WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Ринок м’яса в Україні - Реферат

Ринок м’яса в Україні - Реферат

сільськогосподарського підприємства, відповідати прийнятій спеціалізації господарства.
Залежно від віку молодняку, що вибуває із стада, і складається, в основному, відповідна структура поголів'я великої рогатої худоби, Щоб мати у стаді 35% корів, треба продавати надремонтний молодняк приблизно у віці 20,7 місяця, щоб було 40% корів -відповідно у 16-місячному, 45% - у 12,7, 50% - 9,3, 55% - 6,5, 60% - 4,5 і 65% - у віці 2,5 місяця. Підвищення питомої ваги корів у стаді супроводжується зростанням поголів'я ремонтного і зменшенням надремонтного молодняку, що сприяє збільшенню виробництва молока і зменшенню - яловичини.
Для забезпечення населення продуктами скотарства за науково обгрунтованими нормами (390 кг молока і 33 кг яловичини в забійній масі на душу населення за рік) частка корів у стаді повинна становити 40%, а молодняк великої рогатої худоби треба реалізувати на м'ясо в 16-місячному віці живою масою однієї голови близько 400 кг.
При питомій вазі корів у стаді від ЗО до 40% скотарство розвиватиметься в м'ясо-молочному напрямі, від 40 до 50% - у молочно-м'ясному і понад 50% - у молочному. Залежно від напряму розвитку галузі й складається відповідне співвідношення вікових і статевих груп поголів'я в стаді:
Напрями розвитку скотарства Корови Нетелі Телички Бички
М'ясо-молочний 38 8 11 20 7 16
Молочно-м'ясний 45 9 12 17 17
Молочний 60 11 13 14 2
При цьому телиці старше року, яких спарують у І кварталі, в кінці року мають перейти в групу корів. За таких умов середньорічне поголів'я нетелей завжди буде більшим, ніж на початок року. Кількість нетелей зростатиме також залежно від темпів збільшення поголів'я корів.
Ринок продукції свинарства
Серед заходів, що сприятимуть розвитку галузі, провідне місце посідають:
o зменшення собівартості продукції на основі дотримання технологічних параметрів (одержання 1,5-2 опоросів - 16-18 поросят) за рік на основну свиноматку, середньодобових приростів живої маси тварин на вирощуванні і відгодівлі не менше 400-450г, забезпечення повноцінними кормами з розрахунку ПО-120 ц корм. од. на одну свиноматку із шлейфом);
o використання виробничих потужностей галузі, особливо промислових комплексів з прогресивними технологіями;
o інтеграція виробництва свинини з її переробкою, впровадження поглибленої переробки сировини та розширення асортименту готової продукції;-розробка і впровадження інвестиційних проектів із застосуванням прогресивних технологій виробництва, переробки та реалізації готової продукції в конкретних підприємствах та нових формах господарювання (агрофірми, асоціації, корпорації тощо);
o встановлення стабільних технологічних і економічних зв'язків між сільськогосподарськими й переробними підприємствами та узгодження інтересів усіх учасників технологічного циклу виробництва м'ясної продукції;
o створення кооперативів,, асоціацій виробників свинини з переробниками і торгівлею, встановлення справедливої частини галузі в кінцевій ціні продукції.
Ринок продукції вівчарства
Система основних принципів розвитку діяльності інтегрованих формувань свідчить про обгрунтованість, цілеспрямованість сумісного виробництва товаровиробників вовни та іншої продукції вівчарства з промисловими підприємствами на кінцевий результат - виготовлення і реалізацію готового виробу і виступає як своєрідна виробничо-правова домовленість за системою відносин, сталих зв'язків, взаємодії, обмінних процесів, розподілу прибутків між виробниками сировини, переробниками, легкою промисловістю і торгівлею. На відміну від інших галузей АПК у подальшому використанні вівчарської сировини беруть участь десятки різних видів промислових підприємств (хутрово-шубні, вовняно-ткацькі, камвольні, трикотажні, шкіряні та ін.) з упровадженням прогресивної технології і перспективних форм організації виробництва.
Інтегровані ланки взаємодіють за встановленими жорсткими вимогами організованого ринку щодо мінімалізації виробничих витрат, собівартості одиниці продукції та поліпшення її якості, конкретних термінів поставки, заохочень через відносні ціни і доходи. Можливі обмеження самостійності деяких ланок формування, але вони повинні компенсуватися зміцненням стабільності та ефективністю виробництва.
Слід зазначити, що всі форми власності інтегрованого формування - приватна, колективна і державна - повинні бути рівноправними та взаємодіючими при державному регулюванні і ринковому саморегулюванні. Залежно від ринку продукції вівчарства визначається базова стратегія швидкого виходу з кризи, відродження агропромислового виробництва і науково-технічного прогресу. Фактично розкривається регульований процес поділу праці, зближення економік різних ланок, формування сучасної високоефективної структури підприємств з метою вирівнювання їх економічного розвитку.
У вівчарстві разом з підприємствами легкої промисловості повинні формуватись власні стратегія і напрями розвитку інтеграції виходячи як з інтересів народного господарства, так і кожної ланки інтегрованого формування зокрема. Інтеграція розпочинається із структурної перебудови виробництва, його стабілізації, пожвавлення в умовах єдиного технологічного процесу. Її напрями показують умови співпраці, взаємного узгодження інтересів всіх партнерів з метою комплексного і системного розвитку вітчизняного вівчарства та підприємств легкої, харчової та інших промисловостей. Напрям інтеграції визначається характером виробничої діяльності інтеграційного формування, складом партнерів, порядком економічних відносин.
Напрям інтеграційних процесів може бути ефективним лише за умов панівного становища на внутрішньому та зовнішньому ринках реалізації найкращих виробів, які користуються великим попитом, а також розробки та впровадження стратегії захисту свого ринку і товаровиробника та обмеження посередництва в комерційній діяльності.
Напрям інтеграційної системи - це шлях до змішаної економіки щодо розвитку і зближення різних сфер цілеспрямованого виробництва власними силами з урахуванням основних принципів, особливостей перехідного періоду до ринку та тенденцій світової системи. Для розвитку цього процесу необхідно мати відповідний паритет цін між сировиною вівчарства та промисловою продукцією, сприятливу податкову політику, наближення банківської системи до інтересів власного виробника.
Оскільки вівчарство - винятково важлива галузь тваринництва, що забезпечує продукти і незамінну сировину, то її відродження має особливе значення.
До основних факторів ефективного ведення вівчарства на державному і господарському рівнях належать такі:
o посиленнярегулюючої ролі держави у проведенні реформи та захисту вітчизняного товаровиробника;
o підпорядкування грошово-фінансової і кредитної систем інтересам власного виробництва;
o опора на власні сили, науково-технічний, технологічний потенціали та на допомогу держави;
o посилення відповідальності виконавчих структур у справі відродження вівчарства;
o еквівалентне співвідношення між цінами реалізації продукції і вартістю продукції промислового постачання;
o реструктуризація боргів господарств (племзаводів, плем-репродукторів та спецгоспів) перед державою;
o ефективне використання сільськогосподарських угідь, основних засобів виробництва,

 
 

Цікаве

Загрузка...