WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товарооборот - Реферат

Товарооборот - Реферат

на комісію, торговельне підприємство виконує послуги щодо їх реалізації за комісійну винагороду (у відсотках від ціни товарів). У разі нереалізації комісійних товарів протягом ЗО днів вони підлягають уціненню або поверненню комітентові з відшкодуванням торговельному підприємству витрат за зберігання непроданих товарів.
Склад окремих форм та видів роздрібного товарообороту регламентується інструкцією про облік роздрібного товарообороту та товарних запасів.
Склад роздрібного товарообороту
До складу роздрібного товарообороту роздрібної торгівлі щодо продажу товарів населенню за готівку входить:
1. Продаж товарів черезроздрібну мережу (магазини, аптеки, намети, л арки, кіоски, АЗС, автомати, розвізну, розносну та інші види торгової мережі) за готівку, за розрахункові чеки установ банків, за перерахуванням із рахунків вкладників установ банків (за їх дорученням); продаж товарів через підприємства та секції посилочної торгівлі при універмагах та інших магазинах; також продаж товарів на борту літаків та в пасажирських поїздах. Продаж товарів населенню за розрахункові чеки установ банків, за перерахуванням із рахунків вкладників (за їх дорученням) розцінюються як продаж за готівку. Вартість товарів (включаючи вартість посилкових ящиків), що відправляються через підприємства посилочної торгівлі, включається до обсягу товарообороту на момент здачі їх підприємством торгівлі відділенню зв'язку. Продаж товарів на борту літаків та у пасажирських поїздах враховується в роздрібному товарообороті магазину-складу на момент здачі йому грошової виручки бортпровідниками та провідниками поїздів. Вартість розфасованих у магазинах продовольчих товарів враховується в роздрібному товарообороті, включаючи вартість пакування.
2. Продаж населенню товарів тривалого використання (меблів, телерадіоапаратури, холодильників, транспортних засобів та інше) за зразками на момент фактичної відпустки (доставки) їх покупцю незалежно від часу сплати грошей.
3. Продаж населенню товарів у кредит з відстрочкою платежів, товарів, прийнятих від населення на комісійній основі, причому до товарообороту включається повна вартість товарів за роздрібними цінами на момент фактичного отримання їх покупцями.
4. Продаж цукру з цукрових заводів, соняшникової олії із заводів, що виробляють рослинну олію, та масложиркомбінатів (минаючи організації споживчої кооперації) у разі закупівлі сільськогосподарських продуктів від населення, вартість концентрованих кормів та інших товарів, реалізованих населенню за зустрічним продажем.
5. Виручка пунктів-магазинів вторинної сировини від продажу населенню товарів за здану вторинну сировину.
6. Продаж друкованих видань (книг, газет, журналів, видань у грамзапису) за передплатою на момент фактичної видачі видань.
7. Продаж робітникам та службовцям форменого одягу як з роздрібної торгівлі, так і зі складів організацій, установ та підприємств на момент фактичної видачі речей на суму, що належить сплаті робітникам та службовцям.
8. Продаж споживчих товарів за іноземну валюту включається до роздрібного товарообороту в перерахунку в гривнях за курсом Національного банку України на момент продажу.
9. Продаж сільськогосподарських продуктів, худоби, птиці та інших товарів сільськогосподарськими підприємствами (колективними та міжгосподарськими підприємствами, радгоспами, спільними та іншими господарствами, створеними на базі сільськогосподарських підприємств, підсобними господарствами підприємств та організацій, що мають самостійний баланс) через торговельну мережу та зі складів господарств; продаж із підсобних господарств, що належать організаціям, установам та підприємствам, при цьому виручка від продажу продукції враховується в товарообороті господарств за місцем їх знаходження в цінах фактичної реалізації.
10. Продаж населенню будівельних матеріалів та інших споживчих товарів (власного виробництва, отриманих за рахунок товарообмінних операцій, закуплених за кордоном) безпосередньо об'єднаннями, підприємствами, організаціями, установами з оплатою через їх каси.
11. Продаж населенню лісоматеріалів, деревного палива (зі складів, безпосередньо з лісових ділянок, лісу на корені) лісозаготівельними підприємствами.
12. Продаж через торговельну мережу пільговим категоріям населення легкових автомобілів із ручним керуванням; санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами та підприємствами медтехніки; палива - організаціями, що постачають паливо, в розмірі фактично сплаченої населенням вартості.
13. Роздрібний продаж товарів пільговим категоріям населення в статистичній звітності відображається в частині "сплачено безпосередньо з бюджету", а організаціям соціального забезпечення, лікувальним, профілактичним установам- окремим рядком.
14. Продаж товарів установам, організаціям, підприємствам за безготівковим рахунком (лікувальним, профілактичним закладам, Будинкам відпочинку, Будинкам для літніх людей, загальноосвітнім закладам та дошкільного виховання, суднам морського та річкового флоту тощо).
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Захожай В. Б., Шепітко Г. Ф., Адамова 1.3. Статистика маркетингу/ За заг. ред. В. Б. Захожая. - К.: МАУП, 2001. - 64 с
2. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. - М.: ПРИОР, 2001. - 256 с.
3. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Зырянова. - Екатеринбург: РНФ "Солярис", 1995. - 416 с.
4. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. - 448 с.
5. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 580 с.
6. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-издат. дом "ФИЛИНЪ", 1997. - 772 с.
7. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
8. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
9. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 512 с.
10. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160 с.
11. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 204 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...