WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розробка маркетингової програми - Курсова робота

Розробка маркетингової програми - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"Розробка маркетингової програми"
План
Вступ…………………………………………1-2
1. Розвиток виставкового бізнесу в світі та в Україні……………………………..3-13
2. Визначення місця АТЗТ "Зовнішекспобізнес" на ринку України……………………….14-23
3. Вибір цільових напрямків діяльності……24-30
4. Розробка маркетингової програми………31-38
Висновки…………………………………….39-42
Використана література…………………….43
ВСТУП
Виставочна діяльність в Україні стає в все більшій мірі самостійним сектором економіки, через який в нашу країну надходять необхідні товари і послуги із-за кордону, надходить на внутрішнє ринок найбільш конкурентноздатна продукція вітчизняного виробника і формується значна частина експортного потенціалу.
Проведення торгових ярмарків і виставок, що є по своїй природі багатоцільовим засобом підприємницької комунікації, тісно зв'язане з політичною, демографічною, економічною і технологічною кон'юнктурою, що формує чинники, якими визначається кількість, характер, географічний розподіл заходів, а також політика їхніх організаторів в відношенні спеціалізації і рівня послуг, що надаються.
Безперешкодне розповсюдження ділової інформації, відчутна присутність транснаціональної продукції на міжнародному ринку і активна пропозиція нових товарів в поєднанні з тенденцією уніфікації попиту істотно впливають на політику маркетингу підприємств, а, отже, і на їхню "виставочну поведінку" - показник, величина якого з точки зору частоти і "якості" участі підприємств в ярмарках і виставках знаходиться в прямо пропорційній залежності від їхніх розмірів.
Явище постійного попиту, що існує на продукцію високих споживчих стандартів, що спостерігається в промисловорозвинених країнах, в протилежність попиту на дешеві товари в країнах, що розвиваються, відбивається на сфері торгових ярмарків і виставок і визначає політику підприємства по вибору вигляду і якісного складу експонатів в залежності від місця проведення виставки. В промисловості "експозиціональні" галузі інвестиційних товарів і технології виявляють виставочну активність з метою розповсюдження інформації, тоді як галузі, що виробляють товари широкого споживання, навпроти, прагнуть брати участь в ярмарках/виставках, що обіцяють їм, в тому числі, і безпосередні комерційні результати.
Інтенсифікація, що спостерігається на всіх рівнях підприємницької комунікації внаслідок еволюції в сфері інформатики, породжує всіх більш високі вимоги з боку експонентів і відвідувачів за якістю послуг, що їм надаються, що примушує організаторів ярмарків/виставок до застосування найсучасніших технологій і модернізації виставочних споруд. Таким чином, торгові виставки, паралельно з кількісним "вибухом", переживають стадію бурхливих метаморфоз і жорстокої конкуренції, що розгортаються в трикутникові США - Європа - Південно-східна Азія.
Динамічний розвиток ринку Європейського Союзу в поєднанні з політико-економічними перемінами в Східній Європі і укладенням ПівнічноАмериканської Угоди про Вільну Торгівлю (NАFТА), певно, ще більше розсуне рамки конкурентної діяльності різноманітних центрів проведення ярмарків/виставок, про що свідчать навальні темпи, якими організатори цих заходів поширюють і модернізують свої виставочні можливості.
Незважаючи на зниження рентабельності виставочного бізнесу, це ринок залишається однім з найперспективних.
5. Розвиток виставкового бізнесу в світі та в Україні.
Традиція проведення виставок уходить коренями в глиб сторіч, коли в великих торгових центрах Ближнього Сходу місцеві ярмарки проводилися разом з великими релігійними святами. Підтримка, що надавалася ярмаркам в Європі церквою, а потім і королівською владою, створило передумови для розвитку цього інституту в формі торгових заходів.
В першій половині 12-го сторіччя спостерігається розквіт ярмарків в районі Кампанії, пізнє їхнє проведення розповсюджується в Францію, Фландрію, Швейцарію, Англію і інші країни. В Великій Римській Імперії Лейпцигська і Франкфуртська ярмарки користувалися особливими привілеями, перетворившись в еталони для цілого ряду інших європейських міст.
Промислова революція, поліпшення засобів зв'язку і обмеження олігополії і олігопсонії ринків заклали основи для народження сучасної багатопланової форми виставок, значною віхою на шляху розвитку якої стало укорінення звичаю вчиняти торгові відносини по зразкам замість зосередження більших партій товару з метою прямого продажу.
За перетворенням товарних ярмарків в виставки зразків з'явилася їхня спеціалізація в відношенні об'єкту експонування, скорочення часу їхнього проведення і обмеження публіки більш вузьким колом відвідувачів, в результаті чого вони придбали форму чисто комерційного заходу.
Після постійних коливань, першій половині 20-го сторіччя внаслідок війн, економічної кризи і політичної ситуації, що склалася, характер торгових ярмарків, що спостерігалися в став змінюватися з поступовим перетворенням їх з сфери торгових відносин учорашнього дня в сьогоднішній сучасний засіб комерційної комунікації.
Явище торгових ярмарків/виставок виходить з необхідності зустрічі пропозиції і попиту. В цьому аспекті заходу такого роду являють собою що сконцентрувалося вираження ринку в його троякій іпостасі, тобто в співіснуванні Клієнта/Експонента, Покупця/Відвідувача і Пропозиції/Експонатів-послуг.
Виходячи з поступової трансформації інституту ярмарків/виставок з засобу презентації товарів з метою їхнього безпосереднього продажу і подання їхнього асортименту з допомогою зразків в засіб глобальної комунікації з 80-х років до наших днів, торгові ярмарки/виставки можуть бути поділлені на наступні категорії:
Торговий ярмарок (або ярмарок-виставка) - короткочасне, періодичні і, в основному захід, який проводиться в одному і тому же місці, і в рамках якого велика кількість підприємств (експоненти) з допомогою зразків (експонатів) представляє об'єктивний масштаб товарів/послуг однієї або декількох галузей, з тим щоб відвідувач-комерсант отримав, ясне подання про їхні підприємницькі можливості, тоді як експонент за допомогою товарів ,що експортуються прагне розповсюдити інформацію в своїй фірмі і її продукції і укласти прямі торгові відносини.
Очевидно, що поняття "велика кількість підприємств" відносно і неоднаково для кожної галузі.
Об'єктивність, періодичність, обмеженість по часу і просторове зосередження пропозиції надає торговим ярмаркам/виставкам характер платформи для обміну інформацією (сфера комунікації) і укладення торгових угод (сфера ринку).
Незважаючи на те, що кордони між поняттями торгового ярмарку і виставки часто не розділені і на практиці мають тенденцію до обмеження до мінімуму, було б, однак, доцільним провести смислове

 
 

Цікаве

Загрузка...