WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Класифікація ринків - Реферат

Класифікація ринків - Реферат

візка (у тому числі ручного), у контейнерах, кіосках, палатках - двом повним чи неповним квадратним метрам займаної площі. Усі торгові місця позначаються номерами.
Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнуються інформаційною наочністю про їх призначення. Продавцям забороняється використовувати торгові місця не за призначенням.
На торговому місці продавця (юридичної особи) встановлюється табличка із зазначенням назви, місця знаходження і номера телефону суб'єкта підприємницької діяльності, що організував торгівлю, прізвища, імені та по батькові продавця. Крім того, розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. За зайняте торгове місце ринок справляє ринковий збір і періодично перераховує кошти до місцевого бюджету. У разі надання продавцям торгових місць на певний термін адміністрація ринку укладає з ними письмові угоди.
Джерелами доходів ринку є послуги, які він надає продавцям за окрему плату. Тарифи плати за послуги встановлюються адміністрацією ринку на підставі калькуляції, узгодженої з місцевим органом влади. Обсяг плати за послуги повинен забезпечити покриття витрат з утримання ринку. Вартість послуг розраховується окремо для фізичних і юридичних осіб залежно від розміщення торгових місць (у приміщенні, на відкритих майданчиках) та асортименту товарів, що реалізується. До платних послуг належать:
o бронювання торгових місць;
o прокат торгового інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;
o зберіганняособистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках;
o розрубка м'яса;
o утримання торгового місця в належному стані;
o інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру;
o забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку;
o консультації спеціалістів;
o вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги;
o приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг.
За видані напрокат санітарний одяг, торговий інвентар, обладнання продавець вносить заставну плату, розмір якої встановлюється адміністрацією ринку. Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані взятих напрокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів. У разі втрати речей або їх псування продавець відшкодовує ринку завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати.
Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному стані, мати по-вірочне клеймо, а продавці зобов'язані дотримуватися правил користування цими засобами.
Продавці зобов'язані надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою. На вимогу покупців вони зобов'язані надати їм висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам.
Працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку або спеціальну пов'язку на рукаві. Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м'яса та ін.), підлягають обов'язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться в їхні особові медичні книжки. Особи, які не пройпіли медичне обстеження, до роботи не допускаються.
Ринок повинен мати:
o зареєстрований санітарний журнал;
o книгу відгуків і пропозицій, яка повинна бути у приміщенні адміністрації ринку на видному і доступному місці;
o журнал реєстрації перевірок встановленого зразка. Адміністрація ринку забезпечує постійне вивезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку - належне очищення та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об'єктів і торгових місць ринку.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
2. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
3. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
4. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
5. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
6. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
7. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
8. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
9. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
10. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
11. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
12. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...