WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Основи банківського маркетингу - Курсова робота

Основи банківського маркетингу - Курсова робота

і навички реферування стануть у нагоді при подальшій роботі над дисертаційним дослідженням через те, що тема дослідження передбачає велику роботу по ознайомленню із досвідом німецької банківської систему. Цю роботу майже неможливо здійснити без опрацювання першоджерел - наукової літератури та інформаційних матеріалів банків, які, звичайно, видаються німецькою мовою.
В додатку до реферату наведено перелік найважливіших цікавих термінів та словосполучень (з перекладом українською), які було опрацьовано впродовж читання та реферування німецькомовного першоджерела.
VI. Додаток
Перелік цікавих слів та словосполучень:
1. Unternehmensf?hrung f - управління підприємством, менеджмент (вибір форм та методів управління, планування, організації, система інформації та таке інше)
2. Engpa? m - 1. вузьке місце (економічна ситуація або стадія виробничого процесу, при якій пропозиція систематично менше за попит); Engpa? - 2. дефіцит, нестача
3. Befragung f - опитування, анкетування
4. Entscheidungsfindung f - розробка рішення, знаходження рішення
5. Zielsetzung f - постановка мети
6. Arbeitspolitisches Instrumentarium n - інструменти збуту, інструментарій ринкової політики
7. Verkaufsf?rderung f - стимулювання збуту, продаж
8. Handzettel n - рекламна листівка
9. Absatzmarkt m - ринок збуту
10. Bankleistung f - послуга банку, банківська послуга, банківський продукт
11. Vertriebskanal m - канал збуту, канал товаропросування
12. Werbemittel n - засіб реклами, рекламний носій
13. zeitliche Dimension f - часовий вимір, часовий критерій
14. Marktforschung f - дослідження ринку, маркетингове дослідження
15. Marktstudie f - дослідження ринку, вивчення ринку
16. Marktsegmentierung f - сегментація ринку
17. Bankloyalit?t der Kunden - лояльність клієнтів по відношенню до банку
18. Effizienz der absatzpolitischen Ma?nahmen - ефективність застосування маркетингових інструментів, ефективність заходів по покращенню збуту
19. mangelhafte Markttransparenz f - недостатня прозорість ринку
20. Geldbeschaffungskosten pl - витрати на залучення капіталу, вартість рефінансування
21. Privatkundschaft f - сукупність приватних клієнтів, клієнти-фізичні особи
22. Umsatzprovision f - комісійні в залежності від обороту (підприємства)
23. Kontof?hrungsgeb?hr f - вартість касового обслуговування, плата за ведення рахунку
24. Abstraktheit von Bankleistungen - абстрактність банківських послуг
25. Expansion der Zweigstellennetze - розширення мережі філій (представництв) банку
26. Routineleistungen pl - "рутинні" послуги банку
27. Schalter?ffnungszeiten pl - години роботи банку
28. Erkl?rungsbed?rftigkeit von Bankleistungen - необхідність в наданні консультаційних послуг при збуті банківського продукту
29. Werbema?nahmen pl - рекламні заходи
30. Schaufensterwerbung f - реклама в вітринах
31. Werbeaufwendungen pl - витрати на рекламу
32. Leistungs(Produkt-)werbung f - продуктова реклама, реклама банківського продукту
33. Instituts(Image-)werbung f - іміджева реклама, реклама іміджу банківської установи
34. ?ffentlichkeitsarbeit f - зв'язки з громадськістю (PR)
35. Unternehmensidentit?t f, (англ. Corporate Identity) - фірмовий стиль
36. Produktentwicklung f - розробка продукту
37. Vertriebsweg m - канал збуту, метод товаропросування
