WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг - Реферат

Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг - Реферат

важливо для тривалих інноваційних проектів із-за віддаленості їх від споживачів.
Фахівці АКБ "Мрія" з маркетингу вважають, що не дивлячись на невизначеність тривалості життєвого циклу, в плані маркетингу реально передбачати строки заміни існуючих видів послуг інноваціями. Оскільки впроваджуватися повинні лише ті види послуг, на які буде рентабельний попит з боку клієнтів, доцільно поступово оновлювати перелік банківських послуг, розраховуючи з одного боку на зберігання за рахунок постійної модернізації та маркетингової підтримки вже існуючих послуг, а з іншого боку ? ?? ?????? ????? ???????????????????? ??????.
Все ж слід зазначити, що хоча сьогоднішній ринок банківських послуг живе нововведеннями та інноваційне прискорення є основою його розвитку, ??? "????" ?????????? ?????? ? ????????? ?????? ?????????? ?? ???????? ????? ?????? ???? ????????. ????? ????????? ????????? ????????? ???????? ???? ????????? ????? ???? ?? ????? ??????????? ?????? ???????, ? ????? ????????????? ??????? ????????.
В АКБ "Мрія" для успішного впровадження нового банківського продукту на ринок, останній повинен відповідати наступним умовам:
будь-яка нова послуга повинна повністю відповідати потребам клієнтів банку;
цей банківський продукт повинен спиратися на сильні сторони діяльності банку або його підрозділів;
бути кращим від пропозицій конкурентів;
продукти (послуги), що розробляються, повинні мати упереджувальний (стратегічний) характер.
При розгляданні доцільності впровадження тієї чи іншої інноваційної послуги, фахівцями банку прогнозується її імідж. При цьому кращий імідж будуть мати нові банківські продукти які:
мають особливі якості;
більш якісні, ніж у банків-конкурентів;
продукт відображає статус клієнта, його приналежність до певних груп (вікова група, професійний рівень і т. ін.);
продукт асоціюється з окремими клієнтами: наприклад золоті кредитні картки VISA асоціюються з "елітною" клієнтурою.
Фахівці АКБ "Мрія" добре розуміють, що отримуючи продукт чи послугу, яка має певний імідж, клієнт оплачує асоціації, пов`язані з цим продуктом. При цьому клієнт купує не тільки продукт, але й його особливе місце серед інших продуктів, що відображається в його іміджі. Спираючись на імідж як складову частину банківського продукту (послуги) клієнт задовольняє власні надії залучитися до певних процесів в середі, що його оточує, посісти в ній належне місце.
Тому створюючи імідж продукту, вкладаючи в цей процес чималі кошти, керівництво банку усвідомлює, що домагаючись виключності свого продукту, воно виводить його на конкретне місце в зовнішній середі, яке має підвищену привабливість для клієнта. У якості прикладу тут можна навести надану найбільшим клієнтом можливість користуватися овердрафтом, тобто отримувати з поточного рахунку більшу суму, ніж там залишилась, що є дуже привабливим для клієнтів.
При аналізі доцільності впровадження в практику нової послуги, співробітники АКБ "Мрія" з`ясовують також, чи буде вона рентабельною і як швидко вона почне приносити прибутки.
Важливим етапом в процесі аналізу доцільності впровадження нової послуги є маркетингові дослідження. Проведення подібних досліджень стало на сьогодні реальною потребою і тривко ввійшло в практику господарчої діяльності АКБ "Мрія". Метою подібних маркетингових досліджень як правило є виявлення можливостей банку зайняти конкурентні позиції на конкретному ринку чи його сегменті шляхом пристосування нових чи модернізованих банківських продуктів до попиту та потреб клієнтів. Основними джерелами інформації для проведення маркетингових досліджень ринку в АКБ "Мрія" виступають: статистичні матеріали, відомості, отримані від клієнтів ? ??????????? ?? ????????? ????, ???? ??????? ??????? ??????????, ??????? ?????? ?? ????????? ?????????? ???????????.
В результаті досліджень не тільки з`ясовується ступінь перспективності послуги для банку, а й визначається приблизна ціна майбутньої послуги; відносні доходи і витрати банку при її наданні; рівень та характер ризику; очікуваний ефект від впровадження нової послуги. Крім того, спеціалісти банку проводять прогнозування ринку банківських ?????? ? ????? ????????? ?????????? ??? ??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ? ???????????. ????? ??????? ?????? ????????????? ? ?????? ?????????? ?????????? ?? ????????? ????? ?????? ????? ?????, ??????? ??????? ?????????? ?? ?????? ????? ???? ?????вання попиту, кон`юнктурний прогноз.
З іншого боку, спеціалістами АКБ "Мрія" з`ясовуються власні можливості банку щодо реалізації нового виду послуг, в тому числі фінансові, технічні можливості, кадровий потенціал.
Прогнозування попиту на нові послуги банку проводиться його фахівцями з метою розробки пропозицій для керівництва банка щодо вибору оптимальних цільових сегментів, стратегії діяльності на них, цінової політики і т. ін., що в кінцевому підсумку сприяє успішній, прибутковій діяльності банку.
Висновки.
Проведення маркетингових досліджень ? ?? ??? ????????????? ??????????, ??????????? ?? ????????????? ?????? ??????????? ?????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????. ???? ?????????? ????????????? ?????????? ???????????????? ??? ??????????? ?????? ?? ???????? ?????????? ??????. ??й факт, що ринок банківських послуг зазнає постійних змін означає, що він весь час дає імпульс для здійснення маркетингових досліджень. Звідси маркетингова діяльність ? ?? ???????????? ?????? ?? ???????? ?????? ?а потреб ринку та реалізації результатів цього дослідження у програмі діяльності банку.
В сфері маркетингу банківських продуктів для української практики стали характерними наступні тенденції. Все більше число банків, як великих, так і середніх приступили до комплексного дослідження ринку банківських послуг. Пріоритетною в даній галузі для стала орієнтація банків на реальні потреби клієнтури для чого здійснюється її сегментація. Банки сьогодні не тільки активно вивчають бажання клієнтів, але й енергійно на них впливають, розроблюючи та впроваджуючи різноманітні банківські інновації. Розробка і впровадження нових послуг, модернізація вже існуючих стає головним змістом маркетингової політики банків. Суттєво збільшується контроль за діями конкурентів з метою здійснення своєчасної реакції на впровадження ними нових банківських послуг. Проведення багатопланового маркетингового аналізу стає основою виживання банку на ринку, збільшує його шанси на успіх. Послідовно зростає значення прогнозування ринку, визначення ізміцнення конкурентної позиції банку. Очевидно, що по мірі зростання конкуренції на ринку банківських послуг зростатиме і значимість його аналізу, здійснення всього комплексу банківського маркетингу.
Список використаної літератури.
1. Джозлин Р.В. Банковский маркетинг. ? ?., 1995.
2. Маркетинг. / Под ред. А.Н. Романова. ? ?., 1996.
3. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. ? ?., 1996.
4. Мой банк. / С.И. Кумок и др. ? ?., 1996.
5. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. ? ?., 1994.
6. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. ? ??????оль, 1993.
7. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. ? ?., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...