WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Питання на екзамен по маркетингу - Реферат

Питання на екзамен по маркетингу - Реферат

вироби-замінники, факторів нецінової конкуренції. Важливий не тільки рівень, а й еластичність попиту. Остання обставина фактично визначає характер можливих змін ціни. При еластичному допиті виграшною буде стратегія зни-ження, а при нееластичному - підвищення ціни.
1. "Жорстке" регулювання ціни здійснюється через фіксацію державних цін.
2. "М'яке" регулювання здійснюється через встановлення граничних рівнів цін, граничних надбавок і коефіцієнтів,встановлення граничних значень різних елементів ціни.
3. Непрямий вплив здійснюється через визначення "правил гри" при ринковому ціноутворенні. Він може містити і ряд заборон, зокрема заборону на вертикальне і горизонтальне фіксування ціни, недобросовісну цінову рекламу.
48. Види маркетингової інформації та джерела її отримання
Для проведення маркетингових досліджень використовується різноманітна інформація. Маркетингову інформацію поділяють на первинну і вторинну.
Первинна інформація отримується в результаті так званих польових маркетингових досліджень, що проводяться спеціально з даного приводу. Отримується вона шляхом спостереження, опитування, експрементальних досліджень, що здійснюються у рамках вибірки. Джерелом первинної інформації також можуть бути експертні оцінки.
Вторинна інформація отримується при проведенні кабінетних досліджень, що є більш дешевими. Вторинна інформація збиралася для цілей, що відрізняються від мети даного маркетингового дослідження. Джерела вторинної інформації поділяються на внутрішні і зовнішні.
Внутрішні джерела це звіти, інформація отримана від співробітників служби збуту, бухгалтерські та фінансові документи, скарги та рекламації споживачів і т.д.
Зовнішні джерела це закони, укази, дані міжнародних та національних некомерційних організацій, офіційна статистика, повідомлення у ЗМІ, виставки, різноманітні довідники.
Конкретно таку інформацію можна отримати із Статистичного щорічника, газети Бізнес, довідника Виробники товарів та послуг в Україні, бюлетеня БИКИ, довідок компанії Dan&Bradstreet, газети Financial Times і т.д.
49. Процес купівлі товару
Усвідомлення потреби - пошук інформації - оцінка варіантів - рішення купити - реакція на покупку.
На процес впливають реклама, просування, консультації продавця, думка радників (друзів, сім'ї), суб'єктивні фактори.
50. Зміст політики просування
Під просуванням продукту розуміють сукупність різноманітних видів діяльності спрямованої на доведення до споживачів інформацій про переваги даного продукту і на стимулювання в них бажання придбати даний продукт. Тобто роль просування - налагодження комунікації між організацією і споживачами.
Схематично політику просування товару можна змалювати так:
" Інформування про назву продукту, фірми або торгової марки.
" Повідомлення додаткової інформації про продукт.
" Вироблення у споживача відчуття переваги даного продукту.
" Переведення відчуття переваги у ранг переконаності у необхідності купівлі.
" Спонукати не відкладати придбання товару.
Для кожного конкретного випадку порядок кроків може змінюватись. Наприклад споживач може придбати товар "на пробу" і лише потім виробити своє ставлення до нього.
Політика просування може базуватися на великій кількості методів - рекламі, стимулюванні збуту, персональному продажу, участі у виставках. Часто вибір методики просування залежить від ціни товару. Наприклад дорогі товари часто вимагають персонального продажу, який дозволяє надати детальну консультацію.
Для просування продукту використовують дві основні стратегії: стратегію проштовхування і стратегію витягування.
Стратегія проштовхування - схема при якій діяльність по просування спрямована по ланкам збутового ланцюга. Тобто виробник спрямовує політику просування на оптового торгівця, оптовик на роздрібного, а останній доводить товар до споживача.
Стратегія витягування - виробник спрямовує комунікаційний потік прямо на споживача, які у випадку вдалості просування починають вимагати продукт у роздрібних продавців, а ті в свою чергу у оптових.
Необхідним елементом політики просування є контроль за впливом політики просування на споживачів і за ефективністю політики просування.
Важливо правильно сформувати бюджет просування. Він може визначатися як доля наявних засобів, процент від продажу, відповідно до долі участі у ринку і іншими способами.
51. Маркетинговий розділ бізнес-плану.
Бізнес-план складається з багатьох розділів, одним із яких є розділ "Маркетинг". Мета даного розділу - представити достатні фактичні матеріали, щоб переконатися в конкурентоспроможності розглядаємого проекту, а також допомогти керівнику визначити, хто купуватиме товар фірми і де її ніша на ринку.
Як правило, даний розділ складається з декількох частин: спочатку проводиться загальний аналіз ринків, дій конкурентів, наявності та актуальності субститутів (замінників товару); потім створюється план маркетингу.
Загальний аналіз ринків.
Зібравши всю необхідну інформацію про стан ринків, на яких збирається діяти фірма, необхідно вказати її в бізнес-плані, згрупувавши за такими аспектами:
1.Типи ринків, на яких діятиме фірма.
2.Основні сегменти ринків по кожному виду товарів чи послуг.
3.Фактори, що впливають на попит на кожному із сегментів ринку.
4.Перспективи зміни потреб покупців і можлива реакція компанії на ці зміни.
5.Реальний стан і прогнози розвитку об'єму використовуваних сегментів ринку на найближчий час і на більш віддалену перспективу.
6.Реакція ринку на нові товари.
Дослідження конкурентів.
В цьому розділі подається аналіз діяльності конкурентів, якості і ціни товарів і послуг, які вони пропонують, їхньої долі ринку, стратегії розвитку, технічний сервіс тощо, а також їх сильні і слабкі сторони.
План маркетингу.
Оскільки бізнес-план є власне планом дій фірми, загальний аналіз ринку та дослідження конкурентів повинні завершитися створенням певної стратегії реалізації товару, надання додаткових послуг, проведення реклами, цінової політики тощо. Все це вміщується в частині, що носить назву "План маркетингу".
В основному, виділяють наступні складові маркетингової стратегії:
Складова Що відноситься
Розподіл товару: канали розподілу, якими реалізовуватиметься вироблений товар а також доля товару, що приходиться на кожен канал збуту
План збуту: організація управління збутом продукції, методи просунення товару на ринок, методи продажу товару
Обсяги продаж: обсяги продаж, які планується досягнути для кожного товару на кожному ринку а також якими методами досягатиметься зростання обсягів
Цінова політика: методи встановлення цін на товари чи послуги на кожному з ринків
Реклама: методи, форми реклами, її вартість
Сервіс: організація та діяльність служб сервісу (для високотехнологічних виробів), обсяг витрат на таку службу, її необхідність і

 
 

Цікаве

Загрузка...