WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття витрат обігу та номенклатура їх статей - Реферат

Поняття витрат обігу та номенклатура їх статей - Реферат

маркування і нанесення кодів на товари.
Стаття 9. Витрати на рекламу:
1) на оформлення вітрин, виставок-продажу, кімнат, де розміщуються зразки товарів, відрядження працівників підприємства на виставку-продаж і вартість зразків товарів, які передані безпосередньо покупцям або посередницьким організаціям відповідно до контрактів і угод безоплатно і які не підлягають поверненню;
2) на розроблення і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів, листівок тощо);
3) на розроблення і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів та упаковки;
4) на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, теле- і радіопередачах);
5) на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання рекламних кіно-, відео- і діафільмів;
6) на оформлення світлової, щитової, комп'ютерної, транспортної та іншої зовнішньої реклами;
7) на утримання автовідповідачів для покупців;
8) на уцінку товарів, що повністю або частково втратили свою первісну якість за час експонування зразків у кімнатах, вітринах і на виставках, а також під час демонстрації в торговельних залах самообслуговування;
9) на проведення інших рекламних заходів, пов'язаних із торговельною діяльністю.
Відповідно до законодавства не відносяться на витрати обігу витрати підприємства торгівлі на проведення реклами в разі визнання її недобропорядною.
Стаття 10. Відсотки за кредити:
До цієї статті відносяться витрати на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами, одержаними для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності незалежно від терміну кредитування.
Стаття 11. Втрата товарів у межах норм природного збитку під час перевезення, зберігання та реалізації:
До цієї статті відносяться у закупівельних цінах:
1) втрата товарів у межах норм природного збитку під час перевезення, зберігання та реалізації, що утворилися внаслідок усушки і вивітрення, розтруски і розпилення, розкришування, витікання (танення, просочування), розливання під час перекачування і продажу рідин, втрата ваги у процесі дихання плодів і овочів тощо;
2) втрата від побитого скляного і порцелянового посуду з продовольчими товарами і порожнього під час перевезення, зберігання та реалізації (в межах норм);
3) втрата від побитих під час перевезення, зберігання і реалізації порцелянових, фаянсових, скляних і керамічних виробів, ялинкових прикрас, грамплатівок, парфумерно-косметичних товарів, господарських і галантерейних виробів із пластикових мас, товарів побутової хімії у дрібній розфасовці та інших (у межах норм);
4) втрата товарів у магазинах (відділах, секціях) самообслуговування (у межах встановлених норм).
Стаття 12. Витрати на тару:
1) амортизація (знос) власної інвентарної тари і тари-облад-нання;
2) витрати на ремонт власної інвентарної тари і тари-облад-нання;
3) амортизація багатооборотної заставної тари, яка відшкодовується постачальникам відповідно до угод на поставку товарів;
4) витрати, пов'язані з ремонтом і природним зносом тари-обладнання, в частині, яка відшкодовується постачальникам (власникам тари-обладнання);
5) витрати на перевезення, навантаження та розвантаження порожньої тари у разі повернення її постачальникам або здачі підприємствам, які займаються збиранням тари;
6) витрати на очищення, прошивання, пропарювання (дезінфекцію) тари;
7) вартість тари, списаної внаслідок зносу, з відніманням вартості утилю та брухту.
Стаття 13. Відрахування на соціальні заходи:
1) відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов'язкове медичне страхування;
2) відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України), а також відрахування на додаткове пенсійне страхування;
3) відрахування до фонду страхування від безробіття;
4) відрахування на соціальне страхування від нещасних випадків.
Відрахування на обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове пенсійне страхування, страхування від безробіття та страхування від нещасних випадків здійснюється за встановленими законодавством нормами.
Стаття 14. Витрати на обов'язкове страхування майна: До цієї статті відносяться платежі з обов'язкового страхування майна підприємства торгівлі та цивільної відповідальності, передбачені законодавством.
Стаття 15. Інші витрати:
1) витрати, пов'язані із забезпеченням нормальних умов праці та дотриманням правил техніки безпеки праці, які передбачені колективним договором, укладеним між адміністрацією підприємства торгівлі й профспілковим комітетом;
2) виплати на відшкодування за заподіяну працівникові шкоду здоров'ю під час виконання ним трудових обов'язків;
3) витрати на утримання касового господарства;
4) витрати, пов'язані з управлінням торгівельною діяльністю (оплата послуг зв'язку, канцелярське приладдя, передплата газет і журналів та ін.);
5) оплата послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ;
6) витрати на експертизу і лабораторний аналіз товарів;
7) витрати на перевезення працівників підприємств торгівлі до місця роботи і назад;
8) витрати, пов'язані з набором робочої сили, передбачені законодавством;
9) специфічні витрати, пов'язані з обслуговуванням споживачів у підприємствах громадського харчування (утримання оркестрів, гардеробів та ін.);
10) витрати, пов'язані із сплатою експортного (вивізного) мита та митних зборів.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Закон України "Про підприємства в Україні", 1991.
2. Закон України "Про товарну біржу", 1991.
3. Закон України "Про захист прав споживачів", 1993.
4. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 // 36. законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності. - Вип. 1. - К.: Зовнішторгвидав України, 1997. - С. 174-185.
5. Правила продажу продовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13 березня 1995 р. // Бізнес. - 1995. - № 12.
6. Правила продажунепродовольчих товарів: Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 27 травня 1995 р. // Бізнес. - 1995. - № 12.
7. Виноградська А. М. Основи підприємництва: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2003. - 382 с
8. Виноградська А. М., Шкапова О. М. Стратегія розвитку роздрібної торгівлі // Ділова панорама. - 2001. - № 3-4.
9. Виноградсъкий М.Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Кондор, 2002. - 654 с
10. Дашков Л. П., Вризгалін А. В. Комерційний договір: від укладання до виконання. - К.: МПП "Капрал", 1998. - 172 с
11. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001. - 64 с
12. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...