WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління торговим персоналом - Реферат

Управління торговим персоналом - Реферат


Реферат на тему:
Управління торговим персоналом
Розробка системи збуту фірми
Сполучною ланкою між будь-якими компаніями-продавцями і споживачами служить торговий персонал. У свідомості більшості споживачів торговий представник є обличчям компанії, її образом. Часто саме він приносить фірмі найбільше необхідної інформації про споживачів. Загалом торговий персонал діє в системі збуту фірми і повинен приділяти максимальну увагу розробці цієї системи.
Послідовність етапів розробки й управління системою збуту показано на рис. 22. Як видно з рисунка, розробка системи збуту передбачає постановку цілей, розробку стратегії збуту, визначення структури і розміру системи, а також розробку системи винагороди працівників.
Компанії визначають цілі, стратегію і завдання для своїх систем збуту виходячи з конкретних ситуацій і можливостей торгового персоналу. За належного відбору і навчання сучасний торговий персонал компанії здатний виконувати такі функції:
o оцінка перспектив - пошук перспективних ринків, потенційно вигідних споживачів тощо;
o постановка цілей - вирішення, як розподілити свій час між роботою з конкретними споживачами і роботою на перспективу;
o комунікація - кваліфіковане поширення інформації про товари і послуги компанії;
o продаж - володіння мистецтвом торгівлі - підходом до споживача, поданням товару, задоволенням запитів покупця і здійсненням угоди;
o послуги - надання різноманітних послуг споживачам: консультації з проблем, що виникають, надання технічної допомоги, забезпечення доставки товару тощо;
o збирання інформації - робота з дослідження ринку, виконання окремих завдань збирання й обробки інформації;
o розподіл - прийняття рішень щодо окремих проблем розподілу (наприклад, хто із споживачів отримає певний товар, якщо він дефіцитний).
Компанія зазвичай встановлює для свого торгового персоналу конкретні завдання. Наприклад, розподіляти свій робочого час так: 80 % - на роботу з клієнтами, 20 % - на розробка перспективних напрямків тощо.
У сучасних ринкових умовах компанії ведуть боротьбу між собою за отримання замовлень від споживачів. Важлива роль тут належить саме торговому персоналу, який повинен належно і вчасно задовольняти потреби споживачів.
Вибрана компанією стратегія збуту визначає структуру і розміри системи збуту. Найчастіше використовують такі структури: територіальну, товарну, ринкову, а також складніші комбіновані. Наприклад, територіальна структура використовуватиметься скоріше тоді, коли компанія продає один тип продукції підприємствам однієї галузі і споживачі розкидані на великій території. Якщо продається різноманітна продукція різним покупцям, компанія повинна вибрати товарну або ринкову структуру системи збуту.
Для того щоб залучити до роботи висококваліфікованих торгових працівників, компанія повинна розробити привабливу систему оплати праці. Необхідно визначити рівень і компоненти ефективної системи винагороди працівників. У рівні оплати праці потрібно враховувати "поточну ринкову ціну" на працівників певної спеціальності і потрібної кваліфікації. Необхідно визначити порядок застосування компонентів оплати праці - фіксованого окладу, гнучкої оплати, відшкодування накладних витрат тощо.
Управління торговим персоналом системи збуту
Згідно з наведеною на рис. 22 схемою, вирізняють такі основні складові управління системою збуту (управління торговим персоналом): наймання і відбір торгового персоналу, його навчання, контроль діяльності, мотивацію і оцінку результатів діяльності.
Наймання і відбір торгового персоналу потрібно здійснювати на основі заздалегідь розроблених критеріїв. У розробці таких критеріїв компанія орієнтується на якості, які вона хоче бачити у своїх майбутніх працівниках. Вважається, що для більшості успішно діючих торгових працівників властиві такі якості, як увага до споживачів, акуратне планування ділових зустрічей, розвинене почуття відповідальності, схильність до вирішення проблем, виправдана ризикованість. До цього ще додають енергійність, високий рівень самовпевненості, хронічну жадобу грошей і особливий склад характеру, який змушує людину сприймати кожне заперечення, опір або перешкоду як виклик собі.
Після розробки критеріїв відбору претендентів здійснюють їхній пошук. При цьому використовують різні способи: розміщують оголошення про вакансії, звертаються до кадрових агентств або навчальних центрів та ін. Процедуру відбору претендентів можна здійснювати у формі співбесіди, інтерв'ю, тестів тощо.
Як правило, після прийняття торгових працівників до складу персоналу компанії організовують їх навчання. Тривалість навчання залежить від складності процесу продажу і особистих якостей працівника. На це може піти кілька тижнів, а то й місяців. Зміст програми навчання грунтується на тому, що торгові працівники повинні знати (вміти):
o свою компанію (її історію, цілі, завдання, організаційну структуру, основних керівників тощо);
o товари компанії (працівникам показують, як виробляються товари і як їх використовують у різних ситуаціях);
o характеристики споживачів і конкурентів (вивчаються типи споживачів, їхні потреби, спонукальні мотиви покупки, звички, а також стратегії і політика компанії та її конкурентів);
o проводити ефективні торгові презентації (вивчаються принципи і можливі сценарії продажу);
o торгові процедури і свої обов'язки (торгові працівники вчаться розподіляти свій час між поточними і потенційними покупцями, вести облік витрат і складати звіти, вибирати оптимальні маршрути поїздок тощо).
Навчання (тренінги) торгового персоналу компанія здійснює безперервно з використанням сучасних методів і відповідного матеріально-технічного забезпечення, про що йтиметься в наступному параграфі цього розділу посібника.
Контроль діяльності торгового персоналу, його жорсткість залежить, серед іншого, від того, яким чином здійснюється оплата праці. Суворіший контроль застосовується до тих, хто працює на окладі і повинен виконувати певні нормативи. Проте й діяльність інших категорій працівників не випадає з-під контролю. До основних критеріїв

 
 

Цікаве

Загрузка...