WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова цінова політика підприємства - Курсова робота

Маркетингова цінова політика підприємства - Курсова робота

банків, круглу печатку і кутовий штамп зі своєю назвою та символікою. Підприємство може мати товарний знак та фірмову марку, які реєструються згідно діючого законодавства.
Підприємство є власником :
" майна, переданого йому засновником;
" продукції, виробленої підприємством внаслідок господарської діяльності ;
" одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Джерелом формування майна підприємства є:
" грошові та інші матеріальні внески засновника;
" доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
" доходи від цінних паперів;
" кредити банків та інших кредиторів;
" капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
" безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
" інші джерела не заборонені чинним законодавством України.
Підприємство здійснює господарську діяльність від свого імені в інтересах засновника підприємства на засадах повного госпрозрахунку.
Прибутком підприємства після сплати податків в державний бюджет та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством самостійно розпоряджається засновник.
Підприємство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність виходячи з попиту на товари, що ним продаються, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток підприємства, підвищення доходів.
Матеріально-технічне забезпечення підприємства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.
Підприємство реалізує свої товари та майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.
Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства. Приватне підприємство "Прут" подає до відділу статистики такі звіти:
" "Звіт про наявність торгової мережі і мережі ресторанного господарства"
" "Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства"
" "Звіт з праці"
" "Звіт про використання робочого часу"
Приватне підприємство "Прут" самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інші види доходів працівників.
Далі буде наведено основні показники фінансово-господарської діяльності даного підприємства (табл.2 ) та його схему (рис.4 )
Табл. 2 Показники фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства "Прут".

Показники
1999 рік 2000 рік 2001 рік
1 Торгова площа м2 100
100 100
2 Чисельність працівників, чол. у т.ч. оперативних працівників 30
15 31
15 31
15
3 Річний продаж, тис.грн. 948072 954536 998543
4 Торгова націнка (сер.%) 9 9 9
5 Витрати обігу, тис.грн. 81792,46 82445,03 86256,84
6 Прибуток від реалізації, тис.грн. 3408 3435,21 3594,03
7 Рентабельність, % 4,2 4,6 4,6
8 Прибуток на одного працюючого, тис.грн 113,6 110,8 115,9
10 Прибуток на одного оперативного працівника 227,2 229 239,6
9 Коефіцієнт установчої площі торг. обладнання 0,22 0,22 0,22
11 Кількість покупців, що обслуговуються, тис.чол 8 10 11
12 Витрати часу на обслуговування 1 працівника (хв.) 0,5-5 0,5-5 0,5-5
13 Комплексність покупок, найменувань Хліб, молоко, крупи, ковбасні вироби Хліб, молоко, крупи, ковбасні вироби Хліб, молоко, крупи, ковбасні вироби
М'ясний відділ
Молочний
та хлібо-
булочний
відділ Т о р г о в и й з а л
Підсобні
приміщення
Цукерки
та конди-
терські
вироби
Бакалія
Рис. 4 Схема магазину "Прут"
Підприємство, яке вибрала для написання даної курсової роботи на даний час займається торгівлею продуктами харчування. Оскільки продовольчі товари постійно користуються попитом, то підприємство постійно має середній рівень товарообороту. Торговельна націнка становить в середньому 9%, що є нормальним для продуктів харчування. Витрати обігу складають приблизно 96% від усього доходу. Як бачимо з вищенаведеної таблиці обсяг продажу і відповідно прибуток з кожним роком зростає. Це свідчить про ефективну організацію торговельної діяльності, правильно проведені маркетингові заходи та добре обґрунтовану цінову політику.
Коефіцієнт установчої площі становить 0,22, це означає, що підприємство ефективно використовує торговельну площу магазину.
Показник "час на обслуговування одного покупця " показує що продавці працюють досить оперативно і з власного досвіду знаю великих черг в магазині не створюється. В магазині є чотири відділи: мясний відділ, молочний та хлібобулочний відділ, цукерки та кондитерські вироби, бакалія.
Здебільшого комплекс покупки стабільний - люди купують найбільш необхідні продукти: хліб, молоко, крупи.
З наведених даних я можу зробити висновок, що підприємство працює досить ефективно, зі слів покупців - магазин повністю задовольняє їх потреби в продуктах, вони якісні і за помірними цінами.
3. Дослідження рівня цін, застосовуваних приватним підприємством "Прут" та оцінка впливу цінової політики на результати його діяльності.
Оскільки дане підприємство реалізує продукти харчування, то воно співпрацює тільки з вітчизняними виробниками і постачальниками. Молочні продукти підприємство купує у Коломийського сирзаводу, хлібо-булочні вироби - у Коломийській міні-пекарні, ковбасні вироби - у КРІСП "Виробничник". Інші продукти харчування воно закуповує у виробників з найближчих районів.
Ціни на основні товари в приватному підприємстві "Прут" я наведу в таблиці №3
Табл. 3 Ціни на основні товари приватного підприємства "Прут"
№ пп Найменування товару Ц і н а
1 Хліб (1 шт) 0,9-1,20грн,
2 Молоко (1л) 0,8 грн,
3 Творог (1 кг) 3,00 грн
4 Сметана 450гр) 2,50 грн
5 М'ясо (1 кг) 12-15 грн
6 Ковбаси варені ( 1 кг) 11-12,80 грн
7 Ковбаси копчені (1кг) 13-20 грн
8 Сир голландський (1 кг) 15 грн
9 Гречана крупа (1 кг) 1,60 грн
10 Рисова крупа ( 1 кг) 2,70 грн
11 Перлова крупа (1 кг) 1,40 грн
12 Макарони (1 кг) 2,20-2,80 грн
13 Цукор (1 кг) 2,70 грн
14 Мука (вищий сорт 1кг) 0,80 грн
Як видно з таблиці № 3 ціни, що застосовуються на даному підприємстві є досить помірними і покупці ,порівнюючи з цінами в інших магазинах, є ними повністю задоволені.
Ціноутворення є складовою роботи з досягнення стратегічних цілей.
Існують три основні цілі ціноутворення, на які може орієнтуватися фірма:
ў цілі орієнтовані на збут - фірма має забезпечити певний обсяг продажу, збільшення частки ринку;
ў цілі орієнтовані на прибуток - фірма має забезпечити отримання максимального або у всякому разі задовільного прибутку,доходу від інвестицій, швидке надходження готівки;
ў цілі основані на становищі , яке склалося - фірма забезпечує проведення цінової політики, яка створює стабільний стан справ на ринку.
Вплив цінової політики на результати діяльності даного підприємства є таким самим як і в інших підприємств, тому що зниження цін завжди сприяє збільшенню обсягу збуту, а зростання цін - зменшенню.
Приватне підприємство " Прут" застосовує політику постійних та помірних цін, що забезпечує стабільне і прибуткове становище підприємства на ринку, тобто воно в своїй діяльності дотримується третьої з

 
 

Цікаве

Загрузка...