50-004-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;
КНД 50-005-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;
КНД 50-006-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення;
КНД 50-007-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реестр системи.
Система створена відповідно до міжнародних нормативних документів ISO/IEC і передбачає такі взаємопов'язані види діяльності:
o сертифікацію продукції (процесів, послуг);
o сертифікацію систем якості;
o атестацію виробництва;
o акредитацію випробувальних лабораторій (центрів);
o акредитацію органів із сертифікації продукції;
o акредитацію органів із сертифікації систем якості;
o атестацію експертів-аудиторів за переліченими видами діяльності.
Загальне керівництво системи, організацію та координацію робіт із сертифікації здійснює Держстандарт України, а його функції виконує безпосередньо Управління сертифікації Держстандарту України.
Організаційну структуру Системи утворюють:
o Національний орган із сертифікації - Держстандарт України;
o науково-технічна комісія;
o органи із сертифікації продукції;
o органи із сертифікації систем якості;
o випробувальні лабораторії (центри);
o експерти-аудитори;
o науково-методичний та інформаційний центр;
o територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України;
o Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрології та сертифікації.
Національний орган із сертифікації виконує такі основні функції:
o розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні;
o організовує, координує та виконує роботу із забезпечення функціонування Системи;
o взаємодіє з національними органами із сертифікації інших держав та міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність із сертифікації;
o організовує розробку та вдосконалення організаційно-методичних документів Системи;
o приймає рішення про приєднання до міжнародних систем та угод із сертифікації;
o встановлює основні принципи, правила та структуру системи, а також знак відповідності та правила його застосування;
o визначає правові та економічні основи функціонування Системи ;
o формує та затверджує склад науково-технічної комісії;
o акредитує органи із сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), атестує експертів-аудиторів, здійснює інспекційний контроль за діяльністю органів та осіб;
o веде реєстр Системи;
o організовує роботу із сертифікації продукції у разі відсутності органу із сертифікації певного виду продукції;
o затверджує перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;
o розглядає апеляції щодо виконання правил системи;
o організовує інформаційне забезпечення діяльності із сертифікації в Системі;
o несе відповідальність від імені держави за дотримання правил та порядку сертифікації продукції, що встановлені в Системі.
Науково-технічну комісію формує та затверджує Національний орган із сертифікації. Функції цієї комісії:
o формує єдину політику з питань

 
 

Цікаве

Загрузка...