WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки - Реферат

Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки - Реферат


Реферат на тему:
Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки.
Кожний інструмент у комплексі маркетингових комунікацій має високу результативність, якщо застосовується за призначенням з урахуванням особливостей цільової аудиторії та ринкової ситуації. Позитивні й негативні сторони кожного елемента - реклами, стимулювання збуту, паблік рилейшнз, персональних продажів - також враховуються з метою формування якнайефективнішої структури комплексу просування або поєднання конкретних елементів комплексу.
Розглянемо докладніше основні інструменти маркетингових комунікацій.
Реклама характеризується такими позитивними ознаками:
o охоплення територіально великого ринку;
o швидке інформування споживачів про товари та підприємство;
o можливість багаторазового повтору для однієї аудиторії;
o ефективне і виразне подання інформації;
o можливість коригувати повідомлення з часом;
o невеликі середні витрати (на один потенціальний контакт). Негативними сторонами реклами вважають високу загальну вартість
її виготовлення та подання, неможливість ведення діалогу з аудиторією, високий відсоток некорисної аудиторії, неможливість здійснення індивідуалізованого підходу до кожного споживача.
Стимулювання збуту має такі позитивні характеристики:
o зосереджує увагу споживачів на конкретному товарі;
o використовує мотив вигоди і спонукає споживача до здійснення покупки, пропонуючи щось (подарунок, товар, послугу, пільгу);
o орієнтує на негайне здійснення покупки;
o впроваджується в стислі терміни, без особливих труднощів і попередньої підготовки.
Незважаючи на переваги цього виду комунікації, стимулювання збуту має і недоліки, а саме: застосовується короткочасно і не на постійній основі, потребує великих витрат, а інколи (при наданні зразків) є найдорожчим видом комунікації; перешкоджає формуванню прихильності споживачів, що, у свою чергу, зменшує кількість постійних клієнтів та утруднює створення брендів; переносить увагу покупців з чинників якості, функціональності, надійності на чинники ціни та вигоди.
Персональний продаж як комунікативний інструмент має такі переваги:
o забезпечує особистий контакт із покупцем, можливість діалогу "покупець - продавець";
o концентрується на чітко визначених цільових ринках;
o негайно виявляє зворотну реакцію потенціальних покупців;
o практично не працює з некорисною аудиторією на відміну від інших видів комунікації;
o відзначається вибірковістю й адаптивністю до індивідуальних характеристик покупців.
Недоліками персонального продажу слід вважати великі витрати, яких зазнає комунікатор під час здійснення одного контакту; необхідність спеціалізованої професійної підготовки торговельних представників (агентів, продавців), що потребує витрат і часу; неможливість охопити великий територіальний ринок; епізодичність впливу на потенційного споживача.
Паблік рилейшнз дає змогу:
o забезпечувати споживачів і суспільство загалом достовірною, об'єктивною інформацією;
o формувати у споживача більш правдиве сприйняття інформації, встановлювати довірливі відносини між підприємством і суспільством;
o охоплювати широке коло споживачів;
o надовго сформувати позитивний образ підприємства.
Негативними характеристиками паблік рилейшнз є неможливість повного контролю з боку підприємства за інформуванням суспільства, відсутність гарантій позитивного сприйняття інформації споживачами, довгостроковість формування позитивної громадської думки або неможливість швидко одержати результат. Недоліком слід вважати й те, що навіть під час створення позитивного образу підприємства будь-яка дрібничка, яка негативно характеризує підприємство, може швидко звести всі досягнуті позитивні результати нанівець.
Отже, формуючи комунікативний комплекс, маркетологи повинні враховувати і переваги кожного з чотирьох основних елементів, і недоліки, намагаючись досягти найефективнішого комунікативного впливу на ринок. Останнє залежить також від ринкових умов просування загалом, етапу життєвого циклу товару, рівня конкуренції, розвитку мультимедіатехнологій, розвиненості потреб, ступеня готовності споживачів до процесу купівлі-продажу.
Нові комунікативні технології
У зв'язку з успіхами в галузі телекомунікацій, розвитком кабельного телебачення, супутникових систем зв'язку, інтерактивних терміналів типу "відеотекст" маркетингові комунікації кардинально змінюються. Розробляються й швидко реалізуються інтерактивні маркетингові комунікації, які розширюють і підносять на якісно новий рівень можливості бізнес-комунікацій, оскільки дають змогу використовувати всю сукупність наявної інформації, ефективно її подавати й пропонувати споживачам у надзвичайно стислі терміни й у зручний спосіб. Така інтерактивність нових комунікаційних каналів сприяє тому, що споживачі стають активними учасниками маркетингових комунікативних процесів - вони мають можливість не просто отримувати інформацію, а й відбирати її, замовляти, а також відправляти відповіді комунікаторові. Поширюється тенденція до розробки повідомлення "за запитом" і співпраці комунікатора та отримувача маркетингової інформації.
Нові засоби зв'язку дають змогу забезпечувати доступ до величезних банків інформації у різноманітних сферах маркетингу, наприклад, одержувати відомості про товари, їхні порівняльні характеристики, ціни тощо. В результаті підприємці мають справу з дедалі більш поінформованими покупцями, а маркетингова інформація стає

 
 

Цікаве

Загрузка...