WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління товаром - Реферат

Управління товаром - Реферат

тривалою.
Менеджери з маркетингу мають розуміти, що поняття "конкурентоспроможність" і "якість" товару - не тотожні.
Конкурентоспроможність товару визначається, на відміну від якості, тільки тими конкретними властивостями, які становлять безперечний інтерес для певного покупця і забезпечують задоволення певної потреби (про що вже говорилося). І товар з вищим рівнем якості може бути менш конкурентоспроможним, якщо його вартість значно підвищилась внаслідок надання йому нових властивостей, які не мають суттєвого значення для основної групи покупців товару.
Конкурентоспроможність товару динамічніша і мінливіша порівняно з якістю. За незмінності якісних характеристик конкурентоспроможність товару може змінюватись у досить широких межах, реагуючи на зміни кон'юнктури, дії конкурентів-виробників і конкуруючих товарів, коливання цін, навплив реклами та інших зовнішніх факторів.
Взагалі оцінити конкурентоспроможність товару досить складно. Найвідоміші напрямки - проведення групових експертиз висококваліфікованими спеціалістами; методи опитування споживачів, для чого зазвичай організовують презентації, виставки, семінари, ярмарки тощо.
Кількісний метод оцінювання конкурентоспроможності ґрунтується на її розрахунку за основними параметрами продукції - технічними, економічними, нормативними і патентно-правовими показниками.
Склад (класифікація) зазначених параметрів продукції такий:
o технічні параметри
- класифікаційні (особливості продукції, її належність до конкретної групи, типу, виду);
- технічної ефективності (новизна технічного рівня продукції);
- конструктивні (основні проектно-конструкторські рішення, надійність і довговічність, технологічність);
- ергономічні (відповідність продукції особливостям і властивостям організму людини);
- естетичні (зовнішній вигляд і форма продукції);
- екологічні (відповідність вимогам захисту навколишнього середовища).
o економічні параметри - дають вартісну оцінку витрат споживача на придбання і експлуатацію продукції, тобто ціни споживання: ціна товару, витрати на транспортування, установку, наладку, купівлю технічної документації, навчання персоналу, технічне обслуговування, ремонт, пальне, енергію, сплату податків, утилізацію відходів;
o нормативні параметри - визначають відповідність продукції обов'язковим стандартам;
o патентно-правові параметри- визначають патентну чистоту продукції, тобто наявність у виробі оригінальних технологічних рішень, що не підпадають під дію існуючих патентів.
Наведемо схему (алгоритм) оцінки конкурентоспроможності товару:
o вивчення ринку, потреб наявних і потенційних споживачів, конкурентів;
o формулювання вимог до товару;
o вибір товарів-аналогів для порівняння;
o визначення основних параметрів продукції (технічних, економічних, нормативних, патентно-правових), їх пріоритетності та питомої ваги;
o розрахунок одиничних і групових параметричних індексів;
o розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності;
o оцінка задоволення досягнутим рівнем конкурентоспроможності;
o прийняття одного з альтернативних рішень: якщо рівень конкурентоспроможності прийнятний - розпочати виробництво товару, у протилежному разі - розробляти заходи для подальшого підвищення конкурентоспроможності продукції.
Наведемо формули для розрахунку одиничних і групових параметричних індексів:
де qi - одиничний параметричний індекс, розрахований за і-им параметром; Pi - і-ий параметр реального виробу; Р100 - аналогічний параметр гіпотетичного виробу, який задовольняє потреби споживачів на 100 %.
де Іг. т - груповий параметричний індекс за технічними показниками продукції; аі - питома вага і-го технічного параметра; n - кількість технічних параметрів, які використовуються для розрахунку.
За такою самою формулою можна розрахувати груповий параметричний індекс за економічними показниками (Іг. е)
де aj - питома вага j-го економічного параметра; m - кількість економічних параметрів.
Для розрахунку показника конкурентоспроможності продукції (К) можна скористатись формулами
де Іг. т. а і Іг.е.а - відповідно технічний і економічний групові параметричні індекси товару-аналога, з яким порівнюється продукт фірми.
Інтегральний показник конкурентоспроможності (КІ ) можна розрахувати за формулами
де В - виторг від продажу товарів; З - повні затрати на виробництво і реалізацію товарів.
Розрахунки за наведеною методикою можна використати як для управління конкурентоспроможністю у процесі створення нового товару, так і в інших ситуаціях маркетингової діяльності фірми (вибір цільового ринку, оптимізація товарного асортименту тощо).
Однак треба мати на увазі, що правильніше оцінювати рівень конкурентоспроможності не товару, а пропозиції фірми загалом, оскільки такий підхід містить у собі також аналіз і оцінку організаційно-комерційних та інших факторів конкурентоспроможності.
Список використаної літератури:
1. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практич. пособие. - М.: Фин-статинформ, 1994. - 181 с.
2. Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посіб. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.-276 с.
3. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. - СПб.: Питер, 2000. - 320 с.
4. Маркетинг: Учебник / Под ред. А. Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.
5. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М: Дело, 1992. - 702 с.
6. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. - М.: "Ось-89", 1996. - 80 с.
7. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом: Пер. с англ. - М.: "Издат-во БИНОМ", 1998.-560 с.
8. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації: Підручник / За ред. А. О. Старостіної. - К.: Іван Федоров, 1987. - 400 с.
9. Управление проектами/Н. И. Ильин, И.Г. Лукманова и др. - СПб.; "Два-Три", 1996. - 610 с.
10. Уткин Э. А. Управление компанией. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 1997. - 304 с.
11. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практич. пособие: Пер. с англ. - М.: Междунар. отношения, 1993. - 352 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...