WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз конкурентних ситуацій - Реферат

Аналіз конкурентних ситуацій - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз конкурентних ситуацій
Інтенсивність і конкретні форми конкурентної боротьби між суперниками на ринку змінюються залежно від характеру конкурентної ситуації, яка відображає ступінь взаємозв'язку конкурентів унаслідок їх взаємодії на ринку. Існують різні типи конкурентних ситуацій та стратегії отримання конкурентних переваг.
Товарний ринок. Модель товарного ринку характеризується присутністю на ринку групи продавців, які пропонують свій товар великій групі організацій-споживачів. Товари однорідні, взаємозамінні з товарами конкурентів, мають чіткі характеристики, продаються за цінами, що визначаються залежно від співвідношення попиту і пропозиції.
Продавці на такому ринку не мають ринкової сили і їхня поведінка не залежить від дій інших продавців.
Основні характеристики товарного ринку:
o велика кількість продавців і покупців;
o недиференційовані товари (взаємозамінні);
o відсутність ринкової сили з боку виробників. Диференційований ринок. Визначається великою кількістю конкурентів, які пропонують диференційовані товари, які з погляду споживача різняться за якістю (наприклад, особлива технічна характеристика, оригінальне поєднання характеристик, якість і діапазон послуг, сила товарної марки).
Сегментований ринок. Кількість конкурентів на ньому незначна (кілька фірм домінують на ринку, створюючи значну взаємозалежність). Товар однорідний, але пропонується в різних галузях. Товари сприймаються як базові, вибір організації-споживача залежить переважно від ціни, запропонованих послуг, способів збуту і комунікації (тобто маркетингові програми значною мірою відрізняються від програм конкурентів, які пропонують недиференційований, найчастіше стандартизований товар).
Таблиця 3.6 Типи конкурентних ситуацій та стратегії отримання конкурентних переваг фірми
Тип ринку Конкурентна ситуація на ринку Ключові моменти
для отримання
конкурентних переваг Базові стратегічні питання
Товарний ринок Багато як виробників, так і покупців. Товари мають чіткі характеристики, високостандарти-зовані та взаємозамінні Економія на масштабах власної пропозиції, низька собівартість, ефективність витрат у сфері виробництва та маркетингу. Стратегія одержання конкурентних переваг - лідерство у зниженні витрат Завоювання певної частки ринку. Доцільно застосовувати стратегію охоплення ринку - масовий маркетинг
Диференційований ринок Багато виробників. Пропонуються спеціалізовані технології на товари, підкріплені роздрібними маркетинговими програмами Активна інноваційна діяльність, висока диференціація товару або патентний захист товару. Стратегія охоплення ринку - товарно-диференційований маркетинг Успішна науково-дослідна і дослідно-конструкторська діяльність та унікальність технологічного ноу-хау
Сегменто-ваний ринок Конкурентів мало або домінують кілька фірм, які істотно взаємозалежні. Пропонується звичний недиференційова-ний товар на різноманітні сегменти ринку. Висока диференціація маркетингових програм Сегментування ринку за сферою застосування товару та характеристиками споживача. Стратегія фокусування. Стратегія охоплення ринку - ринково-диференційований маркетинг Сегментування ринку за сферою застосування товару та характеристиками споживача. Стратегія фокусування. Стратегія охоплення ринку - ринково-диференційований маркетинг
Фрагментарний ринок На ринку багато постачальників, кожен з яких контролює невеликий ринковий сегмент, пропонуючи унікальний товар залежно від потреб цільового ринку. Використовуються маркетингові програми, вузькос-пеціалізовані на конкретний ринок Пошук ніші або вузька спеціалізація. Стратегія фокусування. Стратегія охоплення ринку - цільовий маркетинг Спеціалізована спрямованість щодо вузького цільового сегмента
Сегментованими є ринки комп'ютерної техніки, фінансових послуг, офісної техніки.
Фрагментарний ринок. Містить певну кількість конкурентів, кожний з яких пропонує диференційовані товари для вузького сегмента. Вони, як правило, орієнтовані на невелику частку ринку, пропонують унікальний товар для цільового сегмента і розробляють висо-коспеціалізовані маркетингові програми.
Ринкова сила та потенційний прибуток можуть змінюватись у широких межах залежно від ситуації на ринку. Розглянемо два крайніх випадки.
1. Потенціал прибутку підприємства наближається до нуля за такої ситуації:
o входження на ринок товару вільне;
o клієнти і постачальники фірми, які діють на ринку, не мають змоги торгуватись;
o через значну кількість фірм-суперників конкуренція не обмежена;
o товари схожі, існує багато замінників.
Це ідеальна модель досконалої конкуренції. За таких умов підприємство матиме слабку ринкову силу і низький потенційний прибуток.
2. Підприємство має значний потенціал прибутку за таких умов:
o існують потужні бар'єри, що блокують входження нових конкурентів;
o конкуренти відсутні, слабкі або нечисленні;
o покупці не можуть скористатися товарами-замінниками;
o покупці не мають змоги впливати на зниження ціни;
o постачальники не мають змоги впливати на підвищення ціни. Це так само ідеальна ситуація. У цьому разі фірма має високу
ринкову силу. Реальні ринкові ситуації перебувають між цими крайніми випадками. їх дослідження допомагає оцінити привабливість ринку для підприємства та динаміку конкуренції.
Здатність фірми реалізувати свою конкурентну перевагу залежить не лише від прямої конкуренції, з якою вона стикається, а й від ролі таких конкурентних сил, як потенційні конкуренти, товари-замінники, клієнти та постачальники.
За М. Портером, стан конкуренції на певному ринку характеризується такими конкурентними чинниками:
o загрозою появи нових конкурентів;
o конкуренцією з боку товарів-замінників;
o конкуренцією з боку споживачів;
o конкуренцією з боку постачальників;
o суперництвом між конкуруючими підприємствами.
Власне, взаємодія цих основних конкурентних сил визначає потенціал рентабельності підприємства.
Загроза появи нових

 
 

Цікаве

Загрузка...