WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетинг у складі бізнес-плану фірми - Реферат

Маркетинг у складі бізнес-плану фірми - Реферат


Реферат на тему:
Маркетинг у складі бізнес-плану фірми
Бізнес-план є одним з основних документів, які визначають діяльність підприємства. Він базується на загальній концепції розвитку фірми, в ньому вичерпно розробляється економічний і фінансовий аспекти стратегії, здійснюється техніко-економічне обгрунтування конкретних заходів.
Бізнес-план розкриває процес функціонування підприємства, показує, як його керівники досягатимуть поставлених цілей і завдань, насамперед підвищення прибутковості. Якісно розроблений бізнес-план допомагає фірмі завойовувати нові позиції на ринку, складати перспективні плани розвитку і виробництва нових товарів (послуг), вибирати раціональні способи їх реалізації. Це постійний документ, який систематично оновлюється, коригується відповідно до змін як усередині фірми, так і за її межами - на ринку, в економіці загалом.
Бізнес-план дає змогу передбачити не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість отримати дохід (прибуток). Його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності реалізації підприємницької ідеї (проекту).
До основних завдань розробки бізнес-плану належать:
o оцінка новизни і прогресивності бізнес-ідеї (проекту), її сильних і слабких сторін;
o визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування;
o обгрунтування вибраної стратегії діяльності фірми, визначення концепції її розвитку в період реалізації проекту;
o оцінка кон'юнктури ринку та рівня конкуренції, визначення ступеня можливого господарського ризику;
o пошук партнерів для розробки і реалізації інноваційно-інвестиційного проекту;
o прогнозування очікуваних результатів реалізації проекту в перший і наступні три - п'ять років.
Оскільки бізнес-план відображає результати досліджень і організаційної роботи з метою обгрунтування конкретного напрямку діяльності фірми на певному ринку, він має спиратись:
o на конкретний проект виробництва певного товару (продукту чи послуг);
o на всебічний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми (ситуаційний аналіз);
o на глибокий аналіз ринково-конкурентної ситуації і можливих прогнозованих її змін;
o на результати вивчення найдієвіших організаційних, техніко-еко-номічних і фінансових важелів, що їх застосовують у бізнесі, тощо.
Обсяг і ступінь конкретизації розділів бізнес-плану визначаються специфікою фірми і сфери її діяльності, цілями і масштабами бізнесу. Орієнтовна типова структура бізнес-плану містить такі розділи:
o резюме: висновки (узагальнення ключових положень бізнес-плану);
o продукція (послуги) фірми: опис і функціональне призначення;
o оцінка ринку збуту: покупці, місткість і динаміка ринку;
o конкуренція: сильні та слабкі сторони конкурентів, переваги фірми порівняно з ними;
o план маркетингу (стратегія маркетингу): основний напрямок, ціноутворення, збут, сервіс, реклама;
o виробничий план: виробничий процес, приміщення та устаткування, постачальники основних матеріалів;
o організаційний план: форма організації бізнесу, керівники фірми, команда менеджерів і консультантів;
o юридичний план: форма власності та правовий статус;
o оцінка ризику і страхування: можливий ризик і його мінімізація, страхування;
o фінансовий план: прибуток і витрати (збитки), рух готівки, проект балансу, розрахунок беззбитковості;
o стратегія фінансування: потреба у фінансуванні, повернення інвестицій.
Буквально дотримуватися наведеної схеми бізнес-плану на практиці не завжди доцільно. Потрібно мати на увазі, що мета розробки плану визначає його зміст. Конкретний бізнес-план за структурою може суттєво відрізнятись від наведеної схеми, особливо для малих фірм. Проте будь-який бізнес-план повинен містити ключові розділи, які відображують суть бізнес-проекту і можливості його реалізації.
На початку бізнес-плану розміщують резюме. Потреба в резюме виникає тоді, коли до реалізації проекту потрібно залучити інвес-
торів або партнерів. У разі професійно складеного резюме потенційні інвестори матимуть можливість швидко прийняти принципове рішення щодо інвестування поданого проекту, а вже потім вивчити бізнес-план детально.
Отже, в резюме вичерпно й стисло подають:
o суть проекту, його цілі і потенційну ефективність;
o можливість реалізації проекту в конкретних ринкових умовах;
o хто і як здійснюватиме проект;
o джерела фінансування проекту, потребу в інвестиціях;
o потенційні вигоди від інвестування в проект, норму прибутку, строки окупності і повернення інвестованих коштів.
Практично розробка бізнес-плану розпочинається з розділу "Продукція (послуги) фірми". Рекомендується висвітлити такі питання:
o на які потреби споживачів орієнтована вироблювана продукція (послуги);
o які вигідні відмінності має товар порівняно з тим, що вже існує на ринку;
o якими авторськими правами захищена пропонована продукція (послуги);
o якою може бути ціна товару і наскільки вона конкурентоспроможна;
o яку норму прибутку забезпечить реалізація пропонованого товару.
Наступні два розділи" Оцінка ринку збуту" і "Конкуренція" відображають результати дослідження ринку, тобто охоплюють ідентифікацію цільового ринку фірми, обгрунтування місця розташування бізнесу, визначення конкурентної позиції фірми, оцінку місткості ринку і можливої власної частки фірми на ньому, прогнозування обсягу річного продажу товару тощо.
Основне завдання розділу "План маркетингу" полягає у

 
 

Цікаве

Загрузка...