WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Типи магазинів - Реферат

Типи магазинів - Реферат

устаткування (полиць, кошиків, касет, щитів, панелей), на яких можна розмістити товари. До площі викладки також включають площу підлоги, зайняту великогабаритними товарами.
Для острівних і пристінних універсальних гірок демонстраційна площа визначається як сума площ усіх полиць устаткування; щитів із кронштейнами - як добуток довжини кронштейна на його умовну ширину і на їх загальну кількість; подіумів, лотків, столів - як добуток довжини на ширину; контейнерів - шляхом множення площі їхнього дна на кількість полиць; для кошиків та інших товароносіїв, які мають круглий переріз, демонстраційна площа розраховується як площа круга за середнім діаметром.
Ступінь використання площі торговельного залу під викладку товарів характеризує коефіцієнт, який визначається за формулою:
де Kвикл - коефіцієнт використання площі торговельного залу під викладку товарів; Sвикл - площа викладення товарів, м2; ST з - площа торговельного залу, м2.
Цей показник не може безмежно збільшуватися, тому що від його завищення може постраждати раціональна організація
технологічних процесів, погіршитися видимість товарів. Вважається, що найбільш прийнятним співвідношенням між площею викладки товарів і площею торговельного залу в магазинах самообслуговування є 0,7-0,75 або 70-75 %. Значення цього показника залежить від типу устаткування, його висоти, кількості полиць, кронштейнів та інших елементів, що використовуються для демонстрації товарів.
Частина площі торговельного залу виділяється під зони для проходів покупців. Ширина проходів регламентується будівельними нормами і правилами. Однак при визначенні ширини проходів у кожному конкретному магазині варто враховувати щільність потоку покупців, тобто число покупців, що припадає на одиницю площі. Для створення комфортних умов переміщення покупців необхідно в середньому від 4 до 10 м торговельної площі на одного покупця, який перебуває в магазині.
Проходи для покупців поділяють на магістральні (основні) та бічні. Магістральні проходи зв'язують усі зони торговельного залу і простягаються уздовж стін. їхня ширина повинна забезпечувати безперешкодне переміщення основних потоків покупців.
У магазинах, де торгівля здійснюється через прилавок, виділяється площа для організації робочих місць продавців. її розмір визначається множенням довжини фронту прилавка на глибину робочого місця. При цьому глибина робочого місця включає ширину прилавка, ширину проходу між прилавком і торговим устаткуванням для викладки і розміщення робочого запасу товарів і глибину цього устаткування.
Площа зони розрахункового вузла включає площу, зайняту кабінами контролерів-касирів, площу проходів між кабінами і площу, необхідну для надання додаткових послуг покупцям у процесі розрахункових операцій.
Розрізняють такі основні варіанти технологічного планування торговельного залу: лінійне, боксове і змішане. Вибір відповідного варіанта технологічного планування здійснюється з урахуванням розмірів і конфігурації торговельного залу, асортименту товарів і методів їхнього продажу.
Лінійне планування торговельного залу є найбільш раціональним для продажу товарів методом самообслуговування. За таким плануванням зона розміщення товарів і проходів для покупців спланована у вигляді паралельних ліній торговельного устаткування, розташованих перпендикулярно лінії вузла розрахунку. Це дає можливість здійснювати централізовані касові операції в єдиному вузлі розрахунку. Воно є зручним для покупців, оскільки дає їм можливість вільно пересуватися по торговельному залу і розраховуватися за відібрані товари в одному місці. Лінійне планування створює сприятливі умови і для раціональної технології роботи магазину:
o найбільш оптимально використовується площа торговельного залу;
o є умови для створення однієї бригади матеріально відповідальних осіб і взаємозамінності працівників магазину.
Лінійне планування може бути трьох варіантів: подовжнє, поперечне і змішане.
При боксовому плануванні площу торговельного залу розбивають на ізольовані один від одного бокси (відділи). Кожен бокс має самостійний вузол розрахунку. Найчастіше боксове планування застосовується у великих магазинах. Порівняно з лінійним плануванням воно менш зручне, оскільки при комплексній покупці покупець змушений звертатися в різні відділи і оплачувати відібрані товари в кількох вузлах розрахунку. Організація окремих боксів є виправданою лише у разі продажу товарів, які потребують спеціального вибору (жіночої білизни, прикрас та ін.).
Змішане планування передбачає розміщення устаткування в торговельному залі з використанням комбінацій лінійного і боксового планування.
Планування робочих місць продавців у магазинах, що застосовують традиційний метод обслуговування покупців (через прилавок), залежить від асортименту товарів, типу магазину. Наприклад, у продовольчих магазинах ширина фронту робочого місця продавця має бути не меншою як 2 м, а в непродовольчих - не менш 3 м. Між пристінним устаткуванням і прилавком треба зробити прохід шириною не меншою як 0,9 м. Залежно від ширини прилавка і пристінного устаткування глибина робочого місця продавця може бути різною.
Розробляючи схему технологічного планування для конкретного магазину, варто враховувати його тип, розмір торговельної площі, конфігурацію торговельного залу та ін. Технологічна схема повинна відповідати таким основним вимогам:
створювати для покупців умови безперешкодного вибору товарів у мінімально короткий час; забезпечувати застосування самообслуговування при продажу більшості товарів; оптимально використовувати торговельні площі; створювати необхідні умови працівникам магазину з метою раціональної організації торгово-технологічного процесу.
Магазини повинні бути обладнані сучасними системами протипожежного захисту та оповіщення, а також засобами автоматичного пожежогасіння, аварійними виходами.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. - 416 с.
2. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
3. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с
4. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2000. - 389 с.
5. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
6. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е изд. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 320 с.
7. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
8. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
9. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
10. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
11. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
12. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
13. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...