WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Сутність і класифікація виставок (ярмарків) - Реферат

Сутність і класифікація виставок (ярмарків) - Реферат

медичної;
o фінансової та ін.
Наявність служб залежить від масштабів виставки (ярмарку), її спеціалізації та комплексу послуг, що надаються на виставці.
На організаційному етапі здійснюється вся оперативна робота - від заїзду учасників до демонтажу виставкового устаткування.
Заключний етап - це підбивання підсумків та визначення позитивних і негативних сторін у роботі виставки (ярмарку). Для цього члени оргкомітету (ярмаркому) складають звіт про виставку: розраховують прибуток та ефективність виставки, визначають ступінь досягнення поставленої мети, розробляють рекомендації на майбутнє, щоб не припускатися організаційних і фінансових помилок.
Функції Національного комплексу "Експоцентр України"
Національний комплекс "Експоцентр України" створено у 1999 році в м. Києві на базі Національного виставкового центру та Палацу мистецтв "Український дім". Це державна госпрозрахункова установа з правами юридичної особи, підпорядкована Кабінетові Міністрів України. Діяльність Експоцентру здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань і власних надходжень від господарської діяльності.
Експоцентр України виконує функції, пов'язані з виставковою діяльністю, зокрема:
o організовує міжнародні, національні, галузеві та регіональні виставки, ярмарки, торги, конференції, симпозіуми, семінари тощо;
o надає послуги іншим організаторам виставок і ярмарків;
o створює довідково-інформаційний банк даних новітніх технологій та нових видів продукції, організовує видання інформаційних бюлетенів, рекламних матеріалів;
o надає інформацію та реалізує експонати учасників виставки на аукціонах, ярмарках, виставках-продажах тощо;
o розробляє та здійснює заходи щодо ефективного використання виставкових площ, збільшення кількості видів послуг і поліпшення їхньої якості;
o надає послуги учасникам і відвідувачам виставкових заходів;
o організовує культурне дозвілля відвідувачів виставок. Експоцентр України очолює генеральний директор, якого
призначає на посаду і звільняє Кабінет Міністрів України. Майно Експоцентру є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління.
З державного бюджету фінансуються:
o виставкові заходи, що проводяться за рішенням президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України в межах коштів, визначених цими рішеннями;
o витрати, пов'язані з підтриманням громадського порядку в Експоцентрі;
o витрати на охорону навколишнього природного середовища, утримання заповідної лісопаркової зони та архітектурного комплексу;
o витрати на утримання, ремонт, переобладнання будівлі Палацу мистецтв "Український дім".
Власні надходження Експоцентр формує за рахунок надання суб'єктам господарювання виставкових, організаційних, рекламних, методичних, інформаційних, консультаційних та інших послуг. Послуги надаються за тарифами, встановленими:
o Експоцентром самостійно;
o на договірних умовах;
o державою.
Виставкова діяльність Торгово-промислової палати України
Торгово-промислова палата України (ТПП України) - це недержавна організація, що на добровільних засадах об'єднує юридичних осіб і громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об'єднання.
Нині членами ТПП України є понад чотири тисячі підприємств і фірм різних форм власності, організацій підприємців, банків та ін.
Головними завданнями ТПП України є сприяння розвитку народного господарства і національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формування сучасних промислової, фінансової та торговельної інфраструктур, створення умов для підприємницької діяльності, всебічний розвиток усіх видів підприємництва, науково-технічних і торгових зв'язків між українськими підприємцями і підприємцями інших країн.
ТПП України виконує свої завдання самостійно або через 27 регіональних торгово-промислових палат, що діють у всіх областях України і в Автономній Республіці Крим, а також через створені нею підприємства й інші організації, які вона об'єднує і діяльність яких координує.
До функцій ТПП України, пов'язаних з виставковою діяльністю, належать:
o організація і проведення міжнародних та іноземних виставок в Україні;
o організація виставок продукції українських підприємств за кордоном;
o технічне забезпечення виставок власним виставковим устаткуванням;
o проектування і монтаж індивідуальних виставкових стендів з використанням власного устаткування;
o художнє оформлення експозиції виставки, виготовлення рекламної продукції;
o надання виставкових площ у своїх павільйонах;
o юридичне супроводження угод;
o послуги з перекладу;
o рекламні послуги та ін.
При ТПП України функціонує підприємство "ЕКСПО-ДАН" (м. Київ), яке надає учасникам виставок транспортно-експедиційні та митні послуги, пов'язані з переміщенням експонатів, а саме:
o транспортування автомобільним транспортом виставкових вантажів в Україну та їх відправлення у країну виробника після закінчення виставки;
o вантажно-розвантажувальні роботи;
o зберігання тари під час проведення виставки;
o огляд вантажів інспекторами виставкового відділу Київської регіональної митниці;
o складання вантажних митних декларацій та митне оформлення виставкових вантажів "під ключ";
o перевезення виставкових вантажів з аеропорту та їх відправлення авіатранспортом після закінчення виставки;
o зберігання виставкових вантажів на складі підприємства "ЕКСПО-ДАН".
Щорічно ТПП України організовує в середньому 15 виставок, які проводяться у виставковому залі ТПП України, Київському палаці спорту. В основному ТПП України проводить міжнародні спеціалізовані виставки, втім, практикуються й універсальні виставки, наприклад, виставки-продажі "Ярмарок краси", "Різдвяний ярмарок" та ін.
Регіональні торгово-промисловіпалати організовують виставки в областях. ТПП України постійно публікує їх перелік у своєму журналі "Діловий вісник".
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Виноградсъкий М.Д., Виноградська А. М., Шкапова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Кондор, 2002. - 654 с
2. Дашков Л. П., Вризгалін А. В. Комерційний договір: від укладання до виконання. - К.: МПП "Капрал", 1998. - 172 с
3. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001. - 64 с
4. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. - 416 с.
6. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
7. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
8. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.
9. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
10. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
11. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
12. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
13. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
14. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
15. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
16. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
17. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...