WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Програма розвитку корпоративної культури - Реферат

Програма розвитку корпоративної культури - Реферат


Реферат на тему:
"Програма розвитку корпоративної культури"
ПЛАН
Вступ
1. Принципи корпоративного управління
2. Важливість корпоративного управління
3. Поняття корпоративної культури, особливості її формування та розвитку
4. Огляд програми розвитку корпоративної культури (на прикладі конкретної компанії)
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Корпоративне управління - це система відносин між акціонерами, органами управління акціонерного товариства, його менеджерами, а також іншими зацікавленими особами (працівниками, постачальниками, споживачами, кредиторами, державними та місцевими органами влади, громадськістю тощо) задля забезпечення ефективної діяльності товариства, інтересів власників та інших зацікавлених осіб.
Рівень корпоративного управління є одним з ключових факторів, що обумовлює інвестиційний клімат в країні, впливає на ефективність діяльності товариств, визначає ступінь захищеності прав інвесторів та врахування інтересів інших зацікавлених осіб.
1. Принципи корпоративного управління
Розвиток корпоративних відносин в Україні повинен відбуватися на основі загальноприйнятих принципів ефективного корпоративного управління.
Загальноприйнятими принципами корпоративного управління є:
ў захист прав та законних інтересів акціонерів - визначення корпоративних прав акціонерів та забезпечення їх належного захисту;
ў рівноправність акціонерів - рівне ставлення до акціонерів. Усі акціонери повинні мати можливість використовувати ефективні засоби захисту у разі порушення їхніх прав;
ў урахування законних інтересів зацікавлених осіб - визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб та заохочування активного співробітництва між товариством та зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць та поліпшенні фінансового стану товариства;
ў розкриття інформації та прозорість - забезпечення своєчасного і повного розкриття інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються товариства, які включають його фінансовий стан, результати діяльності, власників та управління товариством;
ў розмежування повноважень органів управління - чіткий розподіл функцій та обов'язків між загальними зборами, спостережною (наглядовою) радою та правлінням;
ў дієвість, незалежність та відповідальність спостережної ради - забезпечення стратегічного управління товариством, ефективного контролю за діяльністю правління (виконавчого органу), а також відповідальність спостережної ради перед товариством та акціонерами. Спостережна рада повинна мати можливість ухвалювати рішення з питань діяльності товариства незалежно від правління.
Таким чином, завданнями розвитку корпоративного управління в Україні є:
" підвищення ефективності діяльності акціонерних товариств;
" забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів;
" забезпечення рівного ставлення до акціонерів;
" сприяння розвитку фондового ринку;
" формування привабливого інвестиційного клімату в країні та пожвавлення інвестиційних процесів;
" сприяння соціально-економічному розвитку України.
Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб.
Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами-власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
2. Важливість корпоративного управління
Важливість корпоративного управління для товариств полягає у його внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню:
" належної уваги до інтересів акціонерів;
" рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
" фінансової прозорості;
" запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.
Важливість корпоративного управління для держави обумовлена його впливом на соціальний та економічний розвиток країни через:
ў сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;
ў підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариств;
ў урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує здійснення товариствами діяльності на благо суспільства та зростання національного багатства.
Напрямами розвитку корпоративного управління в Україні є:
" удосконалення системи захисту прав та законних інтересів акціонерів та забезпечення рівноправності акціонерів;
" удосконалення системи розкриття інформації та забезпечення прозорості діяльності товариств;
" розмежування повноважень між органами управління товариства;
" урахування законних інтересів зацікавлених осіб;
" формування та розвиток культури корпоративного управління.
3. Поняття корпоративної культури,
особливості її формування та розвитку
Формування та розвиток культури корпоративного управління потребує:
o розробки та запровадження Кодексу (національних принципів) корпоративного управління;
o створення комплексної, постійно діючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань корпоративного управління;
o проведення наукових, науково-практичних конференцій і семінарів з актуальних проблем корпоративного управління;
o поширення серед населення інформації про питання та проблеми

 
 

Цікаве

Загрузка...