WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Укладання договорів, аналіз їх виконання (пошукова робота) - Реферат

Укладання договорів, аналіз їх виконання (пошукова робота) - Реферат

договору (контракту) про переробку давальницької сировини зазначається відповідна технологічна схема такої переробки.
Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна відображати:
o усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцію;
o кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обґрунтуванням технологічних втрат сировини;
o втрати виконавця на кожному етапі переробки.
4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).
У цьому розділі визначається, залежно від номенклатури, одиниця вимірювання товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні характеристики.
У тексті договору (контракту) про виконання робіт (надання послуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх виконання.
5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здаван-ня виконаних робіт або послуг).
У цьому розділі зазначається вид транспорту та базисні умови поставки (відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів чинної редакції), які визначають обов'язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару).
У разі укладення договору (контракту) про виконання робіт (надання послуг) у цьому розділі визначаються умови та строки виконання робіт (послуг).
6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).
У цьому розділі визначається ціна одиниці вимірювання товару та загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляються згідно з договором (контрактом), крім випадків, коли ціна товару розраховується за формулою, та валюта контракту.
Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартість. У цьому разі цінові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях), на які робиться посилання в тексті договору (контракту).
При розрахунках ціни договору (контракту) за формулою зазначається орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його укладення.
У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) зазначається загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що імпортуються за цим договором (контрактом), з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних валют.
7. Умови платежів.
Цей розділ визначає валюту платежу, спосіб, порядок, строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань.
Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) зазначаються:
o умови банківського переказу до (авансового платежу) та/ або після відвантаження товару, умови акредитива або інкасо (з гарантією);
o умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії: на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій.
8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг). У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної
передачі товару, перелік товаросупровідних документів.
Приймання-здавання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю - згідно з документами, що засвідчують якість товару.
9. Упаковка та маркування.
Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше), а за необхідності також умови її повернення.
10. Форс-мажорні обставини.
Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови договору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При цьому сторони звільняються від виконання зобов'язань на строк дії цих обставин або можуть відмовитися від виконання договору (контракту) частково чи в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажор-них обставин підтверджується торгово-промисловою палатою відповідної країни.
11. Санкції та рекламації.
Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та подання рекламацій у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань.
При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг) або суми несплачених коштів, строки виплати штрафів - від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють, або їх граничний розмір), строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов'язки сторін договору (контракту), способи врегулювання рекламацій.
12. Урегулювання спорів у судовому порядку.
У цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення спорів у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін залежно від предмета та характеруспору, а також погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке застосовуватиметься цим судом, та правил процедури судового урегулювання.
13. Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.
Зазначаються місцезнаходження (місце проживання), повні поштові та платіжні реквізити (№ рахунка, назва та місцезнаходження банку) контрагентів договору (контракту).
За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися додаткові умови, а саме: страхування, гарантія якості, умови залучення субвиконавців договору (контракту), агентів, перевізників, норми навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних примірників договору (контракту), можливість та порядок внесення змін до договору (контракту) та ін.
Порядок укладення договору
Підписання договору свідчить про волевиявлення сторін на його укладення, відповідно до якого у цих сторін виникають відповідні права, обов'язки, відповідальність.
Договір-документ є найважливішим доказом в арбітражному суді у разі виникнення спору, а інколи винна сторона, розуміючи, що від відповідальності не втекти, обирає досить "оригінальний" прийом захисту: вона заперечує сам факт укладення договору або наявність у нього тих чи інших умов на момент підписання.
У зв'язку з цим особливого значення набуває правильне оформлення тексту договору, на підставі чого юристи рекомендують:
1. Підписи сторін мають бути зроблені повністю і розбірливо. Якщо ваш контрагент заперечить свій підпис у договорі, "хрестики" та "закарлючки" можуть стати причиною того, що судова експертиза не зможе дати однозначну відповідь про авторство підпису, і це може суттєво вам зашкодити.
2. Ніколи не підписуйте чистих бланків, оскільки такими "чистими" паперами можуть скористатися нечесні люди.
3. Після підписання договору за жодних обставин не віддавайте ваш оригінал-примірник вашому контрагентові або іншим стороннім особам. Ліпше за все користуватися копією оригіналу договору. Оригінал-примірник договору, для запобігання можливій втраті або викраденню, краще покласти у сейф і

 
 

Цікаве

Загрузка...