WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг - Реферат

Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг - Реферат

прибутків по різноманітним групам і тенденції її зміни; діяльність конкурентів; стан і тенденції зміни політичної і економічної ситуації, банківського законодавства і т. д.
При вивченні переваг і мотивів поведінки існуючих і потенційних клієнтів банка ставиться ряд питань, зокрема:
ў з яких джерел вони дізналися про послуги, що пропонуються банком;
ў по яким мотивам або з якими метою вони звернулися або хотіли б звернутися в банк;
ў які види банківських послуг в цілому і послуг, що пропонуються даним банком, користуються попитом;
ў які нові вигляди банківських послуг вони хотіли б отримати;
ў яке буде їхнє відношення до конкретних нових видів послуг, що пропонуються банком;
ў чи задоволені клієнти рівнем обслуговування в банку і які у них є побажання щодо його поліпшення;
ў яка думка клієнтів про рекламу банка і інших їм засобах просування послуг ,що використаються на ринку.
Особливо важливе значення має вивчення мотивації клієнтури в рамках придбання банківських послуг. Тут враховуються такі чинники, як виявлення потреби в якій-то конкретній послузі банка, наявність необхідної інформації про даний продукт і про банк, здатний його надати, вибір з різноманітних варіантів, що пропонуються ринком, рішення про придбання такого роду банківського продукту. Обсяг можливої реалізації нового продукту, що пропонується банком, залежить від цілої системи чинників, серед яких першорядне значення мають ціна банківського продукту, переваги споживачів, потенційна кількість споживачів, прибуток останніх. Для реальної оцінки масштабів ринку банківських продуктів використовуються найрізноманітніші засоби: експертних ??????, ????????????? ?? ????.
Однак якщо перший крок в процесі маркетингу ? ???????? ????????, ????????? ????? ??????, ?? ???????? ? ?????????? ??????????? ????????? ? ??????????? ??????? ??????????. ?? ?????? ???????? ?????????, ???????????. ????????? ????? ???? ????????, ?????????? ???????? ?????? ??????????? ? ???????? ?????????, ?? ?????? ???? ???? ?????????? ?????????? ??????????х послуг.
2. ???????? ????? ??????????? ????????? ?? ???????????? ????? ?????? ? ???????? ??? "????".
В АКБ "Мрія" ведеться постійне дослідження ринку банківських продуктів та пошук нових цільових ринків, нових користувачів банківськими послугами, нових видів послуг. Головними в цій галузі є: визначення обсягів надання таких послуг в натуральному та вартісному виразі на поточний та перспективний період, вибір цільового ринку або кінцевого споживача з урахуванням вимог клієнтів; зіставлення витрат на інноваційні розробки з ціною послуги та обсягами наміченого прибутку.
Найважливіше завдання такої діяльності ? ????????? ?? ????ві багатоваріантного аналізу тих видів послуг, які можуть забезпечити банку найбільший прибуток та орієнтація планування на надання саме таких послуг.
Особливе значення для АКБ "Мрія" має визначення цільового ринку для нової послуги та визначення його привабливості. При оцінці привабливості ринку тут використовується ряд маркетингових показників, які дозволяють всебічно досліджувати ринок банківських послуг. Це, зокрема, дозволяє цьому банкові обирати оптимальні стратегії для розробки і впровадження нових або модифікації вже існуючих послуг. Серед таких показників можна виділити наступні.
1. ?????? ?????. ?? ???????? ????????, ???????? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ???? ??????????? ????????? ?????????????? ?????. ???? ??? "????", ?? ???? ???? ?? ????? ????????? ??????????? ?????? ????? ??????? ???? ?? ?????????.
2. ????? ?????????, ?? ????????. ??? "????" ???????????? ? ?????? ?????????, ?????? ?????????? ?? ????? ????? ? ???????????? ????????????? ?? ?????? ????????????????? ????????? ???`????? ??????ємницької діяльності. При цьому очікувані темпи зростання використовуються при розробці стратегій банку в галузі освоєння та надання нових послуг.
3. ???????? ????????? ???????? ? ??????????? ???????????. ????????? ???????? ??? "????" ?? ???????? ?? ???? ??????, ??? ????????, ???? ????????? ?????, ????????, ?? ?? ????? ???? ????????.
4. ??????? ???????????? ????????, ?? ??????????????. ? ??? "????" ?????????? ????????? ? ???????????? ????????, ???????? ??????? ???????? ????? ??? ???????? ???????????? ??????ів впровадження нових послуг та розвитку банку в цілому.
5. ??????? ?????????? ??????? ????? ?????? ??? ????????. ???????, ??? ????? ?????? ???????? ???????? (????????????, ?????? ??????????????, ???????? ? ??????? ???????? ?? ??.), ???????????????? ??????? ???????? ?? ???????????? ? ????? ????? ????????? ?????чу від інновацій.
6. ????????? ?????????????? ????????, ??? ?????????? ?????? ???????????? ????? ????? ??????.
7. ????????? ??????? ????????????? ????? ????? ??????????? ?????? ?? ?????. ??? ??? ????зник вищий, тим швидше та чи інша послуга дасть віддачу і забезпечить банкові додатковий прибуток.
8. ???????? ??????????????? ????? ???????. ????? ??????? ?????? ??????????????? ???????? ??? ??????? ?????? ??????? ??? ???????? ????? ??????.
9. ????????? ???????? ?????????? ????? ???????. ??? ???????? ????? ???????? ??? ??????????????? ??? ?????????????????? ???? ?? ????? ???????????? ??????????? ????????.
10. ????????? ?????????????. ??????????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ???????????? ????????? ? ?алузі банківських послуг.
11. ??????? ???????? ?? ?????????. ?? ?????? ??????? ????????, ???? ?????? ????????????? ????? ? ????? ???? ?????????? ???????????.
12. ???? ??????????? ?? ????????? ?????? ???????????? ???????? ? ???????? ???????????.
13. ??????????????? ????????? ? ?????? ??????? ? ?? ???????????? ?????????????? ? ?????????????????? ???????? ??????????? ???????? ? ??? ??? "????" ???? ?????????, ???????? ???? ????? ????? ?????????? ????????????? ??????????????? ?? ?????????????????? ??ремих проектів щодо впровадження тих чи інших послуг.
Кожний із вказаних вище факторів оцінюється фахівцями АКБ "Мрія" за п`ятибальною системою з точки зору впливу на привабливість ринку і окремих інвестицій. Загальна сума всіх балів може свідчити про доцільність чи недоцільність впровадження окремих послуг в практичну діяльність банку. Більше того, порівнюючи такі оцінки банк може визначити найбільш перспективні види послуг.
Порівняння вигідності окремих послуг дозволяє працівникам банку не розпиляти зусилля і кошти одразу на всі проекти, а визначати найефективніші, найперспективніші та найприбутковіші з них.
Диференціація банківських послуг робиться: за якістю продукту, ринковому сегменту, стадіям життєвого циклу, вимогам клієнтів тощо. Вона передбачає визначення кількісних та вартісних показниківвипуску та продажу продукту, визначення можливостей банку щодо ????????? ???????? ??????????, ?????????? ? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ? ????????.
Фахівці АКБ "Мрія" аналізують маркетингові можливості щодо просування на ринок банківських послуг. Оскільки життєвий цикл послуг різний не тільки в силу їх природи, але й в результаті впливу зовнішнього середовища, включаючи конкуренцію, маркетингові можливості щодо надання тих чи інших послуг аналізуються досить часто. Особливо це

 
 

Цікаве

Загрузка...