WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Паблік рилейшнз - Реферат

Паблік рилейшнз - Реферат

Публічні виступи на засіданнях, конференціях, офіційних зустрічах, радіо, телебаченні є ще одним засобом паблік рилейшнз. Такі виступи є одним із найпереконливіших засобів, оскільки передбачають особистий, "живий" контакт з аудиторією, допомагають "персоніфікувати" організацію, уможливлюють ведення діалогу, допомагають продемонструвати відкритість організації, її намагання вільно спілкуватися з цільовою аудиторією.
Специфічною формою усного мовлення є чутки, які також широко використовують для інформування громадськості. Чутки є потужним засобом передавання інформації. Часто саме така форма є найшвидшою і найдієвішою. Служби паблік рилейшнз повинні відстежувати появу і поширення таких чуток. Оскільки останні можуть створювати як позитивне, так і негативне враження про підприємство, ці процеси мають бути контрольованими.
Взагалі стосовно взаємовідносин підприємства і засобів масової інформації на службу паблік рилейшнз підприємства покладаються такі головні завдання:
o реагування на запити з боку засобів масової інформації. Незважаючи на начебто пасивну, очікувальну роль, таке завдання потребує
добре організованого інформаційного забезпечення і швидкого реагування на запити;
o своєчасне надання засобам масової інформації відомостей про події, що відбуваються на підприємстві або в організації. Для вирішення цього завдання треба мати кваліфікованих піар-фахівців, а також добре знати специфіку різних засобів масової інформації;
o заохочування засобів масової інформації до інформування громадськості про діяльність і позицію підприємства. Для вирішення цього завдання розробляють відповідні творчі ідеї, встановлюють тісні зв'язки з представниками засобів масової інформації, вивчають специфіку їхньої діяльності.
Таким чином, паблік рилейшнз є інструментом, який, широко взаємодіючи з іншими інструментами маркетингових комунікацій, створює середовище, де підприємству значно легше здійснювати маркетингову діяльність.
Кризові паблік рилейшнз
Особливе значення паблік рилейшнз має в кризових ситуаціях, коли потрібно негайно й ефективно застосувати засоби, адекватні ситуації. Цей вид паблік рилейшнз ще називають екстремальним.
Кризова ситуація - це подія, яка сталася і яку вже не змінити, отже, треба негайно розпочати "лікування" інформаційного подання події, оскільки таке інформаційне подання розвивається у незалежній від підприємства площині. Щоб скерувати уявлення громадськістю події, дотримуються певних рекомендацій щодо діяльності паблік рилейшнз у цей скрутний для підприємства час. Швидким реагуванням на подію перешкоджають виникненню негативних чуток, з якими важко боротися.
Існує кілька видів криз, які мають певні особливості. Перший вид - це раптова криза, тобто така, яку ніхто не очікував, і тому немає часу на підготовку і планування відповідних заходів. Другий - це криза, що наростає поступово. Нарощуючись від слабкої до сильної, така криза дає час для дослідження, планування і реагування. Третій - слабка і постійна криза, що триває значний період.
Кризова ситуація є складною з огляду на кілька моментів. Основна складність кризової ситуації - її новизна, тобто це така нова ситуація, до якої підприємство і його керівництво не підготовлені. Відомо, що людина часто приймає неефективне рішення в нових ситуаціях, стрес утруднює розробку і прийняття правильного рішення. Якщо основним правилом роботи в кризовій ситуації є попередня підготовка до кризи, то криза перестає бути новою і несподіваною. Ще однією складністю кризи є її динамізм. Криза - це подія, під час якої відчувається дефіцит такого ресурсу, як час. У попередню підготовку "часовий" параметр закладається заздалегідь. До того ж динамічний розвиток ситуації можна перемогти або значно знешкодити тільки динамічною поведінкою людей, які беруть участь у ліквідації кризи. Іноді успіх закладений у старанно розроблений попередній план ліквідації або знешкодження кризи. Існують певні сигнали, які свідчать про те, що криза виникла і розвивається, і якщо підприємство кваліфіковано і своєчасно відреагує на ці сигнали, можна бути впевненим, що втрата суспільної прихильності не буде такою значною.
Фахівці паблік рилейшнз вважають, що потрібна підготовка кризової паблік рилейшнз - програми з такими складовими :
o ідентифікація сфер ризику;
o запобігання виникненню кризи;
o підготовка до кризи;
o менеджмент кризової ситуації.
Завдяки такій програмі з попередньою ідентифікацією кризових сфер можна взагалі запобігти великій кількості криз, оскільки більшість із них виникає саме через незадовільний менеджмент у широкому розумінні цього слова.
Кризові паблік рилейшнз передбачають такі основні заходи:
o призначення особи, яка користується повагою і довірою у журналістів і в умовах кризи діятиме від імені підприємства;
o створення інформаційного центру з відповідним оснащенням, де репортери зможуть отримувати свіжу інформацію і працювати над своїми матеріалами;
o надання інформації, навіть у ситуації, коли немає змін або вони негативні. Довіра до підприємства збільшується, коли швидко надається як позитивна, так і негативна інформація;
o фіксація всіх запитів журналістів для підготовки якнайповніших відповідей на ці запити.
У разі виникнення екстремальної ситуації найважливішими моментами є такі:
o негайна реакція;
o забезпечення засобів масової інформації якомога точнішими даними;
o надання повної технічної інформації;
o здійснення всіх можливих заходів в інтересах постраждалих та їхніх родичів.
Важливо зрозуміти, що нічого екстраординарного у плани знешкодження або попередження кризової ситуації не закладається. Для досягнення успіху в цій ситуації найважливішим аспектом є розуміння кризи, яке виявляється в тому, що до таких ситуацій готуються, їх планують, тренують персонал, запобігають виникненню і, вживаючи заходів знешкодження, досягають позитивних результатів.
Список використаної літератури
1. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации: принципы и практика в эпоху информации. - СПб.: Питер, 2000.
2. Блек С. Паблик рилейшнз: что это такое? - М.: АСЭС, 1990.
3. Голубкова ?. Н. Маркетинговые коммуникации. - М.: Финпресс, 2000.
4. Дайян А., Троадек А. Троадек Л. Стимулирование сбыта и реклама на местепродажи. - М.: Прогресс, 1994.
5. Джи Б. Имидж фирмы. - СПб.: Питер, 2000.
6. Диксон Питер П. Управление маркетингом. - М.: ЗАО "Изд-во "БИНОМ"",1998.
7. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. - М.: Высш. шк., 1995.
8. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб.: Питер, 1999.
9. Котлер Ф. Основы маркетинга. - К.; СПб.; М.: Издат. дом "Вильяме", 1998.
10. Критсотакис Я. Г. Торговые ярмарки и выставки: техника участия и коммуникации. - М.: Ось-89, 1997.
11. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996.
12. Линтон И. Маркетинг по базам данных. - Минск: Амалфея, 1998.
13. Миллер С. Как использовать торговую выставку с максимальным эффектом. - М.: Довгань, 1998.
14. Назаренко Л. Выставка как инструмент маркетинга. - М.: Филинъ, 1997.
15. Полторак В. А. Маркетинговые исследования: методы и технология. - Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998.
16. Почепцов Г. Имиджелогия: теория и практика. - К.: Изд-во СП "АДЕФ Украина", 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...