WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ринкова орієнтація компанії. Класифікація маркетингу - Реферат

Ринкова орієнтація компанії. Класифікація маркетингу - Реферат

без консервантів, а також привабливу упаковку. Така продукція має високі смакові якості, не шкідлива для здоров'я споживачів.
Порівняльну характеристику перелічених концепцій наведено в табл. 1.1.
Таблиця 1.1 Порівняльна характеристика концепцій організації виробництва
Вихідна точка Фокус уваги Засоби досягнення Прибуток як результат
Вдосконалення виробництва
Виробництво Виробництво Удосконалення технології виробництва та оптимізація сфери розподілу товарів Збільшення обсягу виробництва і зниження витрат
Вдосконалення товару
Виробництво Продукт Удосконалення якості й характеристик продукту Удосконалення виробництва і реалізації удосконаленого товару
Інтенсифікація комерційних зусиль
Виробництво Продукт Продаж і просування Збільшення обсягу продажу
Маркетинг
Цільовий ринок Споживчі потреби Інтегрованиймаркетинг Задоволення потреб покупців
Соціально-етичний маркетинг
Виробництво Споживчі потреби і підвищення добробуту споживача та суспільства загалом Інтегрований маркетинг Задоволення потреб покупців і підвищення добробуту суспільства загалом, а також збереження довкілля
Концепція стратегічного маркетингу. Сутність цієї найсучаснішої концепції полягає в довгостроковому перспективному плануванні діяльності підприємства з урахуванням ґрунтовного аналізу кон'юнктури ринку. Цього можна досягти, створивши економіко-математичні моделі ринку, на базі яких формуються стратегії підприємства, спрямовані на повне задоволення потреб споживачів з урахуванням прогнозу їх розвитку.
Отже, компанії, які обрали маркетингову або соціально-етичну концепцію розвитку виробництва, повинні орієнтуватися на потреби покупців. Будь-яке рішення щодо купівлі певного товару може бути компромісним. Уявлення про потреби споживача складають тільки внаслідок спеціальних досліджень. Коли всі відділи компанії працюють, аби задовольнити інтереси клієнтів, формується дворівнева система інтегрованого маркетингу: перший рівень - визначення функцій маркетингу на підприємстві; другий - узгодження роботи всіх відділів.
Неправильне розуміння маркетингової концепції може спричинити непередбачені наслідки. Наприклад, у деяких комерційних школах України учням молодших класів викладають маркетинг, не даючи при цьому основ економіки. Не маючи підґрунтя для вивчення, діти, звичайно, не можуть зрозуміти сутності маркетингу, що формує в них негативне ставлення до цієї науки. Тому неообхідно знати, що маркетинг не ідеологія, а філософія бізнесу.
Крім того, повсюдно застосовують агресивні маркетингові заходи, що ґрунтуються на законах психології. За статистичними даними, людей, залежних від зовнішніх обставин, налічується приблизно 70 % від загальної чисельності населення. Вони є психологічно слабкими. Під впливом занадто агресивних маркетингових дій такі люди часто розгублюються і не можуть визначити, яку частку власного бюджету необхідно використати на обов'язкові платежі (оплата житла, навчання, купівля першочергових продуктів харчування), а яку - на необов'язкові (оплата товарів, які можна купити й через деякий час). Іншими словами, люди (споживачі) інколи купують товари, які на дану мить для них не є необхідними.
Неправильне використання маркетингу іноді може зумовити гальмування науково-технічного прогресу. Розвиток науки часто на багато років випереджає розвиток суспільства. В результаті створюються вироби, які змогли б задовольнити потреби споживачів через 20-30, навіть 50 і більше років. Звичайно, бувають випадки, коли фінансуванням подібних проектів займаються комерційні організації. Але нині помічено тенденцію до різкого скорочення фінансування науки такими підприємствами й здебільшого через те, що вони просто не впевнені у своєму існуванні протягом такого значного періоду. Тому таке фінансування повністю повинна взяти на себе держава.
Класифікація маркетингу
Існує багато видів маркетингу. їх можна згрупувати за певними принципами.
Залежно від орієнтації маркетингової діяльності:
o орієнтований на продукт - спрямований на вдосконалення якостей і властивостей товару;
o орієнтований на споживача - передбачає попереднє вивчення потреб ринку;
o змішаний - містить властивості двох попередніх видів маркетингу. Залежно від сфери застосування:
o товарів споживчого попиту - передбачає дослідження потреб споживчого ринку, розроблення та реалізацію товарів широкого вжитку;
o виробничо-технічного призначення - передбачає вивчення промислового ринку, розроблення товарів промислового призначення, упровадження їх на ринок та реалізацію;
o торговий - працює на ринку посередників;
o прямих інвестицій - досліджує проблеми інвестиційної діяльності національної фірми за межами країни.
Залежно від терміну, на який розрахована маркетингова політика підприємства:
o стратегічний - розроблюється на найтриваліший період і полягає в розробці маркетингових стратегій;
o тактичний - розроблюється на менш тривалий період;
o оперативний - розроблюється на найкоротший період, що дає змогу постійно коригувати маркетингові заходи залежно від стану ринку;
Залежно від завдань попиту (табл. 1.2);
Залежно від головних суб'єктів уваги - виробничий, товарний, збутовий, ринковий і сучасний.
За рівнем розв'язання маркетингових завдань - макро- та мік-роекономічний.
За ступенем диференціації маркетингових функцій - глобальний і диференційований
Залежно від кінцевої мети діяльності підприємства:
o комерційний (кошти на здійснення цього маркетингу виділяються з бюджету підприємства; мета його здійснення - отримання прибутку);
Таблиця 1.2 Види маркетингу та відповідні завдання попиту
Вид маркетингу Завдання попиту
Конверсійний
Стимульований
Розвиваючий
Ремаркетинг
Синхромаркетинг
Підтримувальний
Демаркетинг
Протидіючий Попит на товар або послуги негативний, його варто стимулювати
Попит на товар відсутній, його необхідно створювати
Попит потенційний (він існує, але товару ще немає), необхідно створити товар
Попит знижується, необхідно товар оновити, надати попиту

 
 

Цікаве

Загрузка...