WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття інфраструктури товарного ринку та її елементів - Реферат

Поняття інфраструктури товарного ринку та її елементів - Реферат

(компанія "Фозі").
Посередницькі структури й організатори оптового обороту дуже різноманітні. їх характеристика подається в наступному розділі посібника.
Торгово-промислова палата України та її регіональні палати в усіх областях країни сприяють розвитку міжнародного економічного співробітництва та інвестиційної діяльності, займаються організацією виставок і ярмарків, ведуть недержавний реєстр українських підприємств, надають підприємствам різноманітні довідково-інформаційні послуги, здійснюють експертизу і сертифікацію товарів, надають патентно-ліцензійні, перекладацькі, митно-брокерські послуги та ін. Торгово-промислова палата України об'єднує понад 4 тис. українських підприємств і організацій різних форм власності та підприємців.
До митних органів належать: Державна митна служба України, митниці, пункти пропуску на державному кордоні України й інші організації. Вони здійснюють митне регулювання і стягування митних платежів, здійснюють контроль за переміщенням товарів і транспортних засобів через кордон України, супроводжують цінні вантажі.
Підприємства-декларанти і митні ліцензійні склади надають послуги підприємствам із декларування товарів, подання до митниці документів, представлення вантажів ітранспортних засобів для митного оформлення. Митні ліцензійні склади, крім зазначених послуг, зберігають експортні, імпортні та транзитні товари на своїх складських площах, стягуючи за це з підприємств плату відповідно до умов договору. Митні ліцензійні склади зазвичай створюються великими оптовими підприємствами, що мають відповідну матеріально-технічну базу.
Транспортно-експедиційні підприємства надають послуги суб'єктам ринку щодо підготовки вантажів до перевезення, транспортування і супроводження, розвантаження транспортних засобів у пункті призначення, оформлення здавання-прийняття вантажів. Перевезення може здійснюватися залізничним, повітряним, морським, річковим, автомобільним транспортом.
Охоронні організації і підприємства надають послуги суб'єктам товарного ринку з охорони колективної і приватної власності, вантажів, громадян, а також послуги з монтажу, ремонту і профілактичного обслуговування засобів охоронної сигналізації. Охоронну діяльність в Україні мають право здійснювати структурні підрозділи Державної служби охорони при МВС України і недержавні охоронні підприємства, що мають ліцензії на ці види підприємницької діяльності. Охоронні підприємства охороняють склади, магазини і території торговельних підприємств, офісні приміщення та ін. Від їх роботи залежить схоронність товарно-матеріальних цінностей і безпека персоналу.
Рекламні агентства, засоби масової інформації та інші розповсюджувачі реклами - це підприємства, що надають послуги з виробництва і/чи поширення реклами товарів. За своєю суттю рекламне агентство є посередником між рекламодавцем, виробником і/чи розповсюджувачем реклами, одержує комісійну винагороду з обох сторін. Проте останнім часом більший успіх мають рекламні агентства з повним циклом послуг з виробництва і поширення реклами.
Консалтингові організації включають великі багатофункціональні закордонні консультаційні фірми, українські підприємства, підрозділи (відділи) державних установ. Вони надають консультації суб'єктам товарного ринку з управлінських, фінансових, юридичних і технологічних питань. За надану інформацію і консультацію з клієнтів стягується плата.
Банки надають суб'єктам товарного ринку послуги щодо збереження вільних коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій, у тому числі в іноземній валюті.
Страхові організації в Україні представлені органами державного страхування і незалежними страховими фірмами, компаніями, товариствами, агентствами. Стосовно суб'єктів товарного ринку вони здійснюють страхування майна, вантажів, транспортних засобів, страхування цивільної відповідальності перевізників та ін.
Лізингові організації надають суб'єктам ринку своє майно в тимчасове користування за певну плату. Після закінчення договору лізингу майно повертається власнику чи стає власністю лізингоодержувача - платника лізингових платежів.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. - 416 с.
2. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
3. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
4. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
5. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
6. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
7. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
8. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
9. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
10. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
11. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
12. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
13. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...