WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Вертикальні маркетингові системи - Реферат

Вертикальні маркетингові системи - Реферат

необхідно спрямувати на розвиток виробництва. Припустимо, оптова ціна продажу товару становить 100 очок. Якщо роздрібна націнка дорівнює 10 %, роздрібна ціна реалізації становитиме 110 очок. Отже, прибуток учасника дорівнюватиме 10 очкам.
Крім торгової націнки у деяких ВМС діє система знижок. Якщо придбано товару на суму, що перевищує передоплату, учасникможе купувати товар за оптовою ціною з певною знижкою. Такі знижки фінансуються за рахунок витрат на формування мережі розподілу. Як правило, у таких системах формуються певні рівні продажу відповідно до його обсягу.
Приклад. Передбачається знижка для кожного рівня на 10 % за наростаючим принципом. Умовні дані наведено в табл. 7.1.
Таблиця 7.1 Обсяг закупівель та ціни продукції
Рівень продажу Обсяг закупленої продукції продажу, очок Знижка за наростаючим принципом,
% Ціна
придбання,
очок Ціна
реалізації,
очок Отриманий
прибуток,
очок
1
2
3
4 100
100-200
201-400
401-1000 0
10
20
30 100
180
320
700 110
220
480
1300
Разом 10
40
160
600
810
Отже, за рахунок збільшення обсягу оптових закупівель знижу-ється ціна на їх придбання. Певна річ, розрахунок спрощено, аби краще зрозуміти цей механізм. На практиці обсяг закупівель, а отже обсяг продажу розглядаються у граничних діапазонах. У різних ком-паніях для різних рівнів знижки змінюються ("Денксил", "Нью-Вейс", "Оріфлейм", "Лад", "Гербалайф"). Система знижок стиму-лює учасників закуповувати великі партії товару, щоб витрачати менше коштів. Проте інколи це пов'язано з певним ризиком: цілком можливо, що велику партію товару реалізувати не вдасться. Щоб уникнути цього, деякі компанії використовують бонусну систему стимулювання продажу ("Амвей"). Розглянемо її детальніше.
Наприкінці певного періоду (як правило, місяця) визначається мі-сячне замовлення працівника, і залежно від його обсягу працівникові виплачують бонус-провізійні. Перевага цієї системи полягає в тому, що продаж здійснюється за постійною оптовою ціною, а бонус утворюється від обороту, так би мовити, після виконаної роботи.
При цьому немає потреби ризикувати, придбавши одразу велику кількість товару. Можна купувати товар невеликими партіями протягом місяця, уникнувши проблем, пов'язаних з його зберіганням і транспортуванням. Бонуси виплачують за рахунок статті витрат "Витрати на формування мережі розподілу". Нижче наведено обсяги продажу за бонусами:
Якщо обсяг продажу досягне 200 очок, наприкінці місяця учасник одержує 3 % від 200, тобто 6 очок. Якщо торгова націнка становить 10 %, сумарний прибуток за місяць буде таким:
200 1,1 = 220 очок;
220 - 200 = 20 очок;
20 + 6 = 26 очок.
Перерахувавши отримані очки у валюту певної країни, дістають розмір бонусу в грошових одиницях.
Розглянемо механізм побудови ВМС. Припустимо, що система будується повільно і постійно. Щомісяця протягом півроку організатор системи А залучає одного учасника (рис. 5.4).
Рис. 5.4. Рівномірна схема залучення учасників за вертикального розподілу
Груповий обсяг замовлень - 1400 очок (А+Б + В + Г + Д + Е + Є). Загальний заробіток організатора в разі торгової націнки 10 % через 6 міс. становитиме:
200 o 0,1 = 20 очок - чистий дохід організатора;
1400 o 0,12 = 168 очок - спільно зароблений прибуток;
1200 o 0,03 = 36 очок - прибуток, який заробили учасники Б - Є;
20 + 168 - 36 = 152 очки - загальний прибуток організатора.
Якщо організатор відмовиться реалізовувати продукт, він одер-жуватиме тільки прибуток від роботи учасників, яких він залучив:
152 - 20 = 132 очки.
Проте рівномірно розподілити обсяги продажу в реальній ситуації дуже важко, тому що партнери працюють з різною інтенсивністю. Визначимо прибуток організатора А у змінених умовах (рис. 5.5).
Рис. 5.5. Нерівномірна схема залучення учасників за вертикального розподілу
Система збільшується на одного учасника на місяць. Торгова націнка становить 10 %.
Груповий обсяг замовлень - 1100 очок.
Розраховуємо:
200 0,1 = 20 очок - прибуток основного організатора;
1100 o 0,09 = 99 очок - прибуток, отриманий за рахунок роботи всіх учасників;
500 o 0,03 = 15 очок - прибуток, отриманий від роботи учасників Б, В, Е, Є;
400 o 0,06 = 24 очки - прибуток, отриманий від роботи учасника Г;
20 + 99 - 15 - 24 = 80 очок - загальний прибуток організатора за 6 міс.
Таким чином, усі учасники мають подбати про взаємний успіх і допомагати один одному для того, щоб збільшувати власний обсяг товарообігу, а отже, підвищити відсоток свого бонусу.
Список використаної літератури
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. - М.: Экономика, 1990.
2. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.
3. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.
4. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.:Вищашк., 1994.
5. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. - М.: Междунар. коммерческие отношения, 1996.
6. Голубков Е. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995.
7. Дегтяренко В. Г. Основы логистики и маркетинга. - М.: Гарда-рика, 1996.
8. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1992.
9. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. - СПб.: Питер, 1998.
10. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. - К.: Вид-во НАУ, 1998.
11. Лудченко О. А., Лудченко Я. О., Примак Т. А. Планирование технической подготовки автомобилей: Учеб. пособие. - К., 1999.
12. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Аза-рян. - Харків: Студцентр, 2002.
13. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільсько-го. - К.: Основи, 1998.
14. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. - М.: Рефл-бук, 1999.
15. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вища шк, 1994.
16. Примак Т. А. Планирование деятельности предприятий: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1998.
17. Примак Т. А. Руководство по планированию деятельности предприятия. - К.: Влад и Влада, 1998.
18. Примак Т. О. Економіка підприємств: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1999.
19. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. - К.: Експерт, 2001.
20. Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе / Пер. с анг. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...