WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг - Реферат

Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг - Реферат


Реферат на тему:
Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг
План
Вступ.
1. ????????????? ?????? ????? ??????????? ??????.
2. ???????? ????? ??????????? ????????? ?? ???????????? ????? ?????? ? ???????? ??? "????".
Висновки.
?????? ???????????? ??????????.
?????.
В умовах переходу до ринкових відносин виникла необхідність застосування в діяльності підприємств, організацій, банків принципів і засобів маркетингу. Сьогодні ситуація складається таким чином, що в змаганні на ринку переможе той, хто зуміє чітко і грамотно розробити маркетингову стратегію для свого банку і в відповідності з нею організувати реалізацію банківських послуг.
В цьому зв'язку цілком очевидної стає необхідність організації в комерційних банках комплексного маркетингового аналізу, що в кінцевому підсумку повинно забезпечити їх успішне функціонування в умовах конкурентного ринку. Дана обставина викликає великий інтерес фахівців і менеджерів банків до даної теми.
Специфіка банківського маркетингу багато в чому визначається особливостями банківських послуг. В нинішній час банки країн з розвиненою ринковою економікою здійснюють обслуговування фізичних і юридичних осіб, надаючи їм біля 270 різноманітних виглядів послуг (Е. А. Уткин). Всі це змушує комерційні банки аналізувати стан ринку банківських послуг, тенденції його розвитку і в відповідності з цим організовувати власну діяльність по розвитку і просуванню тих або інших банківських продуктів, їх рекламі, ціноутворенню і т. д. Без дослідження ринку послуги банку ризикують виявитися для нього неконкурентоспроможними, непотрібними або навіть збитковими.
Таким чином реферат, присвячений розгляду кола питань, що торкаються маркетингового аналізу ринку банківських послуг можна вважати актуальним і своєчасним на сьогоднішній день, що і стало причиною вибору цієї теми серед інших.
1. ????????????? ?????? ????? ??????????? ??????.
Можна запропонувати таке визначення банківських послуг: "банківський продукт (послуга) ? ???????????? ??? ?? ??????????? ?????, ??????? ????????, ??????????? ???????????? ??????? ?? ????? ????? ?? ?????????? ? ? ????????? ????? ????????".
Особливості сучасних банківських послуг полягають в наступному:
банківські послуги, в основному, абстрактні і часто не мають матеріальної субстанції;
надання банківських послуг пов'язане з використанням грошей в різноманітних формах і якостях (грошові засоби підприємств, комерційних банків, центрального банку, бухгалтерських записів і платіжно-розрахункових документів);
абстрактні банківські послуги набувають конкретного характеру на основі договірних відношень;
купівля-продаж більшості банківських послуг характерним тривалістю в часі. Як правило, угода не обмежується одноразовим актом. Банківський клієнт при здійсненні вкладу, отриманні кредиту, абонуванні сейфу вступає в більш-менш тривалий зв'язок з банком.
В ринковій економіці комерційний банк існує постільки, оскільки є попит на його послуги. В залежності від попиту банк виробляє конкретну маркетингову політику і дотримується її в процесі своєї діяльності.
В зв'язку з цим будь-якому комерційному банку необхідний аналіз ринку банківських послуг, його маркетингові дослідження. Крім того, подібні дослідження повинні здійснюватися всякий раз при створенні, впровадженні або вилученні з ринку тих або інших банківських послуг.
Проведення такого роду досліджень стало реальною потребою і тривко увійшло в практику господарської діяльності банків. Глибина і спрямування аналізу ринку банківських послуг залежить в значному ступені від характеру діяльності банка, видів послуг що надаються ним для юридичних і фізичних осіб, міри їхньої диверсифікації, розмірів капіталу і рівня прибутків банку. Крім того, масштаб досліджень визначається також метою і стратегією банку, а саме: рішеннями відносно змін його діяльності, виходу на ринок з новими банківськими продуктами ? ?. ??. ???????? ?????? ??????? ????? ???????????? ?????????????? ???????, ???????????? ?? ?????????? ? ?????? ???????? ???? ????????????? ??????, ? ???????, ????????? ??????, ?? ???? ??? ? ???????? ?????? ????? ? ?????????? ??????? ?? ??????? ???????, що визначається життєвим циклом послуги. Результатом маркетингового дослідження є економічна оцінка потенційних можливостей банка і його позицій на конкретному ринку або сегменті. Цей результат в процесі подальшої маркетингової діяльності при розробці програми маркетингу зіставляється з виробничими, фінансовими, трудовими і іншими ресурсами і оцінюється ефективність діяльності банка на конкретному ринку.
Метою аналізу ринку банківських послуг є виявлення можливостей банку зайняти конкурентні позиції на конкретному ринку або його сегменті шляхом пристосування своїх продуктів до попиту і вимог клієнтів. Маркетингове дослідження націлене на забезпечення більш ефективного пристосування банківських послуг до вимог рику. Однієї з найважливіших його задач є визначення умов, при яких досягаються оптимальні співвідношення між попитом і пропозицією банківських продуктів на ринку, а також оцінка діяльності підприємств, що виступають на ринку, їхніх позицій, здійснюваних ними засобів бізнесу, характеру ринкових відношень ????.
З цим пов'язане вирішення іншої важливої задачі маркетингового аналізу при прийнятті керівництвом банку управлінських рішень: в області розробки нових продуктів, визначенні структури діяльності на ринку банківських послуг, знаходження оптимальних витрат по кожній послузі і досягненні високої якості банківських продуктів, що розробляються.
Комплекс маркетингових досліджень припускає виявлення пріоритетної проблеми, що стоїть перед банком, і правильне формулювання задач, на вирішення яких вони повинні бути спрямовані. В залежності від мети і завдань маркетингові дослідження поділяються на дві групи: разові і поточні. Разові дослідження виконуються для розробки конкретних проблем і прийняття стратегічних рішень з питань розробки нових банківських продуктів (послуг). Поточні маркетингові дослідження ведуться безупинно, забезпечуючи зворотний зв'язок з ринком. Основні показники при цьому доцільно постійно заносити в банк даних ЕОМ, а висновки і результати надавати Раді банка і керівництву у встановлені терміни для відповідних рішень, складання планів і т. ін.
В цьому зв'язку можна виділити декілька видів маркетингових досліджень:
" Кабінетні дослідження, здійснювані на основі офіційних джерел інформації. Їхньою метою є отримання і аналіз необхідних відомостей, що дадуть загальне подання про стан кон'юнктури;
" Вивчення ринку на місці ? ??? ????? ??????? ???????????, ?? ??????????? ?? ???????? ??????? ?? ???????????? (?? ??? ???????? ?????? ?????);
" Засіб спробних продажів (експеримент) використовується в тих випадках, коли відсутні необхідні відомості про ринок. При даному засобі є ризик виникнення збитків, однак цей засіб дає можливість практичного визначення ситуації з новим продуктом(послугою) у ????????? ????????;
" Підтримання особистих ділових контактів сприяє вивченню ринків і пропозиції з питань вдосконалення продуктів (послуг) підвищення

 
 

Цікаве

Загрузка...