38. Sortimentspolitik f - політика щодо асортименту продукції
39. Distribution f - товаропросування на ринок, збут
40. Gro?handel m - оптова торгівля
41. Einzelhandel m - роздрібна торгівля
42. direkter Absatz m - прямі продажи, прямий збут (без посередників)
43. K?ufermarkt m - "ринок покупця"; ситуація, коли пропозиція на багато перевищує попит
44. Produktlebenszyklus m - цикл життя продукту
45. Marktdurchdringung f - проникнення на ринок, завоювання ринку
46. Nachfrageorientierung f - орієнтація на попит
47. variable Kosten pl - змінні витрати
48. R?ckkopplung f - зворотній зв'язок
49. Schulung f - підвищення кваліфікації персоналу
50. Gewinnspiel n - лотерея, конкурс, вікторина
51. Zielgruppe f - цільова група
52. Werbeerfolgskontrolle f - контроль за ефективністю реклами
53. Verfahren n - спосіб, процедура, методика
54. Media-Werbung f - реклама у засобам масової інформації
55. Verkaufsort m - магазин, торгова точка
56. Beratungsgespr?ch n - консультація
57. Werbegeschenk n - подарунок рекламного характеру, презент
58. Schlagzeile f - заголовок, перший рядок в статті
59. Werbeslogan n - слоган, девіз фірми
60. Kaufentscheidung f - рішення про здійснення покупки
61. Kernfrage f - головне питання, ключове питання
62. Sichteinlagen pl - безстрокові вклади, вклади до вимоги
63. Beschaffung von Fremdmitteln - залучення додаткового капіталу
64. ?berweisung f - переказ (грошей)
65. Wettbewerbsanalyse f - конкурентний аналіз, аналіз конкурентів
66. Finanzdienstleistungen (FDL) pl - фінансові послуги, послуги фінансового характеру
67. empirische Untersuchung f - емпіричне дослідження ринку
68. Entscheidung zum Bankwechsel - рішення про зміну банку
69. Anforderungen an das Kreditinstitut - вимоги до кредитного інституту
70. Stammkundschaft f - постійні клієнти
71. Akquisition f - залучення нових клієнтів
72. Laufzeit f - строк дії
73. Auswertung f - оцінка, аналіз
74. Gewinnverlauf m - динаміка прибутку
75. Repr?sentativit?t der Erhebung - репрезентативність опитування (виборки)
76. Stichprobe f - виборка, виборочна сукупність
77. Grundgesamtheit f - генеральна сукупність
78. Kostenrechnung f - кошторис, підрахунок витрат
79. Konsumentenverhalten n - поведінка споживачів
80. vertrauensempfindliche Leistungen pl - послуги, що потребують конфіденційності
81. unter Ber?cksichtigung - приймаючи до уваги
82. Risikoumfang m - обсяг ризику
83. Durchschnittswert m - середнє значення
84. Liquidit?t der Bank - ліквідність банку
85. Geldausgabeautomat (GAA) m - банкомат
86. Kontoauszugsdrucker (KAD) m - принтер для друку виписок про стан рахунку клієнта
87. Gehaltskonto n - рахунок, на який зараховується заробітна плата
88. Kreditw?rdigkeitspr?fung f - перевірка платоспроможності клієнта
89. Gesamtheit der Vorstellungen - сукупність уявлень
90. bestehende Kontakte pflegen - підтримувати існуючі контакти
91. Betriebsbesichtigung f - екскурсія на виробництво, знайомство з підприємством
92. F?rderungsprogramm n - програма стимулювання
93. F?hrungskr?fte pl - керівництво, керуючий персонал
94. ges?ttigter Markt m - насичений ринок
95. Sekund?rinformation f - вторинна інформація
96. Darstellung der Forschungsergebnisse - презентація результатів дослідження
97. Motivationstheorie f - теорія мотивації
98. Bed?rfnis nach Selbstverwirklichung - потреба в самореалізації
99. Adre?buchwerbung f - реклама в телефонних довідниках
100. Zahlungsbedingungen f - умови платежу

 
 

Цікаве

Загрузка...