WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття, функції та права товарної біржі - Реферат

Поняття, функції та права товарної біржі - Реферат

філіями, розташованими в кожному обласному центрі України й об'єднаними єдиним телекомунікаційним зв'язком;
o аукціони, що організовуються підприємствами, для яких аукціони не є основним видом діяльності, але статутами передбачене право на їх проведення. До цієї організаційної форми належать аукціони, які проводяться біржами, салонами художників, постійно діючими виставками, торгово-промисловими палатами, іншими торговельними організаціями і підприємствами усіх форм власності.
Спеціалізовані та неспеціалізовані організатори аукціонів разом становлять аукціонну мережу.
Залежно від порядку організації аукціони поділяються на:
o примусові, які проводять, як правило, державні організації з метою продажу арештованого майна, та того, що перейшло у власність держави (конфісковане, безгосподарне), закладеного і невикупленого у встановлений термін, та ін.;
o добровільні, які проводяться за ініціативою власників майна (товарів) з метою найбільш вигідного їх продажу.
Залежно від технології проведення аукціони класифікуються на такі:
o аукціони за методом підвищення ціни, коли до первісної мінімальної ціни поступово додають надбавки; учасник аукціону, котрий погоджується з найвищою ціною, стає власником товару після оплати його вартості;
o аукціони за методом зниження ціни, коли первісна, явно завищена, стартова ціна поступово знижується доти, поки один з покупців не виявить бажання придбати товар за оголошеною ціною.
В аукціонній торгівлі використовуються такі специфічні поняття:
Ліцитатор - ведучий аукціону; він повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.
Аукціонне майно - це майно, що пропонують для продажу на аукціонах.
Лот - одиниця майна (товару), що виставляється для продажу на аукціоні, або партія аукціонного майна (товарів), що
пропонується для продажу як одне ціле. Кожному лоту надається номер, який зазначається в інформаційній картці та оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.
Організатор аукціону - це суб'єкт господарювання, незалежно від форми власності, з яким власник - продавець майна (товарів) укладає угоду.
Ціна аукціонного майна (товарів) - ціна, зазначена в акті передачі майна (товарів).
Стартова ціна лота - ціна, що формується виходячи з ціни аукціонного майна (товарів) з урахуванням витрат на підготовку та проведення аукціону.
Продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні.
Крок аукціону - мінімальна надбавка (знижка), на яку у процесі торгів здійснюється підвищення (зниження) стартової та кожної наступної ціни лота, оголошеного ліцитатором. Його розмір встановлює організатор аукціону на кожний лот, але не менше як на 10 % вищий (нижчий) за попередню ціну.
Організатор аукціону повинен мати власне чи орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і демонстрації майна. Приміщення повинно відповідати торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам. Крім того, організатор аукціону повинен мати приміщення для проведення аукціону.
Технологія проведення аукціонів
Аукціон за методом підвищення ціни лота. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення. За кожним лотом, що виставляється, ліцитатор оголошує:
o номер, зазначений в інформаційній картці;
o назву;
o коротку характеристику майна (товарів);
o стартову ціну;
o крок аукціону.
Лот виставляється на торги за наявності не менше двох покупців. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни учасники не виявили бажання придбати запропонований лот, то об'єкт продажу знімається з торгів і аукціон за цим лотом не проводиться.
Під час торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати лот за оголошену ціну, піднімаючи картку учасника з номером, поверненим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку з номером і пропонують свою ціну. Запропонована учасником ціна повинна бути вищою за ціну, оголошену ліцитатором.
Якщо ціна, запропонована учасником, який першим підняв картку з номером, вища за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника й запропоновану ним ціну.
Мовчання учасника аукціону, який перший підняв картку з номером, приймається ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною. Після цього ліцитатор оголошує ціну відповідно до кроку аукціону.
Торги за певним лотом закінчуються тоді, коли після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на його придбання.
Після закінчення торгів за лотом ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й аукціонний номер переможця.
Аукціон за методом зниження ціни лота. Аукціони, що використовують метод зниження ціни лота, як правило, проводяться в тих випадках, коли ніхто з покупців на двох попередніх аукціонах не виявив бажання купити майно (товари) за стартовою ціною.
Крок аукціону (мінімальну знижку) встановлює організатор аукціону. Крок аукціону розраховується двома способами. Зазвичай він становить 10 %:
o від стартової (мінімальної) ціни при проведенні попереднього аукціону за методом підвищення ціни лота;
o від стартової (максимальної) ціни при проведенні аукціону за методом зниження ціни лота.
Лот виставляється на торги за наявності не менше двох покупців.
У процесі торгів покупці (учасники аукціону) повідомляють про готовність придбати оголошений лот за оголошеноюліцитатором ціною, піднімаючи картку з номером, поверненим до ліцитатора. Якщо ніхто з учасників не виявив бажання придбати лот за оголошеною ціною, ліцитатор знижує ціну на крок аукціону, тобто на 10 %.
Мовчання учасника аукціону, який перший підняв картку з номером, ліцитатор приймає як його згоду з оголошеною ціною. Він вважається переможцем аукціону. Якщо під час проведення аукціону одночасно два і більше учасників підняли свої картки, то торги за цим лотом проводяться за методом підвищення ціни лота.
Торги за лотом закінчуються тоді, коли після триразового повторення чергової ціни лише один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на його придбання. Після закінчення торгів за лотом ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й аукціонний номер переможця.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Виноградсъкий М.Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Кондор, 2002. - 654 с
2. Дашков Л. П., Вризгалін А. В. Комерційний договір: від укладання до виконання. - К.: МПП "Капрал", 1998. - 172 с
3. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001. - 64 с
4. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. - 416 с.
6. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
7. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
8. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
9. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
10. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
11. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
12. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
13. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
14. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
15. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
16. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
17. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...