WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття логістики і матеріального потоку - Реферат

Поняття логістики і матеріального потоку - Реферат

даними;
o оформлення рахунка-фактури і передача його на склад;
o упакування і навантаження на транспорт;
o оформлення рахунка-фактури, товарно-транспортної накладної, платіжних документів.
На Заході більшість компаній використовує комп'ютеризовані системи обробки замовлень. Прискорюється цикл "замовлення-відвантаження - виставлення рахунка до оплати", підвищується рівень обслуговування оптових і роздрібних покупців.
2. Складування. Склади поділяються на:
а) власні (позитивний момент - можливість контролю; негативний - знижуються оборотні кошти, важко змінити місце розташування складу);
б) орендовані (позитивний момент - вибір місця розташування, виду складу, користування послугами орендодавця з охорони, транспортування тощо; негативний - висока плата за послуги);
в) розподільні центри (призначені для переміщення, а не для зберігання товарів). Це великі автоматизовані склади в районах виробництва товарів.
Старі багатоповерхові склади із несучасними методами вантажно-розвантажувальних робіт зазнають на Заході сильної конкуренції з боку одноповерхових автоматизованих складів. Сучасні склади мають поліпшену систему навантаження-роз-вантаження, їх обслуговує невелика кількість працівників. Роботою складу управляють комп'ютери, які:
o зчитують інформацію про замовлення;
o дають сигнал навантажувачам, електричним лебідкам чи роботам відібрати товар зі стелажа і помістити його на навантажувальну платформу;
o роздруковують рахунки-фактури. Використання автоматизованих складів дає змогу:
o скоротити травматизм працівників;
o зменшити витрати на оплату праці;
o зменшити розкрадання, псування товарів.
3. Підтримання товарних запасів.
За останні двадцять років багато фірм на Заході значно скоротили обсяги товарних запасів. Вони використовують сучасні системи постачань (just-in-time), які допомагають виробникам і торговельним фірмам підтримувати низькі товарні запаси (на кілька днів). Запаси поповнюються лише тоді, коли це необхідно, а не накопичуються на складі. При цьому скорочуються витрати на зберігання.
4. Транспортування.
На організацію процесу товароруху впливає ряд факторів: а) виробничі:
o розміщення виробництва;
o спеціалізація виробничих підприємств;
o сезонність виробництва окремих товарів. Наближення виробничих підприємств до джерел сировини
призводить до нерівномірного розподілу їх по території країни, віддалення від районів споживання. Це, у свою чергу, ускладнює процес товароруху, викликає необхідність перевезення товарів на великі відстані, сповільнює їх доведення від виробництва до споживачів.
Значний вплив мае також спеціалізація виробничих підприємств на випуску вузького асортименту товарів. Дрібні магазини не в змозі одержувати їх без попереднього сортування на підприємствах оптової торгівлі. Товар проходить одну або більше ланок оптової торгівлі.
Сезонність виробництва окремих товарів уповільнює процес товароруху. Товари повинні накопичуватися на оптових підприємствах і потім рівномірно відпускатися протягом усього року (наприклад, сільськогосподарська продукція);
б) транспортні фактори:
o стан транспортних шляхів сполучення;
o види транспорту, що використовуються для перевезення товарів.
в) соціальні фактори:
o розселення населення;
o рівень грошових доходів населення;
o статево-віковий склад населення, в) торгові фактори:
o розміри, спеціалізація і розміщення підприємств торгівлі;
o ступінь складності асортименту товарів та їх властивості;
o рівень організації товаропостачання роздрібної мережі (форми і ланковість товароруху).
У торговельній практиці застосовують дві форми товароруху: транзитну і складську. Транзитна форма полягає в завезенні товарів у роздрібну торговельну мережу безпосередньо з виробничих підприємств. Вона застосовується переважно для товарів простого асортименту, які не потребують підсортування. Складська форма товароруху вважається ефективною в основному для доставки в роздрібну торговельну мережу товарів складного асортименту: товари з метою їх підсортування направляються в складські ланки.
Існують одноланкова і багатоланкова складські форми товароруху. Для визначення складської ланковості використовують спеціальний коефіцієнт. Він розраховується як відношення суми оптово-складського і роздрібного товарообороту до роздрібного.
Логістичні операції та їх види. Поняття інформаційного потоку
Як зазначалося, матеріальний потік утворюється в результаті сукупності певних дій з матеріальними об'єктами. Ці дії називаються логістичними операціями. Але поняття логістичної операції не обмежується діями лише з матеріальними потоками.
Для управління матеріальним потоком необхідно приймати, обробляти і передавати інформацію, що відповідає цьому потоку. Виконувані при цьому дії також зараховують до логістичних операцій.
У цілому логістичні операції визначають як сукупність дій, які спрямовані на перетворення матеріального і/чи інформаційного потоків.
До логістичних операцій з матеріальним потоком можна зарахувати навантаження, транспортування, розвантаження, комплектування, складування, упакування й інші операції. Логістичні операції з інформаційним потоком - це, як зазначалося, збір, обробка і передача інформації, яка супроводжує матеріальний потік. Слід зазначити, що витрати на виконання логістичних операцій з інформаційними потоками становлять істотну частину логістичних витрат.
Виконання логістичних операцій з матеріальним потоком, що надходить чи залишає логістичну систему, відрізняється від виконання таких самих операцій усередині логістичної системи. Це пояснюється переходом права власності на товар і переходом страхових ризиків з одного суб'єкта господарювання на інший. За цією ознакою всі логістичні операції поділяють на односторонні та двосторонні.
Деякі логістичні операції є, власне кажучи, продовженням технологічного виробничого процесу, наприклад, розфасовка. Ці операції можуть здійснюватися як у сфері виробництва, так і у сфері обігу, наприклад, у фасувальному цехуоптового підприємства.
Логістичні операції, що виконуються в процесі постачання підприємства чи збуту готової продукції (в процесі "спілкування логістичної системи з зовнішнім світом"), належать до категорії зовнішніх логістичних операцій. Логістичні операції, що виконуються усередині логістичної системи, називають внутрішніми. Невизначеність навколишнього середовища насамперед позначається на характері виконання зовнішніх ло-гістичних операцій.
Інформаційний потік - це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю логістичних операцій. Інформаційний потік відповідає матеріальному і може існувати у вигляді паперових і електронних документів.
У логістиці виокремлюють кілька видів інформаційних потоків. Інформаційний потік може випереджати матеріальний, бути разом з ним, йти за ним. Інформаційний потік може бути спрямований як в одному напрямку з матеріальним, так і в протилежному.
Випереджальний інформаційний потік у зустрічному напрямку містить, як правило, відомості про замовлення на товари, продукцію.
Випереджальний інформаційний потік у прямому напрямку - це, наприклад, попередні повідомлення про прибуття вантажу.
Одночасно з матеріальним потоком йде інформація в прямому напрямку про кількісні та якісні параметри матеріального потоку.
Відразу за матеріальним потоком у зустрічному напрямку може йти інформація про результати приймання вантажу за кількістю чи якістю, претензії, підтвердження прибуття вантажу.
Шлях, по якому рухається інформаційний потік, може не збігатися з маршрутом руху матеріального потоку.
Як приклад розглянемо структуру загального обсягу

 
 

Цікаве

Загрузка...