WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Структура та зміст бізнес-плану торговельного підприємства - Реферат

Структура та зміст бізнес-плану торговельного підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Структура та зміст бізнес-плану торговельного підприємства
Бізнес-план торговельного підприємства складається з таких типових розділів:
1. Вступ.
2. Опис підприємства та галузі.
3. Характеристика товарів (послуг) і товарних ринків.
4. Характеристика конкурентного середовища.
5. План маркетингу.
6. Виробничий план.
7. Організаційний план.
8. Фінансовий план.
9. Оцінка ризику та страхування.
У кінці бізнес-плану наводяться додатки.
Вступ. У вступі зазначається повна та скорочена назва підприємства, його адреса, форма власності та правовий статус, перелік засновників із зазначенням їх адрес, розмірів часток у статутному капіталі, обґрунтування пропонованої організаційно-правової форми підприємства.
Кожна організаційно-правова форма створення підприємства має свої переваги і недоліки. Привабливою формою є одноособове володіння. Якщо передбачається створення акціонерного товариства, то потрібно визначити майбутній розподіл капіталу між акціонерами, сформувати необхідний розмір статутного капіталу, провести процедуру викупу акцій, які пропонуються для продажу.
Вступ подається як самостійний розділ, в якому стисло викладено основні положення бізнес-плану. Його слід подати так, щоб викликати інтерес у потенційного інвестора чи банку. Потрібно чітко і переконливо викласти головні аспекти пропонованого проекту, зокрема: види діяльності підприємства; необхідні фінансові ресурси для його створення і нормального функціонування; очікуваний прибуток; обсяг попиту на товари; шляхи досягнення комерційного успіху. Потрібно також викласти суть призначення бізнес-плану. Якщо цей документ розробляється з метою отримання кредиту, то зазначається сума позичкових коштів, яка потрібна для реалізації проекту.
Опис підприємства та галузі. У цьому розділі подається опис існуючого стану галузі, у якій створюється нове підприємство. Важливо зазначити актуальність створення цього підприємства в контексті стану справ у цій ланці торгівлі (оптова, роздрібна, комерційно-посередницька). Дається інформація про спеціалізацію торговельного підприємства, види підприємництва, опис основних напрямків діяльності, цілі та завдання.
Якщо нове торговельне підприємство створюється на базі вже існуючого суб'єкта господарювання в результаті зміни організаційно-правової форми, то подаються стислі історичні відомості про нього, минулі успіхи і досягнення, загальні висновки про поточний стан функціонування. У цьому разі доцільно винести в додаток основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за останні роки: обсяг товарообороту, основні фонди, оборотні кошти, чисельність працюючих, рентабельність.
Характеристика товарів (послуг) і товарних ринків. У цьому розділі необхідно дати перелік і опис товарів або послуг, які будуть пропонуватись на ринку. Варто зазначити деякі аспекти технології, яка необхідна для створення товарів, надання послуг. При висвітленні основних характеристик товарів роблять акцент на тих перевагах, які ці товари дадуть потенційним покупцям, а не на технічних подробицях.
Важливо підкреслити унікальність, відмінні особливості товарів (послуг) підприємства порівняно з конкурентами. Це може бути виражено в різній формі, зокрема: нові моделі, сучасніша технологія виробництва, вища якість виробу, низька собівартість, багатофункціональність, продаж товарів у комплексі з додатковими послугами або будь-які інші характерні переваги, що задовольняють попит споживачів. Підприємець висвітлює також особливості упаковки, дизайну своїх товарів.
У процесі аналізу товарних ринків необхідно відповісти на такі питання:
o На яких ринках (сегментах) буде виступати підприємство зі своїми товарами? Де буде його ринкова ніша?
o Хто купуватиме товари у підприємства?
o Чи є реальні можливості продавати товари на обраному сегменті ринку?
o Чи передбачається розширення товарного ринку і за рахунок чого?
o Які перспективні плани підприємства на існуючих і нових неохоплених ринках?
Вибір прийнятних товарних ринків є важливим рішенням у торговельній діяльності. Необхідно переконати інвестора в існуванні потреби в товарах підприємства, наявності сприятливих умов для виходу на ринки і можливості продажу в намічених обсягах.
Як правило, нові торговельні підприємства можуть успішно конкурувати на одному, достатньо вузькому сегменті ринку. Вибір такого сегмента може залежати від гостроти конкурентної боротьби, місткості ринку, ступеня задоволення потреб покупців, специфіки товарів. Необхідно показати, що товари підприемства на вибраних ринках здатні конкурувати з позиції якості, ціни, реклами, форм обслуговування в роздрібній мережі, післяпродажного сервісу. Доцільно також зазначити приблизні ціни, за якими продаватимуться товари.
Характеристика конкурентного середовища. У цьому розділі перелічуються основні конкуренти продавців аналогічних товарів підприємства на тих самих ринках. Дається загальна характеристика кількісних і якісних показників товарів конкурентів, дизайн, ставлення до них споживачів. Вивчаючи конкурентне середовище, слід відповісти на такі запитання:
o Як проводиться робота у конкурентів з упровадженням нових товарів на ринок?
o Який рівень цін на товари конкурентів?
o Який пропонується технічний сервіс (при реалізації технічно складних товарів)?
o У якому стані перебуває бізнес конкурентів: стабільний, розширюється чи скорочується?
o Які їхні сильні і слабкі сторони діяльності?
o Які використовуються канали розподілу, форми обслуговування та методи стимулювання покупців?
Будь-яке торговельне підприємство вивчає конкурентів при визначенні своїх шансів на ринку, плануванні бізнесу, купівлі підприємства, виході на новий ринок. Доцільно спостерігати за діями основних конкурентів, відчувати, які можуть бути з їхнього боку загрози, розробляти ринкову стратегію, враховуючи умови конкуренції. Застосування випереджаючої стратегії - один із засобів контролю ситуації, захисту й утримання позицій на ринку та розширення клієнтури.
Аналіз діяльності конкурентів, який пов'язаний зі збором та узагальненням інформації, дає можливість сформувати уявлення про суперників. Порівняльний аналіз діяльності конкурента і торговельного підприємства для визначення конкурентних переваг можна здійснювати за такими складовими: якість, унікальність, новизна товарів, ціни, торговий асортимент, надійність, доставка, місцезнаходження, інформаційне забезпечення, доступність, продаж у кредит, гарантії, технічне обслуговування, консультації клієнтам, кваліфікація персоналу.
Торговельне підприємство, оцінюючи товари і послуги конкурентів, має не лише керуватись особистим суб'єктивним підходом, а спиратись на думку споживачів, спостереження, опитування. На основі виявлених слабких сторін діяльності підприємства, порівняно з конкурентами, доцільно розробити пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг длявпровадження їх у практику.
План маркетингу. У цьому розділі бізнес-плану наводяться відомості про наявність у торговельному підприємстві служби маркетингу, канали розподілу товарів і пропозиції щодо їх удосконалення. Аналізуючи канали розподілу товарів, потрібно зазначити, як підприємство продаватиме свої товари: через власну роздрібну торговельну мережу, оптові організації, комерційних посередників, відділи (секції), що орендуються в універмагах або в інших типах роздрібних торговельних підприємств, підприємців.
У цьому розділі розкриваються також такі елементи плану маркетингу: реклама, цінова політика, методи стимулювання продажів, участь в організації сервісу, включаючи організацію гарантійного обслуговування споживачів (для технічно складних товарів), формування громадської думки про підприємство і товари.
У розділі відображається також організація продажу товарів та її форми (самообслуговування, індивідуальне обслуговування, з відкритою викладкою, за зразками, попередніми замовленнями, через інтернет-магазин), транспортне забезпечення, механізм розрахунків за товари.
Потенційні інвестори вважають план маркетингу важливою складовою

 
 

Цікаве

Загрузка...