WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки - Реферат

Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки - Реферат

фактографічною, конкретною, такою, що більше слугує покупцеві, ніж виконує функцію продажу.
Ще одним наслідком розвитку мережі комунікацій стає висока комунікативна селективність. Поєднання можливостей телефону, комп'ютера і телевізора спрямовує індивідуалізовані звернення до заздалегідь визначеної аудиторії завдяки використанню систем персоніфікованої електронної пошти й забезпечує високу ефективність маркетингової комунікації.
Ці зміни спонукають до розробки ще однієї концепції маркетингу, яку орієнтовно можна визначити як інтерактивну концепцію маркетингу. Вже сьогодні в бізнесі наявні електронна комерція, електронна пошта, реклама в Інтернеті, віртуальні магазини, тобто є реальні свідчення здійснення на практиці інтерактивного маркетингу як такого, що прискорює бізнес-процеси, здатний швидко доносити значні обсяги інформації до конкретного споживача, дає можливість виміряти силу зворотної реакції ринку, у стислі строки з невеликим бюджетом проводити маркетингові дослідження значних груп споживачів у різних регіонах світу. Основним змістом концепції інтерактивного маркетингу є особливі форми й інструменти комунікативного впливу на ринок, що швидко формують так званий віртуальний ринок, який водночас є і ринком реального товару. У середовищі інтерактивного маркетингу можлива інтерактивна взаємодія як виробника зі споживачами, так і всіх суб'єктів ринку із середовищем, оскільки інформація не просто передається від комунікатора доспоживачів, а виробники і споживачі, власне, є основою віртуального середовища, створюють його і водночас активно використовують.
Під час здійснення комунікативних контактів із використанням традиційних інструментів до комунікатора надходить тільки частина зворотної реакції споживача, і то не завжди. Інколи для визначення відгуку доводиться здійснювати спеціальні дослідження, які дають змогу виміряти ступінь реагування ринку. Такі дії потребують вміння, попередньої, інколи досить складної підготовки, витрат коштів і часу. І поки відбувається дослідження, ситуація на ринку кардинально змінюється, а достовірність та актуальність результатів втрачаються.
На відміну від традиційної комунікативної моделі, характерної для засобів масової інформації, що практично не передбачають зворотного зв'язку, інтерактивна модель забезпечує яскраво виражені зворотні зв'язки. Прикладами реалізації зворотних зв'язків є такі інструменти,
як електронна пошта, логдані, cookie-файли, реєстрація на web-серверах. Наявність зворотних зв'язків значно підвищує ефективність використання комунікативного засобу взаємодії і збільшує можливості підприємства адекватно реагувати на події, що відбуваються довкола.
За традиційного здійснення маркетингових комунікативних процесів споживачі відіграють пасивну роль і мають обмежені можливості вибору каналів комунікації. До того ж, незважаючи на широке охоплення тих, хто сприймає надавані повідомлення, практично неможливо точно визначити кількісні параметри цільової аудиторії. В інтерактивному маркетингу інформація надається за запитом. Ця особливість визначає активну роль споживачів, можливість користувачів здійснювати контроль над інформацією, використовуючи механізми пошуку та фіксуючи запит до ресурсів Інтерне-ту. Слід зазначити, що Інтернет не тільки кардинально змінює механізми здійснення і сприйняття комунікації цільовими групами, він змінює власне маркетинг, залучаючи до створення ринку численних продавців і покупців. Такий електронний ринок відкритий і доступний для всіх бажаючих і водночас глобальний. Він надає можливість значно скоротити канали розподілу продукції, а отже й час і витрати, розширюючи можливості надання і використання інформації, забезпечуючи ефективну взаємодію всіх учасників ринку.
Інтерактивний маркетинг, і зокрема Інтернет, поступово доповнюючи і з часом замінюючи традиційні засоби масової інформації, стає дедалі ефективнішим, доступнішим і менш витратним каналом здійснення маркетингової комунікації. Надалі глобальна інформаційна мережа стане незамінним інструментом реалізації не тільки маркетингових комунікацій, а й маркетингових програм загалом. У розвитку і застосуванні інтерактивного маркетингу зацікавлений передусім рекламний ринок - рекламодавці, засоби масової інформації, рекламні агентства, для яких відкриваються принципово нові можливості ведення комунікативної діяльності. Зацікавлені в цьому також і споживачі внаслідок значних переваг в одержанні й використанні маркетингової інформації.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про рекламу" від 03.07.96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39.
2. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. - М.: Гном Пресе, 1997.
3. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн X. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999.
4. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации: принципы и практика в эпоху информации. - СПб.: Питер, 2000.
5. Блек С. Паблик рилейшнз: что это такое? - М.: АСЭС, 1990.
6. Голубкова ?. Н. Маркетинговые коммуникации. - М.: Финпресс, 2000.
7. Дайян А., Троадек А. Троадек Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. - М.: Прогресс, 1994.
8. Джи Б. Имидж фирмы. - СПб.: Питер, 2000.
9. Диксон Питер П. Управление маркетингом. - М.: ЗАО "Изд-во "БИНОМ"",1998.
10. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. - М.: Высш. шк., 1995.
11. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб.: Питер, 1999.
12. Котлер Ф. Основы маркетинга. - К.; СПб.; М.: Издат. дом "Вильяме", 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...