WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз конкурентних ситуацій - Реферат

Аналіз конкурентних ситуацій - Реферат

конкурентів. Потенційні конкуренти, імовірність виходу яких на ринок надто висока, - це загроза фірмі, від якої вона намагається захиститися.
Потенційні прямі конкуренти поділяються на групи:
o фірми, для яких входження на ринок створить значний синергічний ефект;
o фірми, для яких входження на ринок є логічним розвитком їх стратегії;
o клієнти або постачальники, які можуть інтегруватися "вперед" або "назад".
Рівень загрози, пов'язаний з проникненням нових конкурентів, залежить від бар'єрів входження та сили опору, яку може очікувати потенційний конкурент. Такими бар'єрами можуть бути:
o економія на масштабах;
o рівень розвитку технології та правовий захист;
o сила іміджу марки;
o потреба в капіталі;
o витрати переходу, тобто одноразові витрати, пов'язані з психологічною переорієнтацією покупця при переході від товару відомого виробника до товаруфірми-початківця;
o доступ до збутових мереж;
o досвід фірми, що функціонує на ринку.
Іншими факторами, що впливатимуть на рішучість нової фірми, є її уявлення про рівень реакції існуючих конкурентів і опір, який вони можуть чинити новій фірмі.
Рівень можливого опору залежить, зокрема, від таких факторів:
o минулого досвіду та агресивної репутації щодо новостворених фірм;
o ступеня важливості ринку товарів для існуючих на ньому фірм;
o доступу до значних фінансових ресурсів та ступеня їх ліквідності.
Сукупність двох умов - існування бар'єрів входження і здатність до опору - визначає силу, що стримує потенційних конкурентів від входження в галузь.
Конкуренція з боку товарів-замінників. Товари-замінники виконують для групи споживачів однакову функцію, але для їх виробництва застосовується різна технологія. Вони створюють перманентну загрозу, оскільки заміщення завжди можливе. Наприклад, процес зниження цін на мікрокомп'ютери сприяв розвитку електронного зв'язку і замінив традиційні паперові засоби. Незважаючи на уповільнені темпи комп'ютеризації в Україні, більшість вітчизняних підприємців відмовляються від зв'язку поштою й натомість користуються послугами комп'ютерної мережі.
Фактично ціни на товари-замінники визначають верхню межу цін, яку можуть встановити фірми, що діють на товарному ринку. Чим привабливіший для користувача товар-замінник, тим обмеженіші можливості цін на ринку товару.
Товари-субститути мають стати об'єктом постійного спостереження. Особливу увагу слід звертати на витрати переходу (реальні або психологічні), що можуть бути для покупця досить суттєвими, а відтак знижуватимуть ефект виграшу в ціні.
Конкуренція з боку споживачів. Покупці певною мірою впливають на постачальника, зокрема на потенційну рентабельність фірми, змушуючи її знижувати ціну на товар, потребуючи ширшого кола послуг, сприятливіших умов платежу або граючи на існуючій конкуренції. Вплив на рентабельність фірми з метою досягнення вигідних умов існування можливий за таких умов:
o група клієнтів сформована або обсяги її закупівель становлять значну частку продажу постачальника;
o витрати на товари, які купує клієнт, становлять значну частку його власних витрат, що змушує його торгуватись;
o товари слабо диференційовані, клієнти переконані, що знайдуть інших постачальників;
o витрати переходу, пов'язані зі зміною постачальника, для клієнта незначні;
o клієнти є реальною загрозою для інтеграції "назад" і тому небезпечні як потенційні конкуренти.
Вибір своїх покупців - важливе стратегічне рішення. Фірма може суттєво поліпшити свою конкурентну позицію, якщо дотримуватиметься політики добору клієнтури (матиме вигідний "портфель замовників" і завдяки цьому уникатиме будь-якої форми залежності від груп покупців).
Конкуренція з боку постачальників. Здатність постачальників досягати вигідних умов щодо клієнтів зумовлена їхніми можливостями підвищувати ціну на свої поставки, знижувати якість товарів або обмежувати їх кількість. Постачальники, які не здатні компенсувати збільшення витрат відповідним підвищенням ціни на свої товари, можуть негативно впливати на ефективність дій клієнтів.
Умови, за яких постачальники мають велику силу в комерційних переговорах, визначаються такими факторами:
o група постачальників більш концентрована, ніж група, якій вона постачає товари;
o постачальники не відчувають загрози з боку товарів-замінників;
o фірма не є для постачальника важливим клієнтом;
o товар для клієнта є важливим засобом виробництва;
o група постачальників диференціювала свої товари, або створила великі витрати переходу для клієнта, пов'язані зі зміною постачальника, що, у свою чергу, "прив'язало" до цієї групи клієнта;
o група постачальників суттєво загрожує інтеграції "вперед". Суперництво між конкуруючими підприємствами. Конкуруючі
підприємства є реаліями ринку. Стабільного співіснування фірм у бізнесі досягти майже неможливо. Ефект стабільності рівнозначний самогубству. Коли фірма припиняє боротьбу за свої конкурентні позиції, фірми-конкуренти намагаються заполонити її сегмент ринку своїми товарами.
Список використаної літератури
1. Багиев Г. Л. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999.
2. Березин И. Маркетинг и исследование рынков. - М.: Рус. и деловая лит., 1999.
3. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.
4. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.
6. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.:Вищашк., 1994.
7. Голубков Е. 77. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995.
8. Дихтль Е., Хермген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. - М.: Высш. шк., 1995.
9. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. - СПб.: Питер, 1998.
10. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. - СПб.: Наука, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...