WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві - Дипломна робота

рекламно-інформаційного характеру, а також рекламну компанію в спеціалізованих виданнях.
Реалізація зазначених заходів дозволить компанії одержати економічний ефект - зростання валового доходу на 1,42%, що складає 703,858 тис. грн. Слід зазначити, що весь приріст валового доходу від впровадження запропонованих заходів і частина власних ресурсів компанії, буде використано на створення єдиної служби маркетингу. Однак, на думку автора, найбільш істотним результатом впровадження зазначених заходів варто вважати загальне зростання конкурентоспроможності компанії, отримане як наслідок методично правильного підходу до організації маркетингової діяльності.
О.С. Сидоров
ЛІТЕРАТУРА
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Питер, 1999.
2. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. - Л.: Обл. правл. ВНТОЭ, 1990.
3. Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. - М.: Изд-во ЦИПКК АП, 1995.
4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: графічне моделювання. - К.: Вид-во КНЕУ, 1997.
5. Голубков Е.П. и др. Маркетинг: выбор лучшего решения. - М.: Экономика, 1993.
6. Голубков Е.П. Основы маркетинга. - М.: Финпресс, 1999.
7. Закон України "Про господарські товариства", "Про підприємство", "Про податки".
8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження "Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в органах України", 1993.
9. Економіка підприємства: Підручн. (В 2 т.) / За ред. С.Ф. Покропивного.-К.: Хвиля-Прес, 1995.
10. Кацадзе Н. Здоровый формализм //Компаньон. 2002 - № 1-2.
11. Коробов М.Я. Фінанси промисловості підприємства. - К.: Либідь, 1995.
12. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Росинтер, 1996.
13. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. - М.: Вильямс, 2001.
14. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. - К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
15. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. - М.: Финансы и статистика, 1991.
16. МакДональд М. Стратегическое планирование маркетинга. - СПб.: Питер, 2000.
17. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. - М.: Ось-89, 1997.
18. Ромат Е.В. К вопросу об оценке эффективности рекламы // Маркетинг и реклама. - 2001. - № 53.
19. Шкардун В., Ахтямов Т. Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии // Маркетинг. - 2001. - № 3 (58).
ДОДАТОК А
Результати маркетингового дослідження
Замовник: Univest Marketing
Виконавець: Ukrainian Marketing Group тм
Київ, лютий 2002
Ukrainian Marketing GroupTM tel (+380 44) 220-8545, fax (+380 44) 220-5643
66-b, Krasnoarmeyskaya str., Kiev 252105, Ukraine
E-mail: INFO@UMG.COM.UA WWW.UMG.COM.UA
Методологія
Вибірка: 26 представників великих рекламних агентств, відповідальних за рекламну поліграфію (Leo Burnett, Provid/BBDO, Adell Saatchi&Saatchi, TWG, D'аrсу, TBWAAVA, TMA, R&R, Visage (Publicis), Scholtz&Friends, Adventa, Dialla, Artmaster і ін.).
Метод: Напівстандартизоване інтерв'ю "face-to-face".
Місце проведення опитування: м. Київ.
Ринок поліграфії - загальні дані.
" Оцінюючи в цілому ринок поліграфії м. Києва (зміст, якість і т.д.), представники рекламних агентств вважають ситуацію на ньому досить позитивною (середня оцінка 4,35 по 7-ми бальній шкалі) (див. рис. А.1).
Рис. А.1. Якість надання послуг поліграфії в м. Києві.
" Найчастіше замовляються проспекти, листівки, рекламні буклети, плакати, афіші та візитки (див. рис. А.2).
Рис. А.2. Структура поліграфічних замовлень.
" Якість друку відіграє вирішальну роль при виборі компанії, при цьому дуже важливо дотримання термінів виконання замовлення. Рекомендації колег, друзів, попередній досвід роботи й орієнтація всієї діяльності на клієнта впливають на вибір компанії, які надають послуги поліграфії (див. рис. А.3).
Рис. А.3. Принципи прийняття рішення про придбання послуг поліграфії.
" Однієї з головних проблем для рекламних агентств при роботі з компаніями, що надають послуги поліграфії є недотримання термінів виконання робіт останніми (див. рис. А.4).
Рис. А.4. Основні недоліки в обслуговуванні покупців при продажі послуг поліграфії.
Основні оператори ринку поліграфії.
" Найбільшу спонтанну популярність мають такі компанії як: Бліц Принт, Діалог Пресс, Такі Справи, Юнівест Маркетинг і Новий Друк (див. рис. А.5).
Рис. А.5. Спонтанна популярність операторів ринку.
" Найвище знання з опорою мають компанії Бліц Принт, Діалог Пресс і Юнівест Маркетинг (див. рис. А.6).
Рис. А.6. Популярність з опорою основних операторів ринку.
" На ринку поліграфії респонденти виділили три компанії, які можна вважати явними лідерами: Бліц Принт, Юнівест Маркетинг і Діалог Пресс (див. рис. А.7).
" Компанії Такі справи, Новий Друк і багато хто інші згадувалися респондентами значно рідше.
Рис. А.7. Лідерство на ринку поліграфії м. Києва.
" Найбільш часто респонденти користуються послугами компанії Діалог Пресс, З меншою кількістю рекламних агентств співробітничають у даний момент Бліц Принт і Юнівест Маркетинг (див. рис. А8).
Рис. А.8. Частота покупки послуг поліграфії на ринку м. Києва.
" Більше половини ринку поліграфії належить трьом компаніям: Бліц Принт, Юнівест Маркетинг, Діалог Пресс. 44% ринку належить іншім компаніям, що надаютьпослуги поліграфії (див. рис. А.9).
Рис. А.9. Розподіл ринку поліграфії м. Києва.
" Рейтинг лідерів на ринку поліграфії по різних характеристиках. (Респондентам було запропоновано оцінити по 5-ти бальній шкалі, наскільки компанія відповідає характеристикам, перерахованим у таблиці А.1. За шкалою оцінка "5"- цілком відповідає, "1" - цілком не відповідає.
Таблиця А.1. Рейтинг лідерства на ринку поліграфії м. Києва.
Назва компанії Якість друку Дотримання термінів виконання робіт Ціни Орієнтація всієї діяльності на клієнта Сучасне технологічне устаткування Висококваліфікований персонал
Бліц Принт 4,64 4,32 3,36 3,62 4,8 4,4
Юнівест Маркетинг 4,55 4,05 3,65 3,83 4,57 4,2
Діалог Пресс 4,47 4,71 4,1 4,4 4,25 4,45
Такі Справи 4,62 4,62 3,75 4,28 4,5 4,37
Новий Друк 4,5 4,33 3,83 4,16 4,3 3,33
" Розрахунок інтегрального показника свідчить, що потенційним лідером ринку поліграфії є компанія Діалог Пресс (див. таблицю А.2).
Таблиця А.2. Інтегральний показник рейтингу компанії на ринку поліграфії м. Києва.
Компанія Місце Інтегральний показник
Діалог Пресс 1 місце 11,80
Бліц Принт 2 місце 7,52
Юнівест Маркетинг 3 місце 5,96
Такі Справи 4 місце 3,80
Новий Друк 5 місце 3,41
" Основними джерелами інформації про компанії, які надають послуги поліграфії, є виставки, друзі, колеги, спеціалізовані журнали і каталоги (див. рис. А.10).
Рис. А.10. Основні джерела інформації про ринок поліграфії.

 
 

Цікаве

Загрузка...