WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → 1. Маркетингове середовище. 2. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення - Контрольна робота

1. Маркетингове середовище. 2. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з маркетингу
1. Маркетингове середовище
Маркетингове середовище - сукупність суб'єктів, діючих за межами фірми і відносин, які складаються між ними та фірмою.
Поняття маркетингове середовище припускає визначення мікро- і макросередовища.
Мікросередовище - сукупність відносин, які складаються усередині фірми, і ті зв'язки, які на мікрорівні забезпечують одержання прибутку в результаті реалізації на ринку певного товару.
Суб'єктами мікросередовища виступають конкуренти і контактні аудиторії: постачальники, посередники, клієнти.
Характеристика мікросередовища припускає насамперед налагодження взаємодії і добрих відносин між співробітниками підрозділів фірми і підпорядкування їх меті одержання максимальних прибутків, надаючи ринку товари певних властивостей і якостей.
Але реалізація маркетингової політики передбачає урахування таких факторів мікросередовища, як поведінка постачальників, що забезпечує компанію необхідними матеріально-технічними ресурсами. Особливу увагу фірма повинна приділяти вивченню альтернативних варіантів поведінки покупців при купівлі конкретного товару.
При наявності на ринку великої кількості товарів-конкурентів вибір споживача повинен бути завжди спрямованим на покупку товару фірми, а не конкурента.
Відносини фірми з клієнтами будуються на підставі того, що ринок клієнтів в цілому неоднорідний і представлений різними видами (споживчий, виробничих товарів, посередницький, державних установ, міжнародний). Вихід фірми на конкретний ринок припускає специфічну стратегію і тактику. Досягнення поставлених цілей передбачає також урахування контактних аудиторій, які потенційно чи реально впливають на виробничу діяльність,
Таким чином, фірма на ринку діє не відокремлено, а в оточенні і під впливом різноманітних сил, які складають мікросередовише фірми і визначають характер її діяльності.
Макросередовище - більш ширше визначення, яке включає Фактори що впливають на всі елементи її мікросередовиша, але якими не може керувати фірма, тобто це неконтрольоване середовище.
Основними факторами макросередовища, в якому функціонує фірми є:
· демографічний;
· економічний;
· природний;
· політичний;
· науково-технічний;
· культурний.
Маркетинг фірми знаходиться насамперед під впливом загальноекономічних процесів. Підприємець завжди залучається до макроекономічних змін. Динаміка національного прибутку, рівень інфляції, темпи економічного росту, показники споживання і таке інше " це система господарських координат на рівні всієї країни чи окремого регіону, що обумовлює результативність комерційних зусиль кожного конкретного підприємця.
При цьому потрібно визначити, що на ринкову кон'юнктуру, середню і довгострокову перспективу розвитку впливає політичний клімат, ситуація в країні і в світі в цілому.
В сучасних умовах фактори науково-технічного прогресу повинні бути в полі зору маркетингу. Будь-які нововведення погрожують витіснити застарілі зразки і це може принести багато неприємностей фірмі, якщо не звернути належної уваги на процес досліджень і розробок.
Таким чином, вивчення маркетингового середовища є дуже важливим етапом аналізу ринкових можливостей. Відносини, що складаються між суб'єктами середовища і фірмою, можуть бути контрольовані і неконтрольовані, Отже, завданням маркетингової служби є мінімізація неконтрольованих факторів середовища і пошук можливостей непрямого впливу на них.
У розрізі викладеного маркетингове середовище поділяється на п'ять частин:
· фактори, що контролюються підприємством;
· неконтрольовані фактори;
· рівень успіху або невдачі підприємства у досягненні своїх цілей;
· зворотний зв'язок;
· адаптація.
Фактори, що контролюються підприємством - це елементи середовища маркетингу, якими управляє вище керівництво або співробітники маркетингових служб підприємства.
До факторів, що контролюються вищим керівництвом, належать:
1. Загальні цілі - завдання, що ставляться вищим керівництвом і виконання яких можна виміряти кількісно.
2. Сфера діяльності.
3. Роль маркетингу та інших управлінських дій.
4. Корпоративна культура - єдина система цінностей, норми і правила діяльності, що передаються співробітникам для дотримання.
Сфера діяльності визначає:
· загальні категорії продукції та послуг;
· функції товароруху;
· територіальні кордони;
· вид володіння;
· конкретну діяльність підприємства
До факторів, що регулюються співробітниками служби маркетингу, належать:
1. Вибір цільових ринків.
2. Цілі маркетингу.
3. Організація маркетингу.
4. Структура системи маркетингу.
5. Керівництво маркетинговою діяльністю.
Неконтрольовані фактори - це елементи середовища маркетингу, які впливають на діяльність фірми і не можуть управлятися вищим керівництвом і співробітниками служби маркетингу.
До їх складу належать:
1. Споживачі, зокрема їх характеристики, міжособові впливи, процес прийняття рішення про купівлю, організації споживачів.
2. Незалежні засоби масової інформації: радіо, телебачення, інформаційні агентства.
3. Конкуренція, зокрема структура, стратегії маркетингу конкурентів, взаємовідносини в каналах збуту, загальні фактори.
4. Економіка, зокрема темпи розвитку, витрати, рівень інфляції, рівень безробіття.
5. Наука і техніка.
6. Культура.
7. Уряд і законодавство.
8. Демографія, зокрема чисельність населення, міграція.
2. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення
Цінова стратегія підприємства - сукупність маркетингових дій відносно встановлення та регулювання ціни на товари фірми на доволі тривалий період часу. Вона залежить від цілей фірми в галузі ціноутворення, а також від загальної орієнтації у виробничо-господарській діяльності.
Стратегію ціноутворення необхідно переглядати у разі:
· створення нової продукції;
· удосконалення продукції;
· зміни конкурентного середовища на ринку;
· зміни стадії життєвого циклу товару;
· зміни витрат виробництва.
ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ТОВАР НОВИНКУ
При встановленні цін на новинку застосовуються наступні основні варіанти стратегії:
Перший варіант цінової політики полягає в послідовному ступінчатому охопленні різних прибуткових сегментів ринку - це так звана "СТРАТЕГІЯ ЗБИРАННЯ ВЕРШКІВ". Використовуючи цю стратегію, фірма отримує можливість збирання "ФІНАНСОВИХ ВЕРШКІВ" з кожного сегменту ринку. Це стає можливим за рахунок зниження ціни від максимальної до доступної для масового споживача. Така політика ефективна при умові достатньо великого попиту на даний товар, а також, коли товар не має замінника. Фірма повинна бути надійно захищеною від конкурентів патентом і мати можливість постійно удосконалювати якість товару, так як висока ціна товару примушує підтримувати образ високої якості.
Стратегія "ЗБИРАННЯ ВЕРШКІВ" застосовується принаступних умовах:
· має місце високий рівень попиту з боку великої кількості покупців;
· витрати дрібносерійного виробництва не такі великі, щоб фірма не мала прибутку;
· висока початкова ціна не приваблива для конкурентів;
· висока ціна - показник високої якості для споживачів.
Другий варіант встановлення цін на нові товари передбачає створення масового ринку за допомогою низьких цін - стратегія "МІЦНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ДО РИНКУ". При цьому конкуренти повинні бути неспроможні запровадити більш низькі ціни. Ціна при цьому не повинна асоціювати з низькою якістю товару. Але це допустимо для дуже сильних у фінансовому відношенні фірм, так як на початковій стадії необхідно фінансувати великі обсяги продукції. При реалізації цього варіанту збільшувати ціну

 
 

Цікаве

Загрузка...