WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Митна служба, підприємства-декларанти, митні ліцензійні склади - Реферат

Митна служба, підприємства-декларанти, митні ліцензійні склади - Реферат

час митного оформлення на митний ліцензійний склад товарів, які підлягають при імпорті сертифікації, сертифікат не вимагається.
Товари, які зберігаються на складі, можуть підлягати таким технологічним операціям для забезпечення їх зберігання: чистка, провітрювання, сушка (у тому числі зі створенням потоку тепла), створення оптимального температурного режиму зберігання, інвентаризація, захист від корозії, фарбування. Окрім цих операцій з товарами можуть здійснюватися операції для підготовки їх до продажу і транспортування, а саме: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення, подрібнення партій, формування відправок, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, розвантаження, перевантаження, прості операції, пов'язані з доукомплектуванням або доведенням до робочого стану, боротьба зі шкідниками. Перелічені операції можуть здійснюватися з дозволу митного органу.
Безмитні магазини
Безмитні магазини призначені для роздрібного продажу товарів зовнішньому споживачу. їх розташовують у зонах митного контролю пунктів пропуску через державний кордон України - в аеропортах, портах, відкритих для міжнародного сполучення. Товари продаються без справляння мита та інших податків і тільки громадянам, які виїжджають з України.
Власником безмитного магазину може бути юридична особа, яка отримала дозвіл ДМСУ на право його відкриття.
Безмитний магазин є зоною митного контролю, тому до приміщень і схоронності товарів висуваються жорсткі вимоги.
Магазин повинен мати торговельний зал, допоміжні приміщення і склад. Приміщення повинні відповідати не тільки всім вимогам, установленим законодавством для об'єктів роздрібної торгівлі, а й додатковим вимогам, що забезпечують зберігання і переміщення товарів під митним контролем, зокрема:
o розташування приміщень має забезпечити неможливість входу в магазин громадян, які не виїжджають з України;
o конструкція дверей та вікон повинна гарантувати зберігання товарів під митним контролем та виключати можливість надходження товарів поза митним контролем;
o надійне функціонування охоронної та пожежної сигналізації;
o наявність робочого місця з телефоном для службовця митниці.
Торгівля здійснюється тільки на тій площі, що визначена дозволом ДМСУ. Товари зберігаються в магазині з обов'язковим накладенням митного забезпечення на двері та інші місця можливого доступу. Поряд із забезпеченням митниці власник (керівник) магазину має накладати своє забезпечення (пломби, печатки та ін.). Ключі від магазину зберігаються у власника (керівника) або в уповноваженої особи. Безмитний магазин відкривається та закривається у присутності інспектора митниці.
Продаж товарів здійснюється за національну та іноземну валюту (готівкою, за кредитними картками, чеками). Форми продажу товарів - самообслуговування або традиційна (через прилавок). Продавати товари за зразками, за попереднім замовленням та в розстрочку заборонено. Забороняється також продавати товари з допоміжних приміщень та зі складу магазину.
Безмитні магазини здійснюють роздрібну торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного та іноземного походження, крім товарів ТН ЗЕД 27.01-27.16 (паливо та ін.). Для здійснення роздрібної торгівлі окремими товарами магазин повинен мати ліцензії (тютюнові, алкогольні вироби та ін.). Магазин не має права продавати товари, заборонені до ввезення, вивезення та транзиту через територію України.
Правила продажу товарів у безмитних магазинах мають такі особливості:
o товари продаються лише фізичним особам, які відправляються за кордон;
o покупець повинен показати проїзний документ (квиток) на транспортний засіб, який прямує за межі України;
o касовий чек пробивається у двох примірниках із зазначенням номера рейсу, ідентифікаційного коду товару та його вартості. Оригінал чека видається покупцю, а копія зберігається безмитним магазином протягом трьох років;
o у магазині на видному місці має бути оголошення про те, що продаж здійснюється лише за умови подання проїзного документа (квитка) і покупець повинен зберігати касові чеки до відправлення транспортного засобу в рейс або до виїзду з пункту пропуску.
Заміна та обмін товарів у безмитному магазині здійснюється на загальних підставах згідно із законодавством України.
Бухгалтерський облік і звітність безмитного магазину не відрізняються від звичайного підприємства роздрібної торгівлі. Але функціональне призначення безмитного магазину і низька вартість товарів, що надходять у магазин, потребують посиленого контролю за його діяльністю з боку митних органів. У зв'язку з цим власник магазину при взаємодії з місцевою митницею повинен забезпечити:
o декларування товарів, що надходять у магазин і реалізуються в ньому;
o реєстрацію руху товарів в електронній базі даних або у книзі обліку за формою, встановленою ДМСУ;
o подання митниці щомісячного звіту про товари, що надійшли та реалізовані в магазині;
o подання митниці позачергового звіту у разі нестачі, порушень митного режиму, зміни матеріально відповідальної особи та ін.;
o проведення щоквартальної інвентаризації, а також у будь-який час роботи магазину на вимогу митниці;
o подання митниці рахунків (бухгалтерських книг) для ревізії у будь-який час роботи магазину.
У разі виявлення нестачі товарів безмитний магазин повинен сплатити обов'язкові митні платежі за повною ставкою.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Виноградсъкий М.Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Кондор, 2002. - 654 с
2. Дашков Л. П., Вризгалін А. В. Комерційний договір: від укладання довиконання. - К.: МПП "Капрал", 1998. - 172 с
3. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001. - 64 с
4. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. - 416 с.
6. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
7. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
8. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
9. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
10. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
11. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
12. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
13. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
14. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
15. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
16. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
17. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...