WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ринкова орієнтація компанії. Класифікація маркетингу - Реферат

Ринкова орієнтація компанії. Класифікація маркетингу - Реферат

нового імпульсу
Попит коливається, його слід стабілізувати
Попит відповідає можливостям фірми, його необхідно підтримувати на такому рівні
Попит надмірний, його слід зменшити
Сформувався ірраціональний попит, його варто звести до нульового рівня
o некомерційний (кошти на його здійснення можуть виділятися з бюджету не лише фірми, а й держави або місцевої адміністрації), його мета необов'язково полягає в одержанні прибутку (доброчинність, місіонерство тощо);
o базовий, реалізація якого пов'язана з фінансуванням процесу продажу;
o реактивний - організація процесу продажу доповнюється розробленням і здійсненням спеціальних програм спілкування з покупцями (покупець може звернутися до фірми-виробника або торгової фірми у разі виникнення будь-яких питань, скарг або побажань);
o відповідальний - через невеликі проміжки часу після акту продажу виробник цікавиться думкою споживача про відповідність якості товару купівельним очікуванням, з'ясовує пропозиції споживачів з удосконалювання продукції або послуг, пов'язаних із продажем;
o проактивний - торгові представники компанії звертаються до споживачів із пропозиціями вдосконаленіших або нових товарів;
o партнерський -компанія працює в постійній взаємодії зі споживачами. Партнери зайняті спільним пошуком шляхів найраціональнішого використання капітальних ресурсів і ефективного ведення справи;
o прямий - формування безпосередніх тривалих відносин із покупцями. Головною метою є одержання фірмою "певних відгуків" або замовлення з боку покупців;
o сітьовий - забезпечення зв'язку між виробником, споживачем та посередником на договірних засадах;
o пристосований - пов'язаний з вирішеннямпитань передання коштів на суспільні та добродійні потреби.
За ступенем охоплення цільової аудиторії:
o наступальний (агресивний), спрямований на інтенсифікацію продажу і залучення більшої кількості покупців;
o спробний - апробується певний вид товару у покупців-новаторів;
o вибірковий - спрямований на певні сегменти ринку;
o масовий - орієнтований на масового покупця. За ступенем охоплення ринку:
o недиференційований - фірма звертається до всього ринку з пропозицією товару;
o диференційований -фірма виступає на деяких обраних сегментах з пропозицією окремих товарів;
o концентрований - фірма концентрує зусилля на одному сегменті ринку.
Залежно від темпів виробництва (збуту) товарів - швидкий, помірний і скорочуваний.
За ступенем охоплення території:
o національний - досліджуються проблеми реалізації товару в межах національного ринку;
o міжнародний (зовнішньоторговельний) - досліджуються проблеми збуту продукції національних підприємств, створених за кордоном;
o експортний - займається додатковими дослідженнями іноземних ринків для національної фірми;
o імпортний - здійснює додаткові дослідження умов ефективних зовнішніх закупівель товарів і умов впливу цього на конкурентоспроможність вітчизняної продукції.
За ступенем поєднання інтересів фірми-продуцента, постачальників та посередників:
o трансакційний - визначаються (узгоджуються) умови, час, місце здійснення обмінних угод фірми;
o взаємний - в обмінних угодах зацікавлені продавці та покупці;
o торгове партнерство - компанія пропонує значним партнерам підтримку у вигляді спільних розробок з оформлення вітрин, упорядкування планів торгівлі, просування товарів на ринок і організацію матеріально-технічного забезпечення.
Залежно від маркетингової стратегії і тактики конкурентів:
o імітаційний - наслідує кроки конкурентів;
o інноваційний - випереджає конкурентів;
o оборонний - застосовується переважно фірмами-лідерами на ринку для збереження своїх позицій і відмежування від конкурентів;
o атакуючий (або агресивний) - застосовується фірмами, які претендують на лідерство. Різновидом його є "партизанський" маркетинг, тобто швидка адаптація фірми до появи нових технологій, ідей, купівельних сегментів порівняно з конкурентами. Залежно від ставлення фірми до діяльності власної маркетингової
служби:
o інтегрований - робота усіх відділів компанії спрямована на задоволення інтересів клієнта. У цьому разі звертають увагу на те, що функція маркетингу повинна виходити за межі маркетингової служби і поширюватися на усі відділи, охоплюючи весь персонал компанії;
o внутрішній - націлений на працівників компанії (навчання, стимулювання і мотивація працівників усіх ієрархічних рівнів управління);
o зовнішній - спрямований на людей, які не працюють у компанії. Залежно від урахування видів діяльності окремої особи:
o маркетинг організацій або маркетинг окремої особи - вивчає наслідки маркетингового впливу фірми на особу або колектив;
o маркетинг місць - досліджуються умови підтримки або зміни думки людей щодо визначених місць (територій) виробничої або невиробничої діяльності: маркетинг житла займається питаннями будівництва, продажу, оренди землі під житло; маркетинг господарських забудов розглядає проблеми використання землі під промислові об'єкти; маркетинг інвестицій у земельну власність досліджує використання землі як об'єкта вкладення капіталів. Отже, класифікація маркетингу дуже складна і залежить від багатьох чинників, які необхідно враховувати, плануючи маркетингові заходи.
Список використаної літератури
1. Багиев Г. Л. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999.
2. Березин И. Маркетинг и исследование рынков. - М.: Рус. и деловая лит., 1999.
3. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.
4. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.
5. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.:Вищашк., 1994.
6. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. - СПб.: Питер, 1998.
7. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. - К.: Вид-во НАУ, 1998.
Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Аза-рян. - Харків: Студцентр, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...