WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні - Дипломна робота

Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні - Дипломна робота

статус
робочі службовці
бізнесмени студенти безробітні пенсіонери
Кількість респондентів, чол. 50 8 5 19 12 2 4
Масова частка, % 100 16 10 38 24 4 8
За даними табл.3.25 можна зробити висновок, що найбільшими споживачами вина є бізнесмени і студенти відповідно 38% і 24%. Серед опитаних 16% складали робочі, 10% - службовці, 8% - пенсіонери, лише 4% - безробітні.
Результати розподілу респондентів залежно від їх доходів наведено в табл.3.26.
Таблиця 3.26
Розподіл респондентів залежно від їх доходів.
Показники Разом Доходи респондентів
100-200 грн. 201-400 грн. Більше 400 грн.
Кількість респондентів, чол. 50 16 22 12
Масова частка, % 100 32 44 24
Дані табл.3.26 свідчать, що серед 50 опитаних респондентів 22 чоловіки мали середньомісячний дохід 201-400 грн., 16 чоловік - 100-200 грн., і лише 12 чоловік з доходами більше 400 грн.
Загальними відмінними рисами активних споживачів виноградних вин є:
ў культурна мобільність (здатність переймати звичаї і традиції інших культур);
ў здатні легко ладити з новими чи групами людей;
ў готовність ризикнути для досягнення мети, підприємницький дух;
ў інтерес до нових товарів і послуг, одержання задоволення від споживання вина.
Конкуренція в алкогольному секторі, у даному випадку, в значній мірі залежить від обсягу легальної діяльності підприємствана конкретному ринку. У даному зв'язку необхідно згадати важливий фактор державного впливу на алкогольний сектор практично у всіх країнах. Це означає, що як вітчизняним, так і особливо іноземним виробникам часто приходиться мати справи з дозволом на виробництво або імпорт з державними органами. Для того, щоб та чи інша компанія одержала право на реалізацію своєї продукції на території тієї чи іншої держави, вона повинна пройти цілий ряд перешкод офіційного характеру. Великим корпораціям, що володіють значними засобами, це зробити набагато легше, також завдяки наявності великого досвіду. Саме тому на українському ринку, що характеризується твердими державними обмеженнями на імпорт алкоголю, особливо добре представлена продукція світових гігантів алкогольного бізнесу. Для боротьби з такими підприємствами українським фірмам-виробникам виноградних вин, насамперед, необхідно знати яку продукцію представляє та чи інша компанія, як побудована її асортиментна політика. Саме фактор правильно побудованого і вміло розробленого асортименту часто відіграє вирішальну роль в алкогольному секторі, тому що різні групи напоїв мають різний імідж, на них ставляться різні маржі і вони по-різному контролюються державою.
Різке скорочення виробництва виноробної продукції зв'язано, насамперед, зі складними економічними умовами у виноградовиноробній галузі, втратою сировинного ринку, недовикористанням виробничих потужностей виробничих підприємств, а також непомірними податками, що роблять вітчизняну виноробну продукцію неконкурентоспроможною.
До позитивних факторів конкурентноздатності українського виноробства відноситься низька вартість робочої сили в традиційних виноградарських районах. Для таких країн як Франція і Італія зарплата за дуже трудомістку працю на виноградниках є достатньо високою. Однак на відміну від західно- і південноєвропейських країн в українських виноробів немає достатньої кількості ексклюзивної винопродукції, тому серед "марочних" вин на світовому ринку вона конкурувати не в змозі. Серед "дешевих вин" конкуренція ще жорсткіша - світовий ринок переповнений виноградними винами з Чилі, ПАР, Австралії і США, де активно розвиваєтьтся виноробство, яке засноване на масованому застосуванні добрив і виведенні нових високоурожайних сортів.
Висновки і пропозиції
Завдяки унікальному складу і вмісту цінних поживних і біологічно-активних речовин виноградне вино вважається одним з найцінніших найцінніших гігієнічних напоїв з бактерецидними властивостями та значною фізіологічною дією на організм людини.
Україна має сприятливі агракліматичні умови для вирощування виноградної лози, передусім це Південний і Східний регіони України (Крим, Одеса, Херсон, Миколаїв), Закарпатська область.
Нані в Україні функціонує близько 600 виноробних підприємств, які займаються переробкою винограду та фруктово-ягідної сировини, виготовленням виноматеріалів і виробництвом готової продукції, але ефективність роботи більшості з них залишається низькою.
Однак, під час формування ринкових відносин в Україні значні економічні труднощі не обминуои й виноробну галузь харчового виробництва. Незважаюяи на це виноробні підприємства України проводять значну і цілеспрямовану роботу по пошуку джерел постачання високоякісної сировини, яка дозволила б виготовляти і формувати оптимальний асортимент, високу якість і доступну ціну виноградних вин на ринку харчової продукції України.
За останні 17 років внаслідок зменшення площ насаджень винограду обсяги його переробки скоротилися до 164,8 тис.т (2000 р.), хоча ситуація дещо стабілізувалася і за 6 місяців 2001 року виробництво виноградного вина склало 4,7 млн. дал, що на 127% більше, ніж на той же період 2000 року.
Порівняно з 1200 назвами виноградних вин світового виробництва, Україна виготовляє 419 тихих виноградних вин і близько 100 грайливих, які відрізняються між собою технологією виготовлення та різноманітністю складу, смаковими і ароматичними властивостями.
Значний попит і популярність у споживачів мають українські вина виробництва експерементального заводу-раждгоспу "Магарач", ХВАТ "Массандра", Інкерманського заводу марочних вин, Винного ДомУ "Логос", заводу-радгоспу "Сонячна Долина", ВАТ "Коблево", СП "Котнар" та мінших підприємств.
На українському ринку за обсягами ввезення виноградних вин домінують Молдова, Грузія, Франція. Однак, із-за достатньо високого акцизного збору, ці виноградні вина є дорогими і, відповідно, користуються меншим попитом, незважаючи на відмінну якість.
Можна сказати, що сьогодні в Україні наступив сприятливий період для виноробної галузі, а саме активізації роботи із закладки нових виноградних угідь для створення високоякісної сировинної бази; розробка нормативних актів щодо подальшої державної підтримки товаровиробників. Все це дасть змогу ще більше наситити ринок України високоякісними виноградними винами вітчизняного виноробства.
На ринку виноградних вин м. Львова певне місце займає ТзОВ "Гал-Леобуд". Завдяки виконанню умов договорів, а саме своєчасної оплати за поставлені товари, зокрема виноградні вина, вигідних для сторін умов договору купівлі-продажу, фірма завоювала авторитет серед постачальників та покупців. Помірні ціни, висока якість та широкий асортимент виноградних вин, які реалізує підприємство, забезпечують в певній мірі попит населення та приводять до збільшення кількості контрагентів. Якісна виноробна продукція на ТзОВ "Гал-Леобуд" відповідає діючим нормативно-технічним документам і підтвержується

 
 

Цікаве

Загрузка